Ravage Digitaal 7 maart 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

Dekker onder druk

De huurplannen van minister Sybilla Dekker staan onder druk. Het onderwerp beheerste de debatten rond de gemeenteraadsverkiezingen, en op 8 april organiseert een breed scala aan maatschappelijke organisaties een demonstratie in Amsterdam. Wordt Dekker gedwongen om in te binden, of gaat het CDA na de gemeenteraadsverkiezingen alsnog met de plannen akkoord?

tekst Dirk Kloosterboer

Als het aan minister Dekker ligt, wordt de Nederlandse volkshuisvesting flink opgeschud. Ongeveer een kwart van de huurwoningen komt in een 'overgangsgebied' terecht met extra snelle huurstijgingen. Het is de bedoeling dat deze woningen vanaf 2010 geliberaliseerd worden. Dit houdt in dat de bewoners geen enkele bescherming meer hebben tegen exorbitante huurstijgingen.

Ook huurders van wie de woning niet wordt geliberaliseerd, krijgen met forse huurstijgingen te maken. Bovendien wordt de huurtoeslag - de opvolger van de huursubsidie - stap voor stap verlaagd. De huren in de aantrekkelijke wijken zullen het snelst stijgen, waardoor mensen met lage inkomens hun toevlucht zullen moeten zoeken in achterstandsbuurten.

Er worden wel nieuwe woningen gebouwd, maar niet genoeg, en de bouw van sociale huurwoningen staat onder druk. Zo probeert de minister tegen te houden dat Amsterdam betaalbare woningen bouwt op de prestigieuze Zuidas. Tegelijkertijd worden steden onder druk gezet om veel sociale huurwoningen te slopen of te verkopen.

Groeiend verzet

Het maatschappelijk verzet tegen de plannen begint echter te groeien. Tijdens de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen is het huurbeleid een belangrijk onderwerp. Huurdersorganisaties voeren actie en mengen zich in de debatten. Lokale VVD-afdelingen vinden het lastig om het landelijke beleid uit te leggen.


Ook Johnny Jordaan stoort zich aan de huurplannen
van het kabinet (foto: Arjen v/d Merwe)

Ondertussen is de Woonbond bezig met de voorbereidingen voor een landelijke demonstratie op 8 april op de Dam in Amsterdam. Het initiatief wordt mede georganiseerd door een breed scala aan maatschappelijke organisaties, waaronder de ouderenorganisaties, de FNV, de cliëntenraden, en een groep bezorgde woningbouwverenigingen. Andere organisaties hebben zich solidair verklaard.

Er was even sprake van dat het Amsterdamse actiecomité Stop Afbraak Sociale Huisvesting (SASH) een eigen demonstratie zou gaan organiseren, maar inmiddels is bekend geworden dat het comité zijn achterban oproept om mee te doen aan de demonstratie van 8 april. Mogelijk komen er daarnaast nog andere initiatieven.

Hugo Gietelink van SASH: "Op een aantal punten verschillen we ernstig van mening met de Woonbond, maar het is belangrijk om een brede coalitie te vormen. Nu er zoveel organisaties betrokken zijn, ligt er een kans om met heel veel mensen op de Dam te staan. Die kans moeten we grijpen." SASH maakt wel eigen actiemateriaal.

Imago

In februari sprak de Tweede Kamer over de huurplannen van Dekker. Het CDA en D66 hadden onverwacht scherpe kritiek. Zo noemde het CDA bepaalde gevolgen van het beleid "niet acceptabel". De minister kreeg opdracht om een aantal zaken nog eens beter uit te zoeken. Het is de bedoeling dat de Kamer op 16 maart verder praat over het onderwerp.

Is dit nu een doorzichtige truc geweest om de beslissing uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat het CDA tijdens de campagne een sociaal imago heeft kunnen koesteren? Maria van Veen, directeur van de Woonbond: "Voor een deel klopt het dat de verkiezingen een rol hebben gespeeld, maar dat is zeker niet het hele verhaal. Het CDA heeft tijdens de Kamerbehandeling scherpe vragen gesteld aan de minister over de consequenties van haar plannen, en ze was gewoon niet in staat om daar een overtuigend antwoord op te geven. Een goede bewindspersoon was niet zo in de problemen geraakt."

Daarnaast benadrukt Van Veen dat de maatschappelijke druk steeds groter wordt. "In november vorig jaar hebben we met een grote groep organisaties een verklaring 'Houd huren betaalbaar' overhandigd aan de Tweede Kamer. Toen zei het CDA al dat deze verklaring "punten van betekenis" bevat. Sindsdien zijn we gestaag aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de demonstratie."

Het is plausibel dat electorale overwegingen de druk verder opvoeren. Uit een peiling van Maurice de Hond bleek dat er onder de eigen VVD-achterban meer tegenstanders dan voorstanders zijn van Dekkers plannen. Voor de CDA-aanhang geldt dit in nog sterkere mate: de helft is tegen en slechts een kwart is voor.

Daarmee zijn de plannen natuurlijk nog niet van tafel. Gietelink brengt in herinnering dat CDA-voorman Maxime Verhagen in een eerder stadium ook al kritiek uitte op de huurplannen. "Veel mensen dachten toen dat de plannen van tafel waren en dat het niet meer nodig was om te demonstreren. De plannen zijn uiteindelijk echter nauwelijks aangepast. Ook nu geldt: het CDA heeft wel kritiek geuit, maar de plannen zijn nog niet ingetrokken."

Scheefwonen

Voorstanders van het huurbeleid proberen door middel van de term 'scheefwonen' verschillende groepen huurders tegen elkaar uit te spelen. Gietelink: "Er wordt een sfeertje gecreëerd alsof je asociaal bent als je met een middeninkomen in een sociale huurwoning zit. Dat is niet echt bevorderlijk voor de solidariteit, en bovendien is het flauwekul. De sociale huisvesting is altijd al een brede maatschappelijke voorziening geweest, zowel voor mensen met lage inkomens als voor de middeninkomens."

Volgens Gietelink is de term scheefwonen alleen maar een argument om te kunnen cashen, door vrijkomende huurwoningen te verkopen of de huur te verhogen. "Men doet alsof er hierdoor betaalbare woningen vrijkomen voor mensen met lage inkomens, maar dat is gewoon niet waar."

Op wat voor manier de huidige onvrede zich zal vertalen naar de opkomst op 8 april valt moeilijk te voorspellen. Van Veen: "Huurders gaan niet zo snel de straat op, maar we merken dat het onderwerp nu wel heel erg leeft." Vorig jaar heeft Sash een demonstratie georganiseerd waaraan 6 à 700 mensen meededen. "Als er nu tien keer zoveel komen, dan zou dat een heel mooi aantal zijn", aldus Gietelink.

Meer informatie:
Houd huren betaalbaar

Woonbond
SASH

 

Naar boven

 

 

Zwarte Kat

 

 

 

hghg