HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

Bleker opent jacht op wilde gans

DEN HAAG, 23 JUNI 2011 - Staatssecretaris Bleker van EL&I wil de plezierjacht op ganzen openen. In de nieuwe Natuurwet mogen de grauwe gans, de Canadese gans, de smient en de kolgans tijdens de wintermaanden volop afgeschoten worden.

Met de nog vertrouwelijke nieuwe Natuurwet lapt Bleker het 'Ganzenakkoord' aan zijn laars dat vorige maand na veel gesteggel tot stand is gekomen tussen zeven agrarische en natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming Nederland, die zich hebben verenigd in de Ganzen-7.

Dit akkoord voorziet er in de ganzenpopulatie te decimeren door 100.000 ganzen af te schieten om de overlast van ganzen voor de landbouw tegen te gaan. Hiermee willen ze terug naar het het niveau van 2005, toen er ongeveer 100.000 ganzen in Nederland verbleven. Tevens is met dit akkoord een verbod op het jagen van ganzen tijdens de wintermaanden en moet er volgens de Ganzen-7 uiteindelijk een algeheel jachtverbod komen.

In de nieuwe Natuurwet echter staat een jachtperiode vastgelegd van half augustus tot half februari waarbij de provincies zelf kunnen bepalen op welke soorten en wanneer er gejaagd mag worden. Opvallend hierbij is dat ganzen doodgeschoten mogen worden tijdens de wintermaanden terwijl er dan van overlast nauwelijks sprake is voor de boeren. Bleker legt daarmee de nadruk op de plezierjacht in plaats van het terugdringen van de landbouwschade.

Het merendeel van de Europese smienten en kolganzen overwinteren in Nederland en moeten volgens internationale verdragen door Nederland beschermd worden. Jacht is alleen toegestaan als dit wetenschappelijk is onderbouwd. Die onderbouwing is nergens te vinden bij de plezierjacht die Bleker's ministerie voor ogen heeft.

Geld is het achterliggende motief. Met het opheffen van de bescherming van ganzen bespaart het kabinet veel onkosten. Als beschermde soorten schade toebrengen aan landbouwgewas, worden de boeren daarvoor door de overheid gecompenseerd. Schade door jachtsoorten wordt in principe niet vergoed door het Faunafonds. De consequentie is dat boeren de ganzen zélf zullen verjagen of laten afschieten.


Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Gerard - June 27, 2011 - 03:47 pm
@Wolfy

Ik moet iets helemaal verkeerd doen, wat mijn kosten/baten balans schiet ver in de min en een stukje vlees uit de supermarkt is vele malen goedkoper (denk eens aan de jaarlijkse kosten van een jachtakte, de jachthuur, de verzekering, de munitie, enzovoorts, je praat over duizenden Euro's per jaar).

Als er met jacht "goed geld" te maken viel, zouden er heel wat meer mensen jagen. Misschien heb je te snel iemand nagepraat?


Flip - June 25, 2011 - 08:18 pm
gebraden gans


WOLFY - June 25, 2011 - 04:24 pm
Jagen is een vreselijke hobby, doden voor je plezier is totaal ziek.
Jagen is ook overbodig, de natuur kan prima zonder.
Wel vind ik het diervriendelijker om wild te eten, helaas kan de wildstand dit niet aan omdat er te veel mensen zijn.
Het is dus voorbehouden voor een kleine groep plezierjagers die tevens goed geld maken met het geschoten wild.
Dit wil niet wegnemen dat er ook een paar goede jachtopzienders zijn.
Maar plezierjagers, weg er mee.

Gegroet.


piet - June 25, 2011 - 09:59 am
De term plezierjacht is, met succes overigens, geintroduceerd door de anti-jachtlobby. het geeft een vertekend beeld van wat de nederlandse jager beweegt om te jagen. Ik zou het meer omschrijven als het volgen van een '' oergevoel' om te leven van wat de natuur te bieden heeft. Maar dan binnen de beperking van de vrije tijd die men daarvoor beschikbaar heeft en binnen de kaders van wetten en regelgeving. En natuurlijk ook om boeren en grondgebruikers terzijde te staan om hun gewassen te beschermen tegen overmatige wildschade. Er is geen jager die wil dat de wildstand zodanig terugloopt dat de soort wordt bedreigt. Jagers schieten daarom niet alleen, maar tellen landelijk meerdere keren per jaar de aanwezige dieren. Bovendien wordt vaak geprobeerd om voor de dieren het biotoop te verbeteren en natuurlijk is het de jager die in barre omstandigheden de dieren bijvoert om ze de winter door te helpen. Verder biedt jagen de kans om regelmatig een stukje zelfgeschoten vlees te bereiden en te eten. Deze hobby als geheel geeft dan ook vaak veel voldoening en het is niet 'the kill' wat de jagers drijft.


Gerard - June 24, 2011 - 09:28 am
Plezierjachten liggen in het water. Meestal bevolkt door mensen die gek zijn op BBQ'en, maar dan wel met vlees van de kiloknaller dat afkomstig is van dieren die een rotleven in de bio-industrie hebben gehad...


WOLFY - June 24, 2011 - 12:35 am
Plezierjacht, wat een walgelijk vertoon.
Nederland heeft een overschot aan mensen niet aan ganzen en zeker niet aan smienten.
Gans smaakt trouwens beter dan rund, helemaal natuurvriendelijk.
Maar voor je plezier doden, bah.

Gegroet.
Home


 

.

.