1Ravagedigitaal 23 januari 2011ddPrint deze pagina  
 

Eerdere columns :

06-08-11
De bende van de Rode Hand
LvO
15-06-11
Strategisch beraad CDA gaat voorbij aan tijdgeest
Wouter ter Heide
20-05-11
Wie ontruiming zaait, zal verzet oogsten!
Bewoners Lange Leidse
25-04-11
Privacy First eist intrekking nieuwe Paspoortwet
Privacy First
11-04-11
Downloadverbod slecht idee
Ot van Daalen
19-03-11
Geen militaire interventie van Libië
Jan Schaake
07-03-11
Opblazen bestel
Wouter ter Heide
26-02-11
Gloeilamp niet slecht voor milieu
Kris De Decker
07-02-11
Gidsland Nederland
Wouter ter Heide
23-01-11
The medium is the message
Wouter ter Heide
08-01-11
Politiemissie is militaire missie
Jan Schaake
02-01-11
2011 wordt een rampzalig jaar
Ruud Tarot
04-12-10
WikiLeaks, a blessing in disguise
Wouter ter Heide
26-11-10
Inside Job
Stan van Houcke
08-11-10
Schijnheilig, inderdaad
Irmin van der Meijden
04-11-10
Kosmopolitisme
Wouter ter Heide
28-10-10
Omgekeerde wraking geboden
Wouter ter Heide
02-10-10
Bruinhemden zitten op links
Frank Orlemans
10-09-10
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Stichting B.a.d
Stichting NAC
Poortgebouw
De Player
De Wereld van Witte de With
WORM
Right to the city
Dek22
Dstruct
Exit
Herr Zimmerman
Open Dans
De Fabriek
16-08-10
ACTA: Internetvrijheid in gevaar
Stichting Bits of Freedom, Vereniging Consumentenbond, Stichting FOBID, Stichting Free Knowledge Institute, Vereniging HCC, Stichting Health Action International Europa, Vereniging Internet Society Nederland, Nederlands Juristen ComitÚ voor de Mensenrechten, Stichting Nederland Kennisland, Vereniging Open Domein, Platform Burgerrechten, Stichting Privacy First, Vereniging VrijBit en Stichting VrijSchrift

13-08-10
CDA-manifest
Wouter ter Heide
06-08-10
Zaak Brussen toont gevaar macht OM aan
Dirk Poot
31-07-10
Massaontslag Organon toont falen patentsysteem
Dirk Poot
17-07-10
Aalst: Vlaams Belang Light in bestuur?
Raf Grinfeld
01-07-10
Hoever mogen inlichtingendiensten gaan?
Alex Brenninkmeijer
19-06-10
Aung San Suu Kyi 65 jaar
Lydia Stilma
16-06-10
Kabinetsformatie
Wouter ter Heide
13-06-10
Samen tegen homohaat
07-06-10
Makkers staakt uw wild geraas
Maarten van Dop
31-05-10
Mavi Marmara: Exodus van de Palestijnen?
Jerrold Kessel en Pierre Klochendler
25-05-10
NBK is intolerant
Pim Gillissen
21-05-10
Verkiezingen lossen niets op
Wouter ter Heide
16-04-10
JSF en verkiezingen
Martin Broek
19-03-10
'Vrijwilligerswerk doen we vooral voor onszelf'
13-03-10
De dode, gaande en komende man
Keesje Maduraatje
25-02-10
De lessen van Almere
Willem Bos
17-02-10
Stemmen? Kom nou!
Wouter ter Heide
10-02-10
'AIVD criminaliseert'
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
Werkgroep Stop Deportatiesá
30-01-10
Proces-Wilders
Wouter ter Heide
18-01-10
Onderzoek kredietcrisis verspilde tijd
Wouter ter Heide
24-12-09
Symptoombestrijding oorzaak mislukking klimaattop
Wouter ter Heide
19-12-09
Klimaatakkoord Rampzalig
Willem Verhaak
13-12-09
Poging Koerden monddood te maken
Fed Kom
05-12-09
Exit-strategie Afghanistan
Wouter ter Heide
29-11-09
Het is allemaal zo simpel
Maarten van Dop
17-11-09
'Fun' with real wargames
Wendela de vries
10-11-09
Superioriteitswaan
Wouter ter Heide
27-10-09
NIEUW! Slimme WC-Pot
Pim van Dorst
23-10-09
Vreedzaam Onderwijs
Wouter ter Heide
17-10-09
De jongens van Verhagen
Theo Ruyter
09-10-09
Blijf van andermans rechten af!
Mara van Limbeek

 

 

Heb jij ook commentaar op het een of ander, stuur je bijdrage van maximaal 600 woorden
op naar emailadres:


o.v.v. Zeepkist.
Een visueel commentaar, bijvoorbeeld in de vorm van een fotomontage met tekst
of een cartoon, is eveneens welkom.

 

 

 

 

 


The medium is the message

Ervan uitgaande dat een meerderheid binnen en buiten het parlement geen vertrouwen heeft in een nieuwe missie naar Afghanistan, is de vraag 'maar wat dan?'. Hoe is het onrecht waaronder de Afghanen dagelijks lijden te bestrijden, zonder machtspolitiek te bedrijven? Daarvoor zullen we ons vertrouwen in de VS moeten overhevelen naar de VN, waar ook Afghanistan lid van is.

Wat het realiseren van het ideële VN-doel betreft, VREDE, behoren Nederland en Afghanistan dan ook niet tegenover elkaar te staan maar schouder aan schouder. Daarvoor zal eerst het links-rechts denken, dat aan het bedrijven van machtspolitiek ten grondslag ligt, doorbreken moeten worden. De vraag is alleen hoe die geestelijke doorbraak tot stand kan komen.

Voor het antwoord daarop is allereerst een gezamenlijk ideaal nodig dat het links-rechts denken overstijgt. Het VN- of vredesideaal leent zich daarvoor. Helaas is het ons (als mensheid) na 65 jaar nog steeds niet gelukt dat gezamenlijke ideaal gemeenschappelijk van de grond te krijgen. Desondanks heeft de mogelijkheid daartoe zich in '98 voorgedaan, bij de val van de Muur. Helaas is de diep ingrijpende 'fluwelen revolutie', die wereldwijd destijds een geweldig elan teweegbracht, als de historische eindoverwinning van rechts geïnterpreteerd.

Een dramatische misinterpretatie, die de VS het wereldleiderschap bezorgde, wat automatisch ten koste is gegaan van de VN. Op één schip kunnen nu eenmaal niet twee kapiteins tegelijkertijd de koers bepalen. Vandaar dat het vertrouwen in de Verenigde Naties en het daarmee gepaard gaande geloof in VREDE, langzaam maar zeker tot het nulpunt is gedaald.

Desondanks zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het inzicht dat wij – als mensheid - geen verschillende maar dezelfde belangen nastreven, die met links-rechts denken en de daaraan gekoppelde machtspolitiek nooit waargemaakt kunnen worden, groeit namelijk met de dag.

Op het moment dat de media oog krijgen voor dit (mondiale) inzicht en zich serieus gaan buigen over de (mondiale) maatschappelijke vertaling daarvan, is (indachtig het gezegde the medium is the message) het hek van de dam. Onder druk van de publieke opinie, komt daarmee namelijk de hervorming van de VN tot een mondiaal beleidsorgaan met boven-nationale bevoegdheden in zicht, waar onze tijd met zijn mondiale problemen naar hunkert.

Wat de broodnodige hervorming van onze volkerenorganisatie betreft, waartoe artikel 109 van het VN-Handvest de mogelijkheid biedt, moet met name worden gedacht aan de opheffing van de totalitaire (vetorecht!) Veiligheidsraad en de overheveling van zijn (democratische) vredes- en veiligheidstaak naar de Algemene Vergadering. Daardoor krijgt dit orgaan eindelijk de ruimte zich te ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege, waarin het recht van de sterkste geldt, tot een geloofwaardig mondiaal daadcollege dat een rechtvaardig en duurzaam wereldbeleid weet neer te zetten.

Een gezaghebbend wereldforum dat kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de wereldbevolking, omdat het zich in zijn beleid niet laat bepalen door religie, ideologie en economie maar door de alom onderschreven mensenrechten en onze ongeëvenaarde know how op elk terrein. De mondiale rechtsstaat en democratie in optima forma ineen.

Kortom, een Nederlandse afwijzing van de Afghanistan missie maakt op termijn de weg vrij voor de creatie van een wereldbeleid onder auspiciën van de tot wasdom gekomen Verenigde Naties, waar gelijk de Nederlanders óók de Afghanen de vruchten van plukken zullen op vreedzame wijze.

Wouter ter Heide

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

WOLFY - March 20, 2011 - 07:10 am
Alle mensen zijn uniek, uniek is dus niet uniek.
Hoe kom ik er weer op.
Werd het nu maar verbetert dan was het nog iets waard.
Tot nu toe is het alleen slechter geworden, Irak,Afghanistan, en waarschijnlijk is Lybie, Tunesie en Egypte ook niet beter af.
Pakistan komt waarschijnlijk over een paar jaar aan de beurt.
1 wereldregering met 1 religie of liever geen religie zou wel eens een oplossing kunnen zijn, helaas wil iedereen zijn eigen landgenoten aan de top.
Gedoemt te mislukken dus.
Tevens is dit wat de Islam wil, alleen moet je dan verplicht moslim worden en geloven, dat gaat weer te ver denk ik.
Zelfs dan zal er gevochten worden wie de leider wordt.
Ach, het komt nooit meer goed.

Gegroet.


Maarten - January 25, 2011 - 12:49 pm
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat betekent niet: denk aan jezelf. Maar het betekent ook niet: verbeter de andere kant van de wereld.


.


 

Naar boven

Naar homepage