1ddRavagedigitaal 13-01-08dPrint deze pagina

Eerdere artikelen:

23-07-11
'Dylan is gek'
09-07-11
Rietveld studenten imponeren
28-06-11
De Navo-oorlog in Libië: desastreus, illegaal en mislukt
04-06-11
Geef games niet de schuld
21-05-11
Is cultureel verweer wenselijk?
04-05-11
Stenografen van de macht
17-04-11
Waar Abraham de mosterd haalt
01-04-11
Rust en frust langs de kust
04-03-11
‘Evacuatie’ Nederlander in Libië verkiezingsstunt?
23-02-11
Dagen van dicatator Khadafi zijn geteld
22-02-11
Captain Beefheart / Don Van Vliet (1941-2010)
01-02-11
Afghanistan in gerommeld!
30-01-11
Beelden van bezetting
18-01-11
Goededag meneer Cohen
13-01-11
Britse agent was zes jaar activist
02-01-11
De oorsprong van de geitenneuker
28-12-10
Twitteren op de vulkaan
21-12-10
De wereld na WikiLeaks' Cablegate
08-12-10
Lennon komt weer tot leven
04-12-10
Elektroshock voor verwarde politici
30-11-10
Media dienen Wikileaks te wikken en wegen
23-11-10
Werkt Google voor jou of werk jij voor Google?
09-11-10
Versoepelde Tabakswet een nog groter gedrocht
28-10-10
Slagveld Uruzgan
21-10-10
Zoektocht naar échte hulp
05-10-10
Zwarte Blok slaat de plank mis
27-09-10
Een goed georganiseerde leugen
14-09-10
Geachte heer Hirsch Ballin,
02-09-10
Oorlog als er vrede dreigt
30-08-10
'Media leiden aan Ninja Turtle-syndroom'
24-08-10
Clash oude en nieuwe media
20-08-10
Wij zijn de (kwaliteits)media spuugzat!
12-08-10
Moratorium bepleit voor verarmd uranium
06-08-10
Censuur in Nederland
17-07-10
Het neoliberale drama
01-07-10
Kirgizië: Geschiedenis van identiteiten
15-06-10
Schreeuw om aandacht van een loyale ambtenaar
05-06-10
De prinsbedelaar en de kindermoordenaars
29-05-10
Beste STEMGERECHTIGDE
26-05-10
Tweeverdieners die erbij willen horen
15-05-10
Raad vertilt zich aan de hulp
24-04-10
Gastvrij Nederland anno 2010
31-03-10
Repressie neemt toe in Rusland
27-03-10
Het individu versus de staat
19-03-10
'Poetin stap op!'
05-03-10
Gooise carrièrejagers veroveren
De Pijp
23-02-10
Afghanistan: Gemilitariseerde hulp verkeerd besteed
18-02-10
Politieke onrust duurt voort in Oekraïne
11-02-10
De opkomst van een gargantueske staatskleptocratie
30-01-10
Keizer zonder kleren
27-01-10
Hoge en lage cultuur revisited
22-01-10
WRR neemt hulp op de schop
16-01-10
De laatste utopie van het Vrije Westen
06-01-10
Zestig keer zestig is een uur
31-12-09
Verschuivende Verantwoordelijkheden
25-12-09
Credo van een geboren wereldverbeteraar
12-12-09
De puzzel van West Point
05-12-09
RedRat, terug van weggeweest
14-11-09
Oorlog op het Internet
05-11-09
Media laten Balkenende te gemakkelijk wegkomen
27-10-09
Politiek moet nog wennen aan het burgerinitiatief
18-10-09
Populair Gezelschapsspel
12-10-09
De Nobele Obama
11-10-09
De oorlog van 3 biljoen
01-10-09
Charimarktlectuur: Geen boodschap aan de crisis
26-09-09
Danziger Vrijhaven: Status Aparte
20-09-09
Den Haag fouilleert maar wat
15-09-09
Motief aanslag Karst T. ongewis
12-09-09
Singer legt de armen aan het financieel infuus
09-09-09
RID richt vizier weer op Amsterdamse krakers
04-09-09
60 Jaar NAVO: van defensie- naar interventiemacht
22-08-09
Gekmakende bureaucratie
19-08-09
Een Belgische droom
16-08-09
'Shelter skelter'
09-08-09
Schiphol brandt door
07-08-09
Voedselproductie voorname oorzaak klimaatverandering
20-07-09
Het keurige protest van de participatie-elite
15-07-09
Spirituele politiek
12-07-09
Simon op weg naar weg (on his way to away)
07-07-09
Prins heeft bij de bank een goddelijke taak
03-07-09
Weerbare moslims
30-06-09
Nederland verkwanselt openbaarheid
27-06-09
Veel vrouwen bij protesten in Iran
16-06-09
Toekomst Lissabonverdrag in handen Duits hof
11-06-09
Op weg naar een gezonde economie
05-06-09
Nieuwe strijd om het IJmeer
29-05-09
Heleen Mees, strijdster tegen het rijk der machtelozen
22-05-09
Vreemdelingenbeleid Italië verontrust
19-05-09
Kleine Geschiedenis van de Moraal
09-05-09
Bananenrepubliek Leiden
03-05-09
De Culturele Evolutie
30-04-09
Nationalist mag geen dierenvriend zijn
26-04-09
'Voer actie tegen ontwikkelingshulp'
23-04-09
Red de havenloodsen
18-04-09
RVF: Aanzetten tot stadsguerrilla
13-04-09
De keizer en de astroloog
10-04-09
Proces oorlogsmisdadiger Scheungraber
04-04-09
'Wereld van Obama niet kernwapenvrij'
31-03-09
'Dierenactivist is geen terrorist'
27-03-09
Het Europees mandaat van Els de Groen
24-03-09
Verheerlijking van de oorlog
20-03-09
Slimme energiemeter schendt privacy
17-03-09
Leven achter tralies
12-03-09
Het HCZ-gebouw zit al vol
08-03-09
Hond Vla luidde drama Vrankrijk in
05-03-09
Afscheid van een stadssjamaan
03-03-09
Stop gratis 'meidenprik'
02-03-09
Het spel om de knikkers
27-02-09
Krakers met groen-zwarte vingers
24-02-09
Pleidooi voor verzoening met Aboriginal-stam
21-02-09
Bedrijven in dienst van de Israëlische bezetter
17-02-09
Pessimist tegen wil en dank
10-02-09
Raad van State kraakt wetsvoorstel kraakverbod
07-02-09
Sublieme Digitale Sensatie
30-01-09
We beveiligen ons suf en schieten er niets mee op
27-01-09
Vrankrijk: Lichtpunt bij gedwongen sluiting
24-01-09
België voedt militaire industrie Israël
20-01-09
Richtingenstrijd onder Obama voortgezet
18-01-09
Linkse kritiek op moslimfundamentalisme groeit
10-01-09
De Achterhuisdoctrine
05-01-09
Russisch gasconflict draait om meer dan dollars
04-01-09
Europa de straat op voor Palestijnse zaak


Archief 2008


Archief 2007

Archief augustus - december 2006


Archief januari - juli 2006

De opmerking van koningin Beatrix in haar kersttoespraak dat vooroordelen als waarheid worden aangenomen, roept de vraag op of wij niet allemaal (de koningin incluis) bevooroordeeld zijn wat waarheid betreft. Volgens mij wel, wat echter niet inhoudt dat 'Dé Waarheid' niet bestaat, dus niet te realiseren is. Integendeel!

door Wouter ter Heide

Voor het bewijs daarvan moet niet (zoals gebruikelijk) gedacht worden aan religie of ideologie en de daarbij horende onverkwikkelijke machtsstrijd, maar aan 'de kunst om in de waarheid te leven', hoe raadselachtig dit ook klinkt. Deze vreedzame (levens-)kunst moeten wij ons - als mensheid -  eigen kunnen maken, door ons te realiseren dat (a) niemand de waarheid in pacht heeft en (b) deze vóór noch achter ons ligt, omdat wij er sinds mensenheugenis continu middenin zitten, gelijk een vis in het water.

Dat wij (in tegenstelling tot de vissen) de kunst om in de waarheid te leven nog steeds niet machtig zijn, is niet te wijten aan ons gebrek aan denkkracht of creatief vermogen, maar aan het onvermogen van ons partijpolitieke bestel. Daarin wordt de waarheid stelselmatig verknipt ten bate van korte termijn belangen, waardoor zij niet ten volle geleefd maar enkel (onder het mom van democratie) hard bevochten kan worden. De uitzichtloze partijpolitieke strijd om de macht, waarvan de zwakken en minderheden immer de rekening gepresenteerd krijgen, moge hiervoor als bewijs dienen.

Kortom, om 'De Waarheid' en daarmee 'Het Algemeen Belang' in het politieke vizier te krijgen, wordt het tijd dat wij - als mensheid - koers zetten naar een wereld zonder politieke partijen. Hoe vrijgevochten of anarchistisch deze gedachte ook is, zij is het overdenken waard. Het is namelijk de enige mogelijkheid om op humane (want geweldloos!) wijze voorgoed verlost te worden van een partijpolitiek bestel dat angst genereert, omdat het draait om de strijd om de macht, waarvan de waarheid (die nergens schuldig aan is) het eerste slachtoffer is.

Deze kan namelijk niet bevochten maar enkel geleefd worden. Elke dag weer. De realisatie daarvan vergt een mutatiesprong in ons politieke denken, waardoor dit op een hoger of mondiaal plan verzeild raakt. Een politiek denkniveau dat geen enkele bedreiging vormt voor welke levens- en/of wereldbeschouwing dan ook, omdat het gestoeld is op de gedachte van onze aarde als één groot levend giga-organisme is, dat navenant bestuurd dient te worden.

Zelforganisatie

Wat dat betreft wordt het tijd voor een bezinning op de wijze waarop ons eigen lichaam wordt bestuurd. Zoals bekend vertegenwoordigt elk orgaan daarin een unieke, onvervangbare functie. De levenskracht van ons hele lichaam hangt echter niet alleen af van de gezondheid van elk orgaan afzonderlijk, maar ook van de harmonieuze samenwerking tussen alle organen. Een samenwerking die als puur democratisch bestempeld moet worden, omdat zij een levensnoodzakelijkheid is en geen concessie die wordt afgedwongen.

Ook kan niet van tolerantie gesproken worden. Tenslotte hoeven de longen het hart niet te verdragen. Het enige wat hen gevraagd wordt is 'goede longen' te zijn, zoveel mogelijk 'long' te zijn, en naar de mate waarin zij daarin slagen zullen zij het hart helpen een goed hart te zijn, waardoor onze hersenen (als overkoepelend beleidsorgaan) in staat zijn alle levensprocessen effectief op elkaar af te stemmen, ten bate van de levenskracht en de gezondheid van het gehele lichaam.

Deze vorm van vrijwillige organische samenwerking is als 'democratie in optima forma' te betitelen. Je zou het ook zelforganisatie kunnen noemen. Een intelligente orde zonder baas. In ons lichaam is immers ook geen baas of leider te bekennen, maar werken alle organen - van links naar rechts en van boven naar onder - op vrijwillige basis samen in het belang van het algemeen!

Praktisch gesproken kun je dan ook stellen dat de politieke mutatiesprong staat voor de overgang van het partijpolitieke bestel (PB) naar een organisch bestel (OB). Een consensus bestel, waarin de partijpolitieke strijd om de macht heeft afgedaan, waardoor het algemeen belang (hoe ongrijpbaar dat ook in wezen is) daadwerkelijk behartigt kan worden.

Duurzaam wereldbeleid

Als eerste in de wereld zou politiek Den Haag (waarbij ik in het bijzonder denk aan de D66-fractie) zich sterk kunnen maken voor de afschaffing van het PB ten gunste van het OB, als aanzet voor de totstandkoming van een Mondiaal Organische Bestel (MOB). Een wereldomvattend consensus bestel dat als een Maagdenburgse halve bol past op de gedachte van de wereld als één groot levend giga-organisme.

Voor de praktische invulling van het MOB, leent de Verenigde Naties zich bij uitstek. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst grondig gereorganiseerd moeten worden. Gelukkig biedt artikel 109 van het Handvest daartoe alle mogelijkheid. Wat die reorganisatie betreft moet met name worden gedacht aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht!) Veiligheidsraad. Zijn primaire verantwoordelijkheid - de handhaving van de internationale vrede en veiligheid - zal daarbij overgeheveld moeten worden naar de Algemene Vergadering.

Daardoor zal dit orgaan zich eindelijk kunnen ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege, waarin de VS de scepter zwaait, tot een daadkrachtig mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend multicultureel wereldforum, dat op basis van de wereldwijd onderschreven Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en onze ongeëvenaarde know how op elk terrein een duurzaam wereldbeleid van de grond weet te tillen, waarmee de wereldproblemen op rechtvaardige en effectieve wijze het hoofd geboden kunnen worden.

Een mondiaal consensus-beleid wat zonder bloedvergieten tot stand is gekomen, waardoor het kan rekenen op 'het vertrouwen' van de wereldbevolking, wat op zijn beurt weer onontbeerlijk is voor de mondiale uitvoering daarvan. Vanzelfsprekend zal door die politieke mutatiesprong het partijpolitieke gedachtegoed - met dank voor de bewezen diensten - wereldwijd op een zijspoor belanden en bijgeschreven worden in de analen van de wereldgeschiedenis, want horende bij de voorbije (oorlogs-)tijd.

Het uiteindelijk resultaat van het Mondiaal Organische Bestel komt dan ook neer op 'leven in de waarheid', wat zich laat vertalen als 'vrede'. Een wereld die zijn draai heeft gevonden onder de vlag van de tot wasdom gekomen Verenigde Naties. Een afgeslankte vitale volkerenorganisatie die borg staat voor een mondiale samenleving waarin iedereen in zijn/haar waarde gelaten wordt, dus zonder angst kan leven en vrij kan ademen. Het ultieme politieke doel waar niet alleen ons geslacht, maar met name ons nageslacht (toch onze eerste! zorg) de vruchten van plukken zal.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reageer op dit bericht