Ravage Digitaal 1 juni 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

Nicolaï laat tegenstanders
EU-Grondwet in de kou zitten

Naar aanleiding van het feit dat het vandaag een jaar geleden is dat de Europese Grondwet door de bevolking werd verworpen, komen in Amsterdam de tegenstanders, verenigd in het samenwerkingsverband 'Ander Europa', bijeen voor een debat. Staatssecretaris Nicolaï van Buitenlandse Zaken was hiervoor uitgenodigd maar heeft afgezegd omdat hij vanavond een eigen boek over Europa presenteert. 'Ander Europa' reageert met een open brief.

Geachte meneer Nicolaï,

Hierbij feliciteren wij u van harte met uw bijeenkomst ter presentatie van uw boek over Europa. Precies een jaar na het referendum over de - door u zo moedig verdedigde - Europese Grondwet geeft u daarin uw visie op de toekomst van Europa. We hebben nog geen kennis kunnen nemen van de inhoud van het boek, maar we zijn er van overtuigd dat het een inspirerende bijdrage is aan het Europadebat.

Helaas kunnen wij niet persoonlijk aanwezig zijn om u onze gelukwensen over te brengen. Precies op dit moment voeren wij in De Balie in Amsterdam een debat over de toekomst van Europa. Zoals u weet hebben we u geruime tijd geleden uitgenodigd om aan dit debat deel te nemen. Maar helaas hoorden we pas vorige week dat u niet kon komen omdat u bij uw boekpresentatie aanwezig moest zijn.

Dat is teleurstellend, maar niet geheel verrassend, want ook tijdens de referendumcampagne gaf u de voorkeur aan interviews en gesprekken met het "gewone publiek" boven het debat met tegenstanders van de Grondwet. Direct na het referendum werd een brede maatschappelijke discussie over Europa aangekondigd. Helaas is het daar niet van gekomen.

In plaats daarvan heeft u het initiatief genomen tot een elektronische enquête waaraan net iets meer dan één procent van de kiezers, die op 1 juni 2005 hun stem uitbrachten in het kader van het referendum over de Europese Grondwet, heeft deelgenomen. Jammer dat dit onderzoek door een eenvoudige rekenfout niet de representativiteit heeft die werd gesuggereerd.

Ook wij hebben de enquête ingevuld en op alle tweeëntwintig vragen over de uitbreiding van Europa antwoord gegeven, alsmede op de acht over het asielbeleid. Het verbaasde ons dat er geen vragen werden gesteld over de democratie in Europa, de doorgeschoten marktwerking, of het ontbreken van een sociaal Europa, terwijl uit onderzoek toch blijkt dat dit voor heel veel mensen reden was om tegen de Grondwet te stemmen. Maar waar u niet naar vraagt daar krijgt u ook geen antwoord op en dat is in dit geval natuurlijk wel zo makkelijk.

Tijdens de referendumcampagne van vorig jaar is door uw collega-ministers naar voren gebracht dat Europa zonder Grondwet in Joegoslavische toestanden zou vervallen, dat het licht uit zou gaan en dat Nederland met een 'nee' tegen de Grondwet uitgeroepen zou worden tot de gekke Henkie van Europa. Tot op heden is ons dat alles bespaard gebleven.

Uit de pers begrijpen we dat u inmiddels met uw Europese collega’s heeft besloten dat er nog een jaar bezinning komt en dat het de bedoeling is de Grondwet dan in een lichtere versie, zonder de naam Grondwet en zonder referenda, alsnog door te voeren. We hopen dat we ook dit jaar zonder bovengenoemde plagen door zullen komen en begrijpen dat we het ondemocratische karakter van deze procedure maar op de koop toe moeten nemen.

Behalve de enquête heeft u in het Europadebat in de Tweede Kamer ook aangekondigd dat er via het Europafonds tweeëneenhalf miljoen euro beschikbaar zou komen voor maatschappelijke organisaties om de discussie over Europa te voeren. Helaas heeft u er toen niet bij gezegd dat dit geld niet bedoeld was voor organisaties die tegen de Grondwet hadden gepleit. Geen enkele organisatie die betrokken is geweest bij de nee-campagne heeft ook maar één cent van de inmiddels toegekende kleine twee miljoen euro gekregen.

Als argumentatie zei u de betreffende organisaties schriftelijk toe dat de kwaliteit van hun aanvragen en de representativiteit van de organisaties onvoldoende was. Wij begrijpen heel goed dat wij als samenwerkende organisaties van de nee-campagne bij lange na niet de representativiteit vertegenwoordigen van organisaties als de 'Vereniging Democratisch Europa', de D66-jongeren of het COS Drenthe (met het project Drenthe en Turkije), om slechts drie van de tien door u goedgekeurde projecten te noemen.

Maar misschien kunt u ons bij gelegenheid eens uitleggen hoe het kan dat geen van de organisaties uit het nee-kamp voldoende representativiteit en kwaliteit in huis heeft om voor subsidie in aanmerking te komen en het nee-kamp er toch - met nog geen fractie van de middelen die het ja-kamp ter beschikking had – in slaagde om bijna twee keer zo veel kiezers voor hun argumenten te overtuigen.

Nogmaals, meneer Nicolaï, wij betreuren het dat we vanavond niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn om met u over deze en andere zaken van gedachten te wisselen. Maar wees er van overtuigd dat wij ook in het komende bezinningsjaar de discussie met u niet uit de weg zullen gaan. Waar en wanneer u ook maar wilt, voor welk publiek of welk medium u ook wenst.

Om te voorkomen dat de aanwezigen van onze bijeenkomst de indruk krijgen dat het een eenzijdige bijeenkomst is, zullen wij alle aanwezigen ook een exemplaar van de door ons uitgegeven brochure Ander Europa overhandigen. Financieel kunnen wij ons een dergelijke geste eigenlijk niet veroorloven, maar we hopen er op dat een deel van uw gasten het democratische debat zo  belangrijk vindt dat ze een financiële bijdrage stort op het door ons geopende Ander Europa Fonds, waarvan de gegevens achterin de brochure zijn opgenomen.

Wij wensen u een zeer prettige avond en hopen te zijner tijd over uw boek en onze brochure van gedachten te kunnen wisselen.

 

Met vriendelijk groet,

Willem Bos (Comité Grondwet Nee)

Namens het samenwerkingsverband Ander Europa.

Ander Europa bestaat uit: Attac Nederland, Campagne tegen Wapenhandel, Comité Grondwet Nee, Eurodusnie, Euromarsen, Stichting Zora, Transnational Institute en XminY Solidariteitsfonds.

 


 

Naar boven