Ravage Digitaal 25 maart 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

Zaanstad vals voorgelicht over detentieboten

De gemeenteraad en de burgers van Zaanstad worden door wethouder Egberts verkeerd voorgelicht over de functie van de bajesboten die Justitie in Zaandam wil plaatsen. Dit stelt de actiegroep All Included in een open brief.


De bezetting van de bajesboten in Zaandam
(foto: Nico Jankowski)

Wethouder Egberts heeft de gemeenteraad en media diverse keren voorgespiegeld dat er op de twee bajesboten (voor 576 mensen in twee-persoonscellen) geen uitgeprocedeerde asielzoekers, maar slechts criminele illegalen zullen worden opgesloten. Dit was een harde voorwaarde van de gemeente Zaanstad - alle politieke partijen staan hierachter - aan het rijk voor plaatsing van de boten.

Op 7 maart 2006 is het college van B&W van Zaanstad akkoord gegaan met de vestiging van twee detentieboten in de Achtersluispolder in Zaandam voor de duur van maximaal vijf jaar. Hiervoor is een artikel-17-procedure gebruikt, een bevoegdheid van B&W waarbij de gemeenteraad buiten spel wordt gezet. Tot op heden blijft Egberts beweren dat volgens een afspraak met Justitie geen uitgeprocedeerde asielzoekers op de boten zullen worden vastgezet. De feiten wijzen echter wel degelijk op de komst van gedetineerde asielzoekers in Zaandam.

Egberts is tijdens de bezetting van de bajesboten op 27 januari jl. door de actiegroep 'Migranten Welkom' erop gewezen dat er bij plaatsing in vreemdelingengevangenissen in Nederland geen onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds illegale vreemdelingen die verdacht worden van -of gestraft zijn voor- strafbare feiten en anderzijds illegale vreemdelingen zoals uitgeprocedeerde asielzoekers.

Ze zitten allen in dezelfde vreemdelingengevangenis. De een is aangehouden op het werk, een ander bij een adrescontrole van de Vreemdelingendienst. De een heeft een veroordeling achter de rug, een ander niet. De een heeft asiel aangevraagd, een ander niet.

Er wordt in vreemdelingendetentie dus ook geen onderscheid gemaakt tussen uitgeprocedeerde asielzoekers die deel uitmaken van de 26.000 die nog onder de oude vreemdelingenwet vallen en recentere uitgeprocedeerden. Het enige criterium voor vreemdelingendetentie is dat het mensen zonder papieren zijn, mensen die om wat voor reden dan ook zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven en die de overheid uit wil zetten.

Op 15 maart jl. spreekt de heer Egberts in het Noordhollands Dagblad echter weer van 'boeven en criminelen' als toekomstige 'bewoners' van de boten. Op 17 maart jl. geeft hij te kennen dat de heer Kroon, sectordirecteur Justitiële Inrichtingen, het had over Nigeriaanse drugsmaffia en Joegoslavische inbrekers.

Het Noordhollands Dagblad van die dag meldt dat er een relletje dreigt te ontstaan over de bevolking van de Zaandamse gevangenis: 'Justitie gaat er illegalen opsluiten, terwijl wethouder Harm Jan Egberts heeft gezegd dat er alleen criminele illegalen in komen'. Persvoorlichter Hans Janssens van het ministerie van Justitie die gaat over vreemdelingengevangenissen had de krant de correcte versie gegeven: criminele vreemdelingen komen in strafgevangenissen en vreemdelingengevangenissen hebben niets met criminaliteit te maken.

Op 20 maart jl. tenslotte zet Egberts samen met dhr Kroon van Justitiële inrichtingen op een commissievergadering uiteen dat er naast strafgerechtigde vreemdelingen ook illegale vreemdelingen in Zaandam komen. Hiervan wordt gezegd dat deze 'kan bestaan uit mensen die overlast veroorzaken en als gevolg daarvan worden aangehouden, maar ook uit vreemdelingen die werken in de kassen, de bouw, etc. en bij een arbeidscontrole worden aangehouden'.

Wat Egberts en Kroon niet vertellen is dat 'uitgeprocedeerde asielzoekers' (waaronder degenen van de groep van 26.000) onder de categorie Illegale vreemdelingen vallen. Er komen dus wel degelijk uitgeprocedeerde asielzoekers in Zaandam terecht. Gemeenteraad en publiek worden ronduit voorgelogen.

Het enige voorbeeld van bajesboten in Nederland zijn de boten die nu in Rotterdam liggen. Over de omstandigheden op deze bajesboten is onlangs het zoveelste schandaal losgebarsten, na de publicatie van een artikel van een journalist van Vrij Nederland (d.d. 25 maart 2006) die voor korte tijd undercover op een van de boten werkte als toezichthouder. Veel misstanden die al sinds de opening van de boten gesignaleerd zijn, worden hierin bevestigd.

Tweede-Kamerlid Jager (CDA) vindt in het bijzonder de bejegening van de gedetineerden "niet acceptabel" en wil "de onderste steen boven" zien komen. VVD-er Weekers kreeg "rillingen bij het lezen van wat er allemaal mis gaat". Zijn collega Vos (GroenLinks) eist ook op korte termijn maatregelen van de minister om de veiligheid te vergroten. "Als dat niet kan moeten we maar stoppen met deze boten". Wil Zaanstad ook de verantwoording gaan dragen voor een Guantanamo Bay-achtige voorziening?

Wij vinden het zeer treurig dat Egberts zich in de luren laat leggen door Justitie die de boten kwijt moet. Hierbij ontstaat een beeld waarbij illegaliteit en criminaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In vreemdelingenland worden verdachten van een strafbaar feit al snel tot criminelen bestempeld zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Uit onderzoek van het Schoordijk Instituut van de Universiteit van Tilburg onder leiding van hoogleraar Van Kalmthout blijkt dat bijna de helft van de opgesloten vreemdelingen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. Justitie zegt altijd dat het er veel minder zijn. Een illegaal die tijdens het rondbrengen van de ochtendkrant wordt aangehouden of bij een fouilleeractie in het centrum is echter geen crimineel of strafgerechtigde.

Feit is wel dat vreemdelingendetentie in Nederland geen maximumduur kent, met als gevolg dat velen meer dan één tot anderhalf jaar in onzekerheid verkeren over wat er met hen te gebeuren staat. Het hele systeem is vrijwel uitsluitend gericht op afschrikking en ontmoediging. Het effectieve uitzettingspercentage van migranten in vreemdelingendetentie is 35 procent. De rest, 65 procent, wordt weer op straat gezet (in dit geval: station Koog Zaandijk).

Met dit onduidelijk gegoochel met categorieën licht Egberts de gemeenteraad en de burgers van Zaanstad verkeerd voor en wakkert Egberts eerder criminalisering van migranten aan.

Wij roepen de gemeenteraadsleden van Zaanstad op wethouder Egberts persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de verkeerde voorlichting. Wij roepen de gemeenteraad en burgers op zich te keren tegen de plaatsing van de bajesboten in Zaanstad. Als de boten in Zaanstad in gebruik genomen gaan worden, werkt de gemeente op een zeer inhumane wijze mee aan het opsluiten van asielzoekers en andere mensen die niets misdaan hebben. Plaatsing van de detentieboten staat gelijk aan uitvoering van het repressief anti-immigrantenbeleid van de rijksoverheid.

All Included

info@allincluded.nl

Op 30 maart wordt er tegen de komst van de bajesboten gedemonstreerd bij het gemeentehuis in Zaandijk.
Zie oproepen

 

Naar boven

 

 

Zwarte Kat

 

 

 

hghg