Ravage Digitaal 25 maart 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

Geweldsmonopolie leidt tot misstanden

Iedere organisatie krijgt de vakbond die het verdient. Verveeld en onderuit gezakt trekt Bert Verdijk van de Amsterdamse Politie Vakorganisatie (APV) in zijn werkruimte van het hoofdbureau nog maar eens een biertje open. Het was een lange werkdag, de mobiele eenheid (ME) is sinds vijf uur in de ochtend in touw geweest voor het verplichte vierjaarlijkse ontruimingsrondje.

Hij verslikt zich in z'n pilsje zodra hij op de lokale nieuwszender van een commandant verneemt dat diens personeel zojuist aan de dood is ontsnapt. Die middag zouden krakers van een pand aan de Bilderdijkstraat de ME met brandbare vloeistof en scherpe stalen balken hebben aangevallen. "De balken gingen dwars door de schilden heen", meldde de commandant.

Verdijks bloed begint te koken. Kwetsbare schilden, dat kan dus niet. Hij grijpt de telefoon en meldt de pers dat de politievakbonden eisen dat er snel maatregelen genomen worden. "Het is onacceptabel om agenten in gevaarlijke situaties de straat op te sturen en ze uit te rusten met materiaal dat niet afdoende bescherming biedt. Dat kan gewoon niet", zegt voorzitter Verdijk van de APV.

Zucht. Reeds tientallen jaren maakt de ME gebruik van rieten schilden. Heuse krakersoorlogen hebben de robocops ermee doorstaan. En dan maakt een voorval op 21 maart daar abrupt een einde aan? Een voorval dat overigens nog niet bewezen is. De krakers ontkennen dat er met balken en een brandbare vloeistof gesmeten is. Ze meldden daarentegen dat de ME traangas gepompt heeft in de zwaar gebarricadeerde woning. Levensbedreigend, als dit zou kloppen.

Het is van de gekke dat een vakbond alarm slaat op basis van een uitspraak van een van zijn leden. Het voorval dient onderzocht en bewezen te worden. En al zou de aantijging al kloppen, dan is het wel erg kort door de bocht om na een incident te eisen dat het riet van de schilden wordt vervangen door plastic. Wellicht werd er binnen de APV al langdurig een aanleiding voor gezocht?

Als de APV al zo begaan is met haar leden, waarom wordt er dan niet geklaagd over de frequente inzet van de ME bij ontruimingen? De meeste ontruimde panden hebben geen bestemming en blijven weer langdurig leeg staan. En laten we wel wezen, voor een agent is het bepaald geen pretje om gedurende een etmaal stevig ingepakt op bevel wat rond te moeten hangen in de straat. Hang-ME-ers wordt de getergde politiemacht in de volksmond al genoemd.

Om vervolgens in plaats van stenen voornamelijk scheldwoorden te moeten incasseren omdat de wegversperring in combinatie met het uniform en de bepakking de adrenaline doet opwekken bij de burger. Van de desgeorganiseerde en verweesde krakers is geen tegenstand meer te duchten. Zelfs de verplichte verfbol lijkt z'n langste tijd te hebben gehad. Dus hou die zinloze kudde voortaan in je hok, Job Cohen, en laat de krakers met rust.

De ongerustheid van Verdijk van de APV over het welzijn van z'n leden is aandoenlijk. Zodra oom agent maar wát wordt aangedaan, komt deze vakbond in actie. Wanneer agenten de weerloze burger dan wel elkaar ernstige schade berokkenen, kijkt deze belangenbehartiger bij voorkeur de andere kant op.

Bij de marine is het al niet veel anders. Deze week publiceerde het maandblad Oplinie van de vakbond AFMP het verhaal van een vrouw die op een oorlogsfregat werd lastiggevallen, aangerand, geïntimideerd en uiteindelijk ontslagen. Pas daarna meldde ze zich met haar ervaringen bij de vakbond, die het ontslag inmiddels heeft aangevochten.

Door de aandacht die het voorval genereert, stapelen nieuwe schokkende feiten zich met de dag op. De Hollandse fregatten blijken broedplaatsen van wangedrag in de vorm van aanranding, verkrachting, druggebruik, drankmisbruik en machtsmisbruik te zijn. Hiermee wordt de slogan 'voor een avontuurtje moet je bij de marine zijn', waarmee Defensie personeel lokt, wel erg letterlijk geïnterpreteerd. Antimilitaristen doen er hun voordeel mee; ik zie de persiflages op de personeelswervingsposters al op de muren prijken.

Dat er sprake is van structureel wangedrag onder het marinepersoneel wekt geen verbazing. Het zit ingebakken in de structuur van de organisatie die gebaseerd is op bevelen en het toepassen van geweld op de tegenstander. Geweldsmonopolie leidt tot wangedrag bij de uitvoerenden. Seksueel misbruik en andere vormen van excessief geweld tegenover collega's behoort toe aan de marine, de landmacht, de luchtmacht, de politiemacht, etc. zoals de wortel bij een boom.

De journaliste van de AFMP die het verhaal van de ontslagen matroos openbaar maakte, zal ongetwijfeld worden uitgeroepen tot klokkenluider. Ten onrechte, omdat inmiddels is gebleken dat deze medewerkster van de vakbond al jarenlang afwist van tientallen vergelijkbare gevallen van wangedrag onder het marinepersoneel. Ze moest wel tot publicatie overgaan, anders was de pers in de rechtbank waar de ontslagen marinier haar beklag zou doen, ermee aan de haal gegaan.

Niet alleen de vakbond is op de hoogte van de misstanden, ook bij de legerleiding en op de hoogste posten van het ministerie onderkent men het probleem. De staatssecretaris en de minister van Defensie niet te vergeten. Zoals men intern ook op de hoogte is van structureel wangedrag bij de land- en luchtmacht. Dit hang je natuurlijk niet graag aan de grote klok, dat is slecht voor het imago. Het leger komt al zo moeizaam aan personeel.

Inmiddels proberen politieke partijen munt te slaan uit alle ophef. PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink zegt al langer op de hoogte te zijn van gevallen van seksuele intimidatie. Eijsink vaarde vorig jaar als enige vrouw mee met de Nederlandse onderzeeër De Dolfijn van de Walrusklasse. Dit om de mogelijkheid te onderzoeken voor vrouwen om mee te varen. Van de AFMP vernam ze van het wangedrag onder het personeel.

De constatering dat zoveel verantwoordelijke personen en instanties al geruime tijd op de hoogte zijn van de wantoestanden, is welhaast nog schokkender dan de voorvallen op zich. Maar ook wel weer logisch. Onder het mom van personeelswerving en instandhouding van kapitaalkrachtige legeronderdelen worden misstanden structureel onder de pet gehouden. Massaontslag en het opdoeken van het leger is hiervoor de enige remedie.

Alex van Veen


- - - - - - - - - - - - - - -

Naar boven

 

 

Zwarte Kat

 

 

 

hghg