Ravagedigitaal 14 september 2010ddPrint deze pagina  
 

Eerdere artikelen:

23-07-11
'Dylan is gek'
09-07-11
Rietveld studenten imponeren
28-06-11
De Navo-oorlog in Libië: desastreus, illegaal en mislukt
04-06-11
Geef games niet de schuld
21-05-11
Is cultureel verweer wenselijk?
04-05-11
Stenografen van de macht
17-04-11
Waar Abraham de mosterd haalt
01-04-11
Rust en frust langs de kust
04-03-11
Evacuatie Nederlander in Libi verkiezingsstunt?
23-02-11
Dagen van dicatator Khadafi zijn geteld
22-02-11
Captain Beefheart / Don Van Vliet (1941-2010)
01-02-11
Afghanistan in gerommeld!
30-01-11
Beelden van bezetting
18-01-11
Goededag meneer Cohen
13-01-11
Britse agent was zes jaar activist
02-01-11
De oorsprong van de geitenneuker
28-12-10
Twitteren op de vulkaan
21-12-10
De wereld na WikiLeaks' Cablegate
08-12-10
Lennon komt weer tot leven
04-12-10
Elektroshock voor verwarde politici
30-11-10
Media dienen Wikileaks te wikken en wegen
23-11-10
Werkt Google voor jou of werk jij voor Google?
09-11-10
Versoepelde Tabakswet een nog groter gedrocht
28-10-10
Slagveld Uruzgan
21-10-10
Zoektocht naar chte hulp
05-10-10
Zwarte Blok slaat de plank mis
27-09-10
Een goed georganiseerde leugen
14-09-10
Geachte heer Hirsch Ballin,
02-09-10
Oorlog als er vrede dreigt
30-08-10
'Media leiden aan Ninja Turtle-syndroom'
24-08-10
Clash oude en nieuwe media
20-08-10
Wij zijn de (kwaliteits)media spuugzat!
12-08-10
Moratorium bepleit voor verarmd uranium
06-08-10
Censuur in Nederland
17-07-10
Het neoliberale drama
01-07-10
Kirgizi: Geschiedenis van identiteiten
15-06-10
Schreeuw om aandacht van een loyale ambtenaar
05-06-10
De prinsbedelaar en de kindermoordenaars
29-05-10
Beste STEMGERECHTIGDE
26-05-10
Tweeverdieners die erbij willen horen
15-05-10
Raad vertilt zich aan de hulp
24-04-10
Gastvrij Nederland anno 2010
31-03-10
Repressie neemt toe in Rusland
27-03-10
Het individu versus de staat
19-03-10
'Poetin stap op!'
05-03-10
Gooise carrirejagers veroveren
De Pijp
23-02-10
Afghanistan: Gemilitariseerde hulp verkeerd besteed
18-02-10
Politieke onrust duurt voort in Oekrane
11-02-10
De opkomst van een gargantueske staatskleptocratie
30-01-10
Keizer zonder kleren
27-01-10
Hoge en lage cultuur revisited
22-01-10
WRR neemt hulp op de schop
16-01-10
De laatste utopie van het Vrije Westen
06-01-10
Zestig keer zestig is een uur
31-12-09
Verschuivende Verantwoordelijkheden
25-12-09
Credo van een geboren wereldverbeteraar
12-12-09
De puzzel van West Point
05-12-09
RedRat, terug van weggeweest
14-11-09
Oorlog op het Internet
05-11-09
Media laten Balkenende te gemakkelijk wegkomen
27-10-09
Politiek moet nog wennen aan het burgerinitiatief
18-10-09
Populair Gezelschapsspel
12-10-09
De Nobele Obama
11-10-09
De oorlog van 3 biljoen
01-10-09
Charimarktlectuur: Geen boodschap aan de crisis
26-09-09
Danziger Vrijhaven: Status Aparte
20-09-09
Den Haag fouilleert maar wat
15-09-09
Motief aanslag Karst T. ongewis
12-09-09
Singer legt de armen aan het financieel infuus
09-09-09
RID richt vizier weer op Amsterdamse krakers
04-09-09
60 Jaar NAVO: van defensie- naar interventiemacht
22-08-09
Gekmakende bureaucratie
19-08-09
Een Belgische droom
16-08-09
'Shelter skelter'
09-08-09
Schiphol brandt door
07-08-09
Voedselproductie voorname oorzaak klimaatverandering
20-07-09
Het keurige protest van de participatie-elite
15-07-09
Spirituele politiek
12-07-09
Simon op weg naar weg (on his way to away)
07-07-09
Prins heeft bij de bank een goddelijke taak
03-07-09
Weerbare moslims
30-06-09
Nederland verkwanselt openbaarheid
27-06-09
Veel vrouwen bij protesten in Iran
16-06-09
Toekomst Lissabonverdrag in handen Duits hof
11-06-09
Op weg naar een gezonde economie
05-06-09
Nieuwe strijd om het IJmeer
29-05-09
Heleen Mees, strijdster tegen het rijk der machtelozen
22-05-09
Vreemdelingenbeleid Itali verontrust
19-05-09
Kleine Geschiedenis van de Moraal
09-05-09
Bananenrepubliek Leiden
03-05-09
De Culturele Evolutie
30-04-09
Nationalist mag geen dierenvriend zijn
26-04-09
'Voer actie tegen ontwikkelingshulp'
23-04-09
Red de havenloodsen
18-04-09
RVF: Aanzetten tot stadsguerrilla
13-04-09
De keizer en de astroloog
10-04-09
Proces oorlogsmisdadiger Scheungraber
04-04-09
'Wereld van Obama niet kernwapenvrij'
31-03-09
'Dierenactivist is geen terrorist'
27-03-09
Het Europees mandaat van Els de Groen
24-03-09
Verheerlijking van de oorlog
20-03-09
Slimme energiemeter schendt privacy
17-03-09
Leven achter tralies
12-03-09
Het HCZ-gebouw zit al vol
08-03-09
Hond Vla luidde drama Vrankrijk in
05-03-09
Afscheid van een stadssjamaan
03-03-09
Stop gratis 'meidenprik'
02-03-09
Het spel om de knikkers
27-02-09
Krakers met groen-zwarte vingers
24-02-09
Pleidooi voor verzoening met Aboriginal-stam
21-02-09
Bedrijven in dienst van de Isralische bezetter
17-02-09
Pessimist tegen wil en dank
10-02-09
Raad van State kraakt wetsvoorstel kraakverbod
07-02-09
Sublieme Digitale Sensatie
30-01-09
We beveiligen ons suf en schieten er niets mee op
27-01-09
Vrankrijk: Lichtpunt bij gedwongen sluiting
24-01-09
Belgi voedt militaire industrie Isral
20-01-09
Richtingenstrijd onder Obama voortgezet
18-01-09
Linkse kritiek op moslimfundamentalisme groeit
10-01-09
De Achterhuisdoctrine
05-01-09
Russisch gasconflict draait om meer dan dollars
04-01-09
Europa de straat op voor Palestijnse zaak


Archief 2008


Archief 2007

Archief augustus - december 2006


Archief januari - juli 2006

 

 

 


Dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

                                                                      

                                                                Amsterdam, 15 september 2010Met zorg namen de ondergetekenden kennis van het conceptwetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit.


Dit conceptwetsvoorstel, dat het ministerie van Justitie op 28 juli heeft gepubliceerd, leidt tot een disproportionele inperking van fundamentele rechten. Het openbaar ministerie (OM) zou hierdoor zonder tussenkomst van een rechter delen van websites en diensten kunnen blokkeren. Ook wordt het hierdoor moeilijker voor bijvoorbeeld klokkenluiders en journalisten om maatschappelijk relevante informatie openbaar te maken. Wij verzoeken u daarom met klem in ieder geval de volgende aanpassingen aan het wetsvoorstel door te voeren.

 

Ten eerste verzoeken wij de voorafgaande toets van de rechter-commissaris bij een blokkadebevel te handhaven. Ten tweede verzoeken wij het voorgenomen verbod op overname en publicatie van niet-openbare informatie integraal te heroverwegen. Tot slot verzoeken wij u te verzekeren dat het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken niet verder gaat dan noodzakelijk is.

 

In het conceptvoorstel zou het OM de bevoegdheid krijgen om zonder voorafgaande toetsing van de rechter-commissaris informatie op internet te doen verwijderen of te blokkeren, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, versterkt door een dwangsom (artt. 125p en 125q Wetboek van Strafvordering). Daarmee zou de voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris die op dit moment vereist is bij de uitoefening van deze bevoegdheid worden geschrapt.

 

Ook zou in het wetsvoorstel – kort gezegd – het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens strafbaar worden gesteld (artt. 139c en 139e Wetboek van Strafrecht). Tot slot zou in het wetsvoorstel – kort gezegd – het opnemen van eigen gesprekken strafbaar worden gesteld (art. 139a en 139b Wetboek van Strafrecht).

 

Het schrappen van de voorafgaande toetsing door een rechter-commissaris is een vergaande, niet-noodzakelijke inperking van de communicatievrijheid. De bevoegdheid om informatie ontoegankelijk te maken is zeer breed, zeker nu wordt voorgesteld om de reikwijdte uit te breiden naar 'aanbieders van een communicatiedienst'. In een rechtsstaat hoort de – onafhankelijke – rechter-commissaris de uitoefening van dit soort ingrijpende bevoegdheden vooraf te blijven controleren.

 

Voor zover het OM nu al kan verzoeken om informatie op internet ontoegankelijk te maken, kan het dat pas na toetsing door een rechter-commissaris. Er is geen noodzaak om dit uitgangspunt te verlaten en in de toelichting wordt deze noodzaak ook niet onderbouwd. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg adviseerden in 2007 in een rapport over de herziening van deze wetsbepalingen ook al dat de rechterlijke toetsing moet worden gehandhaafd, juist om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. (p. 44) Het ministerie negeert met dit conceptwetsvoorstel dit advies. Daarbij is relevant dat ook bij de 'snelle' civiele procedures die reeds bestaan en waarnaar in de toelichting wordt verwezen (p. 22-23), een gebod slechts door een rechter zal kunnen worden opgelegd.

 

De ondertekenaars uiten ook hun zorg over het volgende. Bij de invoering van de Gedragscode Notice-and Take-Down is gesteld dat deze gedragscode geen nieuwe wettelijke verplichtingen schept en bedoeld was om partijen te helpen om binnen de bestaande wettelijke kaders te opereren (Gedragscode, p. 4). In het conceptwetsvoorstel wordt deze gedragscode nu echter juist aangegrepen om de wijziging in dit wetsvoorstel te rechtvaardigen: het voorstel zou bedoeld zijn om de vervolging uitsluitingsgrond voor vervolging meer toe te snijden op de gedragscode, zo blijkt uit de toelichting (p. 4). De ondergetekenden vinden het niet acceptabel dat de uitbreiding van bevoegdheden gerechtvaardigd wordt met een eerder afgesproken gedragscode, waarmee juist geen uitbreiding van die bevoegdheden was beoogd.

 

De gevolgen voor de communicatievrijheid en de informatiebeveiliging van de voorgestelde strafbepalingen over het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens zijn moeilijk te overzien en deels onwenselijk.

 

Het is evident dat er een zwaarwegend publiek belang mee gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid worden gebracht. De grootschalige bouwfraude in Nederland die aan het licht is gekomen door klokkenluider Ad Bos is één van de vele voorbeelden hiervan. Het moge duidelijk zijn dat deze bepaling een chilling effect zou hebben op klokkenluiders en journalisten, die immers zouden moeten bewijzen dat zij zich kunnen beroepen op een rechtvaardigingsgrond in een concreet geval. Daarbij is ook van belang dat een ontvanger doorgaans moeilijk kan inschatten of gegevens wederrechtelijk zijn verkregen. Het is ten tweede niet uitgesloten dat een dergelijk verbod een averechts effect heeft op de informatiebeveiliging, doordat het de prikkel om systemen goed te beveiligen vermindert.

 

Aan de andere kant is de noodzaak van deze regeling niet evident en in de toelichting onvoldoende onderbouwd. De enkele paragrafen in de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime kunnen een dergelijke vergaande maatregel niet rechtvaardigen (Kamerstukken II 2009/10, 28 684, nr. 232, p. 3-4). In veel gevallen – waaronder de verspreiding van foto's van Manon Thomas, waarnaar in de toelichting wordt verwezen – zal een eiser via civiele handhaving maatregelen kunnen nemen om publicatie te beëindigen. Bovendien is het goed denkbaar dat een deel van de reeds bestaande strafbepalingen ten aanzien van computercriminaliteit in voorkomende gevallen daarnaast uitkomst kunnen bieden.

 

Bovenstaande bezwaren gelden ook deels voor het voorgestelde verbod op het opnemen van eigen gesprekken. Hoewel de ondergetekenden het nut van bescherming van vertrouwelijke communicatie onderschrijven, geldt ook hiervoor dat er een publiek belang mee gediend kan zijn dat niet-openbare gegevens in de openbaarheid worden gebracht. Onder meer binnen de journalistieke beroepsgroep is het opnemen van gesprekken een gangbaar gebruik, dat op deze wijze onnodig in een criminele sfeer wordt getrokken. De enkele verwijzing naar civielrechtelijke onrechtmatigheid als maatstaf voor wederrechtelijkheid biedt onvoldoende duidelijkheid over de gevallen waarin hiervan sprake is.

 

De Tweede Kamer zal over dit wetsvoorstel nog met u in debat gaan. Mede gelet op de vergaande gevolgen van het voorstel en de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan, verzoeken wij u echter alvast dit wetsvoorstel aan te passen, voordat u dit aan het parlement toestuurt.

 

Ten eerste verzoeken wij u de huidige voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris te handhaven. De regering kan dat doen door in de conceptartikelen 125p en 125q Wetboek van Strafvordering op te nemen dat deze bevoegdheden pas mogen worden uitgeoefend 'na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris', conform het huidige artikel 54a Wetboek van Strafrecht. Ook moet worden bepaald dat het OM enkel op basis van de artikelen 125p en 125q deze informatie ontoegankelijk mag laten maken, en dat het niet op basis van informele bevelen verwijdering of blokkering mag afdwingen.

 

Ter vermijding van misverstanden moet ook duidelijk worden gemaakt dat deze artikelen niet de bevoegdheid scheppen om websites of diensten geheel ontoegankelijk te maken, omdat dit in strijd zou zijn met het censuurverbod van artikel 7 lid 1 en 3 Grondwet. Dit kan gebeuren door het woord 'bepaalde' voor het woord 'gegevens' in artikel 125p Sv op te nemen, en door in de toelichting te benadrukken dat een bevel tot ontoegankelijkmaking zo geformuleerd moet zijn, dat het geen gevolgen heeft voor toekomstige uitingen van een nog onbekende inhoud.

 

Ten tweede verzoeken wij u om de voorgestelde artikelen 139c en 139e Wetboek van Strafrecht integraal te heroverwegen. De gevolgen hiervan voor de communicatievrijheid en informatiebeveiliging zijn onvoldoende in kaart gebracht. Daarom vragen wij een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar het nut, de noodzaak en de gewenste reikwijdte van deze bepalingen, vóór deze in de Tweede Kamer te introduceren.

 

Tot slot verzoeken wij om de voorgestelde artikelen 139a en 139b Wetboek van Strafrecht te verduidelijken, zodat de gerechtvaardigde belangen bij het opnemen van eigen gesprekken, onder meer van journalisten, voldoende worden gewaarborgd.

 

Wij vertrouwen erop dat u aan deze fundamentele en breed gedeelde maatschappelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel tegemoet komt, en ontvangen graag een reactie op deze brief.

 

Hoogachtend,

Organisaties

Bits of Freedom
DeVrijePsych
Dutch Hosting Providers Association (DHPA)
Global Voices
Hobby Computer Club (HCC)
Humanistisch Verbond
Internet Society Nederland
ISPConnect
Kennisland
Koepel van DBC-Vrije Praktijken
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM
de Nederlandse sectie van International Commission of Jurists
Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG)
NLUUG
Open Domein
Ouders Online
Platform Bescherming Burgerrechten
Privacy First
Vrijbit
Vrijschrift

Wetenschappers

Prof. mr. Y. Buruma – Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. mr. E.J. Dommering – Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk – Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. S. Etalle – Technische Universiteit Eindhoven / Universiteit van Twente
Prof. mr. A.W. Hins – Universiteit Leiden
Mr. drs.  J.V.J. van Hoboken – Universiteit van Amsterdam
Prof. mr. P.J.A. de Hert – Vrije Universiteit van Brussel / Universiteit van Tilburg
Prof. mr. P.B. Hugenholtz – Universiteit van Amsterdam
Prof. dr.  B.P.F. Jacobs – Radboud Universiteit Nijmegen / Technische Universiteit Eindhoven
Prof. dr. B.J. Koops – Universiteit van Tilburg
Prof. dr. R.A. Lawson – Universiteit Leiden
Prof. dr. R.E. Leenes – Universiteit van Tilburg
Mr. dr. A.J. Nieuwenhuis – Universiteit van Amsterdam
Prof. mr. J.E.J. Prins – Universiteit van Tilburg
Prof. mr. T.A. de Roos – Universiteit van Tilburg
Prof. mr. A.H.J. Schmidt – Universiteit Leiden
Prof. dr. mr. J.M. Smits – Technische Universiteit Eindhoven
Prof. mr. H. Somsen – Universiteit van Tilburg
Prof. mr. T.N.M.B. Spronken – Universiteit van Maastricht
Prof. dr. ir. H.C.A. van Tilborg – Technische Universiteit Eindhoven

Media, bloggers en internetondernemers

Alper Çugun
Bert Brussen
BNN
DeJaap
Danny Mekic'
Erwin Blom
Flabber
Fok!
GeenCommentaar
Ius Mentis
Kaj Leers
Karin Spaink
Powned
Sargasso

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

MM - October 04, 2010 - 08:37 pm
Zou eerder zeggen, wordt lid van: http://www.eff.org/

deze hebben een bewezen staat van dienst.

Kan de vorige poster wat meer vertellen over zijn link? Heb het namelijk niet zo op organisaties uit de bakermat van het British Oranje Opium Empire, alwaar de inlichtingen diensten een sterke vertegenwoordiging onder activisten hebben.


MM - October 04, 2010 - 08:27 pm
Hoogste tijd om a la Edmund Dante/Burka stichting internet cursussen te gaan geven. Niet om zoals zij om te manipuleren met internet falsificaties en bedriegen die namens links zouden zijn & betaald door de medicijnenmaffia en grootindustriele rechten, maar juist om die rechten te waarborgen en defensieve wapens tegen deze mafia aan te bieden.

'War on drugs', 'war on terror' en nu een overheids Gübbels 'war on info'. Dat gebeurde toch al, maar in het huidige door betaalde manipulanten en professionals gemaakte politieke verloedering durven de nieuwe nitwit polderkoe collaboreurs Het Fascistische Beest zelfs rechtstreeks bij de naam te noemen.

Nederland staat hierin niet alleen en werkt nauw samen met de wapen en deels particuliere paramiltaire intelligence industrie van de USA die vergaande bevoegdheden krijgt voor internet en crowd control.

Op hetzelfde moment wordt internet vercorrumpeerd met populaire social sites die alle gegevens over de gebruikers perfect registeren om zodoende alles perfect in de gaten te kunnen houden.

Hieraan moet een eind komen. Niet aan populaire social sites; nee, die moeten juist overgenomen worden en veilig gemaakt door burger rechten activisten van links, rechts en midden het politieke spectrum.

Ook strategieen die men kan gebruiken tegen de laatste technologieen, instrumenten en Gübbels propaganda wetgeving. gegevens dienen op meerdere sites in diverse landen te staan, altijd verschillende backups bij vercshillende personen, Tor en aanverwante systemen voor privavy, enzovoorts.

Soms erg ingewikkelde kost en erg moeilijk te verwezenlijken voor de gemiddelde burger, als men zo makkelijk die social sites kan consumeren. Maar met wat hulp van iets vergelijksbaars als de Burka stichting, moet dit voor het gewone volk en anti-corruptie buirger net zo makkelijk gemaakt worden als dat het voor hen gemaakt werd om Nederland tot de huidige politieke corruptie te manipuleren.


pimpernel - September 30, 2010 - 02:03 pm
http://www.openrightsgroup.org/index


mrs.project - September 27, 2010 - 09:16 pm
Mee eensch!!


sjon - September 27, 2010 - 09:07 am
Terug naar de post duif onzichtbare inkt en zo ??


Co Smick - September 22, 2010 - 01:04 pm
Ik zit hier in de openbare bibliotheek te internetten en krijg mugweb er nietmeer op. Forbidden staat er. You don't have permission to acces /on this server. ik krijg er wel een of andere padvindersside van de overheid voor in deplaats!


S. - September 16, 2010 - 11:27 am
Hirsch Ballin wilt snel nog even een 1984-politiestaat er door heen drukken voordat hij weg moet. Vreselijke man met vreselijke ideeën.


pimpernel - September 15, 2010 - 09:53 pm
@undisclosed denk wel dat er mensen zijn die dat stand punt innemen
ik kan mij er wel in vinden in iedergeval..

groet


undisclosed - September 15, 2010 - 10:46 am
Wanneer gaan we Tesla technologie toepassen?
Wanneer verbieden we geld en oneerlijk prive bezit?
Wanneer gaat men toegeven dat buitenaardse beschavingen bekend zijn?
Wie is het baasje van de wereld? U doet het al 2010 jaar niet goed.
Wanneer komt de mensheid samen? De grap duurt nu wel lang genoeg of komt het de portemonnee van de rijksten der Aarde
niet goed uit?
De ware parasieten, iedereen is gelijk ook op grond van afkomst van geld.
Geld wat al niet eens bestaat.

Hoe lang duurt het nog?
We moeten van de Aarde houden..., we kunnen nergens elders naartoe.

Het ware werkvolk is nog nooit vertegenwoordigd geweest in
volksvergaderingen.
We leven allemaal een illusie vrij te zijn maar zijn allen opgesloten in een leugen.

/T is een standpunt wat je zou kunnen innemen (JPB)/


.


 

Naar boven

Naar homepage