1ddPrint deze pagina
 

Pleit iepen Javastraat beslecht

AMSTERDAM, 5 oktober 2006 - De meeste bezoekers van de inspreekavond over de herprofilering van de Javastraat kwamen woensdagavond van een koude kermis thuis. De kap van de geliefde iepen blijkt een voldongen feit.

De Indische buurt moet broodnodig worden "opgepept", zo vinden de beleidsmakers van stadsdeel Zeeburg. Het huidige "smoezelige karakter" van de Javastraat, dé winkelstraat van de buurt, moet veranderen in een "mediterrane winkelpromenade" waar het "leuk vertoeven" is, zo meldde wethouder Dennis Straat van Openbare Werken in het stadsdeelkantoor.

De herprofileringsplannen dateren al van halverwege de jaren '90, maar nu de Europese Commissie een flinke bijdrage levert (2/3 van de financiering) wordt er haast mee gemaakt. In tegenstelling tot het aanvankelijke plan uit 2004 - waarbij men uitging van eenrichtingsverkeer en behoud van de iepen – heeft de deelraad nu besloten het tweerichtingsverkeer te handhaven, de weg te versmallen, langsparkeren in te voeren en de bomen te vervangen.

Met name dit laatste stuit op veel onbegrip bij de buurtbewoners. De reusachtige karakteristieke iepen - zo'n twintig oude en veertig jonge - zijn sfeerbepalend voor de straat. Het idee dat deze gezonde bomen worden geveld, bezorgt vele stadsbewoners hartkloppingen. "Weet u wel wat u in uw hoofd haalt, we hebben maar één kosmos!", riep een buurtbewoonster die naderhand woedend de zaal verliet.

Haar voornaamste drijfveer om te vertrekken is een klassieker: er was weliswaar een inspreekavond over de 'voorlopige' plannen georganiseerd, maar deze liggen inmiddels zo vast dat tips en grieven van de buurtbewoners er nauwelijks meer toe lijken te doen. Zoals de kritiek op de keuze voor de nieuwe bomen, de Amerikaanse esdoorn ("waarom geen inheemse soort!"). Deze peervormige boom deed de aanwezigen aan de allure van Almere denken.

De inspreker van de actiegroep Groen en Blauw, die strijdt voor behoud van de iepen en op deze avond voor het nodige vuurwerk moest zorgen, maakte een wat bedeesde indruk. Hij vroeg zich in alle ernst af wanneer het besluit is genomen om de bomen te kappen, want dit was hem, en de meeste van de honderd aanwezigen, geheel ontgaan.

Maar er waren ook positieve geluiden, zoals die van de voorzitter van de winkeliersvereniging die de "te negatieve houding" van de aanwezigen hekelde. "De deelraad is al vier jaar bezig met de planvorming, waar waren jullie toen? Er zijn hier nu méér mensen aanwezig dan bij alle eerdere inspraakbijeenkomsten bij elkaar." De eigenaar van de fotozaak in de Javastraat sloot zich hierbij aan.

De meeste vragen van de insprekers zullen nog voor het eind van dit jaar schriftelijk worden beantwoord. De herprofileringsplannen kunnen tot 20 oktober worden ingezien in het stadsdeelkantoor van Zeeburg, of via internet. In december neemt de deelraad een definitief besluit, waarna het project in 2008 wordt uitgevoerd.