Ravage Digitaal 26 februari 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

De patstelling van de waarheden

Het wordt hoe langer hoe duidelijker: we zitten met een patstelling. Aan de ene kant van de middenlijn staat het verlichte secularisme, aan de overzijde de drie goddelijke boodschappen van Abraham, Jezus en Mohammed in elkaars weg.

tekst Jan Vandenberghe

Terwijl het secularisme zich (naar eigen zeggen) heeft verlost van het juk van de Goddelijke Waarheid en die heeft ingeruild voor 'universele', seculiere waar(he)den, houden de drie goddelijke tegenspelers voet bij stuk (de een wat fanatieker dan de andere). Met zulke uitverkoren teams tegen over elkaar is een wedstrijd 'op het scherp van de snee' onvermijdelijk natuurlijk. Entertainment van de bovenste plank.

En jawel, in de laatste wedstrijd tussen Secularisme en Islam is er stevig over en weer geschoten. Eerst was er Secularisme die via een actie van haar twee spitsen de bevrijde 'recht op vrije meningsuiting' en de vrijgevochten 'lachen met islam' een kanonskogel afvuurde op de laatste man van Islam, 'Goddelijke Mohammed'. Islam protesteerde: buitenspel! Secularisme gaf niet toe: haar spitsen waren niet voorbij de (verlichte) 'lijn van de publieke sfeer' gelopen.


In Beiroet wordt de Deense vlag verbrand

Nadat er geen scheidsrechter voorhanden bleek voor deze inter-goddelijke wedstrijd, werden de schepsels van Islam furieus. Hoe kan het nu dat God (de schepper van alles!) geen scheidsrechter had aangesteld voor deze topwedstrijd? Hoe kan er gerechtigheid zijn zolang God niet vertegenwoordigd is? Dit moet een complot zijn!

De burgers van Secularisme hadden een pact met de Duivel gesloten en de scheidsrechter geschaakt. Paars van woede begonnen de schepsels van Islam aan een stormloop op de burgers van Secularisme. Protest van Secularisme: ze eiste het recht op om een muurtje van 'scheiding tussen kerk en staat' te bouwen. Islam gaf niet toe: dat muurtje is een protestantse uitvinding die zij niet (er)kennen. En zo mondde deze wedstrijd tussen Goddelijke Islam en Verlicht Secularisme uit in de zoveelste inter-goddelijke knokpartij. De strijd voor 'de waarheid' is voorspelbaar...

Maar nu iets anders, want van zulks een meeslepende wedstrijd zouden we bijna vergeten dat er nog andere volkeren/culturen op de wereld zijn. Inderdaad er zijn nog culturen die ondanks verwoede bekerings-, beschavings-, exploitatie- en uitroeiingsexpedities nog steeds niets of bijna niets begrijpen of te maken hebben met goddelijke of seculiere waarheden. Of is het misschien de bedoeling dat wij onze waarheidswedstrijden over de hele wereld projecteren zodat zij de 'meest beschaafde' versie overnemen? Beschaving betekent bijleren, nietwaar?

De vraag is natuurlijk: wat zouden we nog moeten leren van onze religieuze en seculiere broeders van de waarheid? Niet veel vrees ik, en ik heb een ander voorstel. In plaats van goeie (linkse of rechtse, of zelfs extreem-linkse of extreem-rechtse) burgers, of goddelijke schepsels, stel ik voor om een nieuwe soort te creëren, de soort van de mensachtigen. Ik weet het, het is iets nieuws. Maar wie heeft er nu geen zin in iets nieuws na al die saaie, voorspelbare en destructieve wedstrijden tussen goddelijke en seculiere broeders?

Wie is er al die 'hardwerkende burger'- en 'uitverkoren schepsel'-bullshit niet kotsbeu? Wie kan zonder beginnen te lachen zeggen dat het staatsburgerschap of het schepselschap werkelijk het leven plezierig, gelukkig maakt? Daarom nodig ik iedereen uit om dichter bij de natuur te leven. Wie heeft er ook niet schoon genoeg van om zijn dagen te verslijten voor een gemeenschap die grotendeels bestuurd wordt door machines en de verkoop van machines, waar belangrijke beslissingen worden genomen door mensen die niet eens weten in hoeverre een mens van een dier verschilt (en erop gelijkt)?

Inderdaad, een mens is niet zo 'laag' als een dier. Bovendien is de idee dat een dier 'laag' zou zijn ook weer zo'n leuke bijbelse uitvinding. Anderzijds, het mensachtige bewustzijn is een wonder. Als we het nu ook eens zouden (leren) (v)(er)kennen...

Bedenk dat alle traditionele, niet-monotheïstische culturen - die onze trouwe gelovigen en goede burgervaders als duivels en primitieve kwakzalverij van de aardbol proberen te vegen - een veel groter inzicht hebben of hebben gehad in de (mensachtige) natuur en bewustzijn dan onze verantwoordelijke leraren, dokters of politici u ooit hebben verteld.

In elk geval, ik ben geen burger en geen schepsel. Ik ben een mensachtige. Allen die zich ook zo voelen, draag ik een warm hart toe. Laat u niet kisten! Draag zorg voor u zelf! De anderen draag ik een hart toe. Geliefde mensachtigen, u bent niet alleen! De natuur is met ons.

 

Naar boven

 

 

Zwarte Kat

 

 

 

hghg