1Ravagedigitaal 16 augustus 2010ddPrint deze pagina  
 

Eerdere columns :

06-08-11
De bende van de Rode Hand
LvO
15-06-11
Strategisch beraad CDA gaat voorbij aan tijdgeest
Wouter ter Heide
20-05-11
Wie ontruiming zaait, zal verzet oogsten!
Bewoners Lange Leidse
25-04-11
Privacy First eist intrekking nieuwe Paspoortwet
Privacy First
11-04-11
Downloadverbod slecht idee
Ot van Daalen
19-03-11
Geen militaire interventie van Libië
Jan Schaake
07-03-11
Opblazen bestel
Wouter ter Heide
26-02-11
Gloeilamp niet slecht voor milieu
Kris De Decker
07-02-11
Gidsland Nederland
Wouter ter Heide
23-01-11
The medium is the message
Wouter ter Heide
08-01-11
Politiemissie is militaire missie
Jan Schaake
02-01-11
2011 wordt een rampzalig jaar
Ruud Tarot
04-12-10
WikiLeaks, a blessing in disguise
Wouter ter Heide
26-11-10
Inside Job
Stan van Houcke
08-11-10
Schijnheilig, inderdaad
Irmin van der Meijden
04-11-10
Kosmopolitisme
Wouter ter Heide
28-10-10
Omgekeerde wraking geboden
Wouter ter Heide
02-10-10
Bruinhemden zitten op links
Frank Orlemans
10-09-10
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Stichting B.a.d
Stichting NAC
Poortgebouw
De Player
De Wereld van Witte de With
WORM
Right to the city
Dek22
Dstruct
Exit
Herr Zimmerman
Open Dans
De Fabriek
16-08-10
ACTA: Internetvrijheid in gevaar
Stichting Bits of Freedom, Vereniging Consumentenbond, Stichting FOBID, Stichting Free Knowledge Institute, Vereniging HCC, Stichting Health Action International Europa, Vereniging Internet Society Nederland, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Stichting Nederland Kennisland, Vereniging Open Domein, Platform Burgerrechten, Stichting Privacy First, Vereniging VrijBit en Stichting VrijSchrift

13-08-10
CDA-manifest
Wouter ter Heide
06-08-10
Zaak Brussen toont gevaar macht OM aan
Dirk Poot
31-07-10
Massaontslag Organon toont falen patentsysteem
Dirk Poot
17-07-10
Aalst: Vlaams Belang Light in bestuur?
Raf Grinfeld
01-07-10
Hoever mogen inlichtingendiensten gaan?
Alex Brenninkmeijer
19-06-10
Aung San Suu Kyi 65 jaar
Lydia Stilma
16-06-10
Kabinetsformatie
Wouter ter Heide
13-06-10
Samen tegen homohaat
07-06-10
Makkers staakt uw wild geraas
Maarten van Dop
31-05-10
Mavi Marmara: Exodus van de Palestijnen?
Jerrold Kessel en Pierre Klochendler
25-05-10
NBK is intolerant
Pim Gillissen
21-05-10
Verkiezingen lossen niets op
Wouter ter Heide
16-04-10
JSF en verkiezingen
Martin Broek
19-03-10
'Vrijwilligerswerk doen we vooral voor onszelf'
13-03-10
De dode, gaande en komende man
Keesje Maduraatje
25-02-10
De lessen van Almere
Willem Bos
17-02-10
Stemmen? Kom nou!
Wouter ter Heide
10-02-10
'AIVD criminaliseert'
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
Werkgroep Stop Deportaties 
30-01-10
Proces-Wilders
Wouter ter Heide
18-01-10
Onderzoek kredietcrisis verspilde tijd
Wouter ter Heide
24-12-09
Symptoombestrijding oorzaak mislukking klimaattop
Wouter ter Heide
19-12-09
Klimaatakkoord Rampzalig
Willem Verhaak
13-12-09
Poging Koerden monddood te maken
Fed Kom
05-12-09
Exit-strategie Afghanistan
Wouter ter Heide
29-11-09
Het is allemaal zo simpel
Maarten van Dop
17-11-09
'Fun' with real wargames
Wendela de vries
10-11-09
Superioriteitswaan
Wouter ter Heide
27-10-09
NIEUW! Slimme WC-Pot
Pim van Dorst
23-10-09
Vreedzaam Onderwijs
Wouter ter Heide
17-10-09
De jongens van Verhagen
Theo Ruyter
09-10-09
Blijf van andermans rechten af!
Mara van Limbeek

 

 

Heb jij ook commentaar op het een of ander, stuur je bijdrage van maximaal 600 woorden
op naar emailadres:


o.v.v. Zeepkist.
Een visueel commentaar, bijvoorbeeld in de vorm van een fotomontage met tekst
of een cartoon, is eveneens welkom.

 

 

 

 

 


Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. Mw A.A.M. van Der Meer
Postbus 20101
2500 EC Den Haag


Amsterdam, 13 augustus 2010


Geachte mevrouw Van der Meer,

De ondergetekenden vragen uw aandacht voor de onderhandelingen over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Wij hebben ernstige zorgen over de totstandkoming en inhoud van ACTA. Wij roepen de Nederlandse regering op om alles in het werk te stellen om de transparantie rond ACTA te vergroten en de reikwijdte te beperken tot de bestrijding van namaakgoederen.

Gebrek aan openbaarheid leidt tot gebrekkige inspraak door belanghebbenden

Zoals bekend vinden de onderhandelingen over ACTA grotendeels in het geheim plaats. Dit gebrek aan transparantie is een gevolg van de bewuste keuze van partijen om de onderhandelingen niet via gevestigde internationale organen als WIPO en WTO te laten lopen.

ACTA raakt talloze belanghebbenden in de informatiemaatschappij. Deze belanghebbenden krijgen door de niet transparante besluitvorming echter vrijwel geen inspraak. Goedkeuring achteraf door het Europees Parlement kan deze bezwaren niet wegnemen. Dit gebrek aan transparantie is niet acceptabel en leidt bovendien tot een verminderd draagvlak voor aan ACTA gerelateerde nationale wetgeving, zeker nu andere verdragen in veel meer openheid zijn onderhandeld.

De inhoud van ACTA leidt tot een inperking van fundamentele rechten

Anders dan de naam doet vermoeden is ACTA niet beperkt tot de bestrijding van namaakgoederen. In ACTA is een uitgebreid hoofdstuk over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de digitale omgeving opgenomen. ACTA heeft daarmee gevolgen voor het grondrecht op communicatievrijheid en dus voor de democratische rechtsstaat, onze kenniseconomie en de persoonlijke vrijheid van internetgebruikers.

Uit de onderhandelingsteksten volgt dat de partijen online-tussenpersonen willen inzetten bij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Ook staan de onderhandelingspartners in ACTA verdergaande schadevergoeding en striktere handhaving van het auteursrecht jegens individuele gebruikers voor. En aan de hand van een recent uitgelekte tekst kan worden opgemaakt dat zelfs het linken naar inbreukmakend materiaal als auteursrechtinbreuk zou kunnen worden aangemerkt.

ACTA zou zo het grondrecht op communicatievrijheid en de persoonlijke vrijheid van internetgebruikers verder kunnen beperken. Door ACTA zou de rol van online tussenpersonen als neutraal doorgeefluik, die ook door de Europese wetgever is erkend, verder onder druk komen te staan. Dat kan leiden tot zelfcensuur van onze informatie-infrastructuur en daarmee tot verschraling van het publieke debat. Repressieve handhaving van het auteursrecht jegens individuele internetgebruikers leidt bovendien niet tot een duurzame oplossing van het conflict tussen de verspreiding van informatie in de digitale omgeving en het auteursrecht.

Een fundamentele herbezinning op de verhouding tussen deze informatievrijheid in de digitale omgeving en intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk. ACTA maakt een dergelijke herbezinning echter vrijwel onmogelijk. Het verdrag bouwt voort op achterhaalde uitgangspunten en perkt daarmee de ruimte voor hervorming steeds verder in.

ACTA moet transparanter en beperkt worden tot namaakgoederen

Deze brief is geschreven door een brede coalitie van belanghebbenden in de informatiemaatschappij. De ondergetekenden roepen de Nederlandse regering op om alles in het werk te stellen om meer transparantie te bewerkstelligen. Daarnaast roepen zij de regering op om ACTA te beperken tot namaakgoederen en dit niet uit te breiden tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de digitale omgeving. Zij kan dat onder meer doen door via internationale betrekkingen en met gelijkgestemde landen druk uit te oefenen op de onderhandelingspartners van ACTA.


Hoogachtend,

Stichting Bits of Freedom
Vereniging Consumentenbond
Stichting FOBID
Stichting Free Knowledge Institute
Vereniging HCC
Stichting Health Action International Europa
Vereniging Internet Society Nederland
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten Stichting Nederland Kennisland
Vereniging Open Domein
Platform Burgerrechten
Stichting Privacy First
Vereniging VrijBit
Stichting VrijSchrift

Cc

Karel de Gucht, Europese Commissie

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:


 

Naar boven

Naar homepage