Ravage Digitaal 9 maart 2006 Print deze pagina
 

www.ravagedigitaal.org

Burgers lanceren bestuurderscode


Nederlands spreken, of anders eruit!

Eind januari werd in Rotterdam de veelbesproken 'burgerschapscode' geopenbaard. (1) Het betrof een stelletje op zich tamelijk onschuldige vingerwijzingen aan het publiek over hoe men zich hoort te gedragen. Met name de regel dat iedereen Nederlands zou moeten spreken met elkaar, zorgde voor veel ophef. Dat werd nog eens versterkt toen mensen als R. Verdonk hardop gingen juichen dat het een geweldige tekst was.

Als reactie hebben we vanuit XminY een 'bestuurderscode' opgesteld. Wij ergerden ons vooral aan de arrogante geur die de 'code' verspreidde; ineens was het weer normaal dat regenten met de hoge hoed op het volk maanden om voortaan regelmatig het stoepje te boenen.

Op de concepttekst van de bestuurderscode kwamen aardig wat inhoudelijke reacties. Ze varieerden van opmerkingen over het taalgebruik tot inhoudelijke toevoegingen of adviezen hoe verder met de tekst te handelen. Op basis van de commentaren is de definitieve tekst samengesteld. (nou ja, het staat u uiteraard altijd vrij uw eigen versie te maken)

..---------

Beste bestuurders van Rotterdam, en Nederland,

Het is ons niet ontgaan dat u voor de dag bent gekomen met een set van zeven 'geboden voor burgers'. Die zijn in eerste instantie voor de inwoners van de stad Rotterdam bedoeld, maar minister Verdonk heeft er inmiddels ook al veel lovende woorden aan besteed, wat illustreert dat ze ook buiten Rotterdam een rol spelen.

Als burgers willen we graag wat terug doen. U heeft er immers vast hard aan gewerkt? We willen daarom niet blijven steken in reageren op uw geboden, en geven u een setje retour. We noemen ze 'bestuurschapscode'.

 

De Neerlandse bestuurschapscode:

1) Bestuurders, of ze nu lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief zijn, beseffen weer dat ze er zijn voor de burgers, en niet andersom. Ze respecteren de burgers, die met hun belastinggeld de inkomens en andere vergoedingen van de regenten verzorgen.

2) Besturen is weer gericht op het goed verzorgen van de collectieve voorzieningen die nodig zijn om samen te (over)leven. Ze maken daarom een drastisch einde aan de privatisering van diensten en andere ontwikkelingen die alleen het bedrijfsleven spekken en de publieke diensten afbreken. Bestuurders zorgen dat er goede buurt- en jongerencentra, toegankelijke kleinschalige scholen en gezondheidssystemen zijn waar degenen die er werken naar tevredenheid beloond worden, evenals functionerende postkantoren, bibliotheken en openbaar vervoer. Volkshuisvesting niet te vergeten! Daar willen burgers ook best belasting voor betalen. Al de voornoemde voorzieningen sluiten en omruilen voor meer politie-bureaus, was achteraf gezien geen gelukkig idee.

3) Besturen zetten zich in om de spanningen in de samenleving te bestrijden bij de wortel. Ze werken daarom op geen enkele manier mee aan illegale oorlogen tegen andere landen, of het beledigen van geloven en culturen.

4) Het economische beleid van alle besturen is gericht op het vergroten van een eerlijke spreiding van welvaart en macht. Bovendien krijgt echte duurzaamheid en natuurbescherming prioriteit. De economie moet ten dienste staan van de burgers en de aarde, niet van de ondernemersvriendjes.

5) Zo lang er extreme machts- en inkomensverschillen op de wereld blijven bestaan, waar Nederland als een van 's werelds rijkste landen debet aan is, gaan bestuurders respectvol om met die burgers die ze als 'illegalen' bestempelen. Dat betekent niet opjagen en terugsturen, en ook niet opsluiten, zeker niet in brandgevaarlijk gevangenissen en op gammele boten.

6) Als de noodzakelijke buurtvoorzieningen (weer) op peil zijn (zie 2), zijn buurtbewoners over het algemeen prima in staat om goed samen te leven en eventuele problemen samen op te lossen. Bestuurders zouden moeten uitgaan van dit vermogen tot zelforganisatie, en structuren ontwikkelen om die te ondersteunen. Bestuurders richten zich dus voortaan daarop, in plaats van volgens het beproefde polderrecept kunstmatige inspraakconstructies van bovenaf op de gemeenschap neer te laten die alleen maar bedoeld zijn om reeds genomen besluiten te legitimeren.

7) Herstel van vertrouwen tussen bestuurders en burgers begint bij het doorsnijden van de banden met ondemocratische machtsmonopolies, multinationals voorop. Als symbolisch begin van deze omslag geeft voormalig premier Wim Kok zijn commissariaten bij Shell en de ING met onmiddellijke ingang op en komt er een verbod op dergelijke draaideur-praktijken.

.----

De formulering van deze bestuurschapscode is afkomstig van XminY Solidariteitsfonds (http://www.xminy.nl). Voor reacties kunt u mailen naar: bestuurscode@xminy.nl

Een bloemlezing van .

"Eén opmerking over het hoofdstukje taal: terwijl enerzijds nederlands als gemeenschappelijke taal op straat en in scholen etc. geforceerd wordt, is anderzijds het aan de universiteiten momenteel verplicht om colleges in het engels te geven en te volgen, omdat diezelfde bestuurders vinden dat het aantrekkelijk moet zijn voor buitenlandse studenten om in nederland te komen studeren. Hoezo inconsequent?"

" (...) Ik mis er trouwens nog eentje geloof ik: gij zult helder en duidelijk spreken en ambtelijk, wollig, ontwijkend of anderszins verhullend en leugenachtig taalgebruik achterwege laten. ;-)"

" (...) Ik dacht zelf meer in de trend van bijvoorbeeld; 1. Regering is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers, en behandeld haar burgers in gelijkheid zonder daarin te discrimineren... dit is maar een simpel (en niet zo'n goed) ideetje, maar even ter illustratie. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben ontzettend benieuwd of er mensen zijn die hier over mee willen denken, brainstormen!"

" (...) Zou deze tekst niet kunnen dienen als basismanifest voor het NSF ?! "

"(...) Wat ik zo beangstigend vind dat de regering en een grote meerderheid in de Kamer zich laat leiden door angst. Daardoor ontstaan krankzinnige "geboden" zoals Nederlands spreken in het openbaar."

Zie hier de tekst als pdf

 

Naar boven

 

 

Zwarte Kat

 

 

 

hghg