Ravage Digitaal 22 mei 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

Politiek toont overdreven compassie met Hirsi Ali

In de kwestie rond de naturalisatie van Ayaan Hirsi Ali hebben politici in de Tweede Kamer zich hypocriet opgesteld, zo vindt Hikmat Mahawat Khan. "Het is toch te gek voor woorden dat blijkbaar nogal wat Kamerleden op de hoogte waren van de leugens van hun collega-Kamerlid, maar niets hebben gedaan om dit aan de kaak te stellen."

Ik heb enorm getwijfeld of ik dit artikel wel moest schrijven. Als moslim laad ik in het huidige klimaat namelijk al gauw de verdenking op mij dat ik rancuneus zou zijn vanwege de opvattingen die mevrouw Ayaan Hirsi Ali erop nahoudt. Ik loop ongetwijfeld het risico dat een 'harde kern' mij met veel mediamacht compleet zal afbranden, omdat ik het waag aan hun icoon te komen. En toch doe ik het, simpelweg omdat mijn rechtsgevoel mij daartoe dwingt. En ter toevoeging wil ik melden dat ik het over vele onderwerpen met Hirsi Ali eens was en ben en dat ik op mijn manier ook zal doorgaan met de strijd tegen misstanden binnen de moslimgemeenschap.

De ontwikkelingen rond Hirsi Ali kwamen bij mij als een soort déjà vu. De snelheid waarmee politici elkaar verdrongen om te vertellen hoe goed Pim Fortuyn niet was geweest voor de democratie, had mij in 2002 al verbaasd omdat kort tevoren Fortuyn door diezelfde politici nog verguisd werd. Politici hadden van hem geleerd te luisteren naar het volk, uit hun ivoren toren te komen en niet enkel met elkaar bezig te zijn. Dát waren de lessen, zo zeiden ze zelf.

Nadat al die sentimenten langzaam aan het wegebben waren, kwam de moord op Theo van Gogh en weer kwam het hele circus van politici met hun krodillentranen op gang om te vertellen hoe goed Theo niet was geweest voor het vrije woord. Theo is inmiddels koud aan het worden in hun geheugens of de politici buitelen weer over elkaar heen vanwege de 'goddelijkheid' van Hirsi Ali. De vraag nu is waar het lerend vermogen van politici is gebleven. Hebben kiezers dan niet gelijk als zij massaal wegblijven en de gevestigde partijen de rug toekeren? Of zijn wij blijvend veroordeeld tot 'goedkope' Kamerleden?

 Kamer faalt

Als je de dames en heren politici moet geloven, draait het dus allemaal om integriteit en houdbaarheid. Maar opvallend genoeg vindt geen enkel Kamerlid het belangrijk om de integriteit van mevrouw Hirsi Ali zelf ter discussie te stellen. Het is toch te gek voor woorden dat blijkbaar nogal wat Kamerleden op de hoogte waren van de leugens van hun collega-Kamerlid, maar niets hebben gedaan om dit aan de kaak te stellen. Een Kamerlid dat zo duidelijk gelogen heeft, verliest naar mijn oordeel alle geloofwaardigheid. Haar rest niets anders dan de Kamer te verlaten. Dit staat los van de nationaliteitskwestie en haar veiligheid die totaal niet in gevaar mag en hoeft te komen. Je hoeft geen Nederlander of Kamerlid te zijn om maximale beveiliging te krijgen in Nederland.

Bekendmaking van de leugens van Hirsi Ali door haarzelf, ontslaat niemand van de verplichting om dit aan de kaak te stellen en maakt het onderwerp niet minder erg omdat het al eerder bekend was. Iedereen prijst Hirsi Ali voor haar moed, maar is het niet juist het ontbreken van een dergelijke moed bij de overige 149 Kamerleden dat dit nooit aan de kaak gesteld is? Wie durft zijn vingers te branden aan de populaire icoon? De kwestie is jaren blijven liggen omdat niemand het aangedurfd heeft. Het eigen falen van de Kamerleden wordt nu afgedekt met argumenten als 'het was al bekend dus er is niets aan de hand'.

De Tweede Kamer gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat wat voor hen 'oud nieuws' was, niet bekend zal zijn geweest bij een groot deel van de Nederlandse bevolking. Realiseren de dames en heren politici zich wel dat het tv-programma Zembla de feiten in een grote samenhang heeft gebracht, waardoor er een ander beeld is ontstaan van een vrouw wier integriteit in twijfel mag worden getrokken? Realiseren diezelfde politici dat zij ook rekening moeten houden met het rechtsgevoel van de burger? Dit zou toch een gevolg moeten zijn van de lessen getrokken uit de post-Pim-periode.

De mensen die Hirsi Ali bewieroken hebben geen feiten nodig, want dat is praten tegen dovemansoren. Zo wist mevrouw Kroes al langer dat Hirsi Ali vijf burgeroorlogen heeft meegemaakt, maar later waren het er nog maar drie en nu is haar verhaal dat Hirsi Ali dapper heeft gestreden en dat is al erg genoeg, etc. Elkaar napraten en dingen aanpraten is geen kunst. Let wel, de Hirsi Ali van nu is een andere dan de Hirsi Ali die in 1992 naar Nederland kwam. Nu strijdt zij tegen wantoestanden en wordt zij bedreigd waarvoor ze alle bescherming moet krijgen.

Hypocrisie

Bij de discussie rond haar nationaliteit werd van alles door elkaar gehaald. De Tweede Kamer heeft naar mijn oordeel ook naar het volk toe alle verdenkingen op zich geladen. Het was schokkend om te zien dat Kamerleden er zeer selectief argumenten bijsleepten. Mevrouw Lousewies van der Laan haalde de buitenlandse opinie erbij.

Vreemd, want als er één partij is die onderwerpen voorstaat waar Nederland in het buitenland om 'uitgekotst' wordt, is het D66 wel. Euthanasie, abortus en drugsbeleid, allemaal onderwerpen waardoor het buitenland ons smalend bekijkt.

En dan mevrouw Femke Halsema. Ze had zóveel compassie met Hirsi Ali, waardoor ze in felle bewoordingen haar afkeuring uitte over de manier waarop minister Verdonk met haar partijgenote omging. Halsema heeft zelf altijd haar mond vol van integriteit en houdbaarheid, maar daar was erg weinig van te merken toen haar partij de eigen senator Pormes afbrandde met de mededeling dat zijn geloofwaardigheid in het geding was gekomen, ook al was bewezen dat hij niets misdaan had.

In Rotterdam had GroenLinks voor minder de heer Pastors naar huis gestuurd met de opmerking dat zijn integriteit in geding was en diens inbreng contraproductief. Waar was mevrouw Halsema toen? Was het niet zo dat Hirsi Ali bekendheid verwierf op thema’s die jaren lang juist mede door Groenlinks in stand zijn gehouden? Hypocrisie? Over de rug van Hirsi Ali oude rekeningen met minister Verdonk vereffenen? Hoe diep mag je gaan?

Hirsi Ali zou het land worden uitgejaagd. Door wie dan? Vreemd genoeg lijkt iedereen zich erbij neer te leggen dat er maar twee opties zijn voor wonen: of in een kazerne, wat verwerpelijk is, of in een appartement tussen andere burgers. En als dat niet kan dan is de logische conclusie dat zij het land wordt uitgejaagd. Deze logica ontgaat mij volledig. Er is toch altijd meer tussen hemel en aarde.

Jubelstemming

Maar goed, nu gaat mevrouw Hirsi Ali naar Amerika. Bij sommige moslims heerste prompt een jubelstemming die ik niet helemaal kan plaatsen. Want waar veel moslims voorheen nog met het vingertje naar mevrouw Hirsi Ali konden wijzen, zijn ze nu wel degelijk gedwongen de heikele onderwerpen zelf op te pakken. De excuus van de persoon en de toon is er straks niet meer bij.

En ook de politiek mag bezorgd zijn. Niet omdat zij een gewaardeerd collega zal gaan missen, maar omdat er nu zelf kleur moet worden bekend. Mevrouw Hirsi Ali heeft lang genoeg voor politici de kastanjes uit het vuur gehaald. Velen konden zich achter haar verschuilen, want zij zou het wel even zeggen. Is het niet zo dat Hirsi Ali zo populair is geworden omdat andere Kamerleden en politici hun antenne missen en niet de durf hebben om gevoelige problemen bij de naam te noemen, of zijn de politici niet slim genoeg om de problemen in te zien die Hirsi Ali wel ziet? Misschien kunnen mevrouw Halsema, mevrouw Van der Laan en de heer Verhagen het uitleggen? Laf, dom of 'blind'?

In de hele hype wordt vergeten waar het om gaat: problemen benoemen en om het debat. Hirsi Ali zal ons zeker vanuit Amerika wakker houden. Wij hebben nog 149 Kamerleden en al die opiniemakers toch? Minister Donner zei ook: wij in Nederland hoeven niet bang te zijn dat wij een kritisch geluid gaan missen. Immers, vanuit haar denktankfunctie kan mevrouw Hirsi Ali nog meer van zich laten horen dan nu het geval is. Daar zijn die organisaties juist voor.

De diehards en de competitie van wie de meeste compassie toont en de contest van sympathie betuigingen door allerlei prominenten in het land, nemen zo de overhand dat er nu weer een held is gecreëerd waardoor het land straks in beroering zal achterblijven zodra zij naar de VS is vertrokken. Ik vraag aan al die mensen die zich nu zo prominent opstellen en zoveel media-aandacht opeisen om met zo velen de fakkel van die ene persoon over te nemen. Blijf zeggen wat zij zegt, tenzij u dat niet durft of de kwaliteit ontbeert. In dat geval is de vraag vanuit welke prominentie u zoveel ophef maakt?

Mijn betoog is bedoeld om met name prominenten, politici en opiniemakers zich te laten realiseren dat zij continu - voor de derde keer in vier jaar tijd - zo massaal een land in beroering brengen met hun persoonlijke grillen. Let er a.u.b. op en reageer niet zo hyperig. Dubbele standaards er op na houden is funest voor alle discussies en dialogen. Je diskwalificeert je op voorhand van een geloofwaardige partner in de discussie. De politici mogen nog doorwentelen in hun arrogantie en zich verschansen in hun eigen wereld en hun ivoren toren maar over een jaar hoop ik dat de kiezer nog wakker is.

Tenslotte vind ik dat Ayaan Hirsi Magan, geboren in 1969 en zich anno 2006 bevindend in een benarde en bedreigde positie, per direct een deugdelijk paspoort moet krijgen van een geciviliseerd land van haar eigen keuze. Ayaan Hirsi Ali, geboren in 1967 en hier gearriveerd in 1992, had geen Nederlandse nationaliteit moeten krijgen.

Hikmat Mahawat Khan is voorzitter van de landelijke koepel van moslims, de Contact Groep Islam (CGI), waarin alle stromingen van de islam vertegenwoordigd zijn. Dit orgaan is het overlegorgaan voor de overheid. Hiernaast vertegenwoordigt hij de landelijke koepel van de liberale stroming in de islam de Lahore Ahmadiyya moslims (ULAMON). Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

 

Naar boven