Ravage 12 januari 2006m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ravagedigitaal.org

De helden van Schinveld

,,We moeten eerst werken aan onze naamsbekendheid. We hopen na een reeks van acties bereikt te hebben dat mensen vertrouwen in ons krijgen. Dat ze zullen gaan inzien dat we geen eendagsvlieg zijn, dat het voor ons menens is.'' Met deze uitspraak van activiste Yvonne maakte Ravage in de zomer van 1996 gewag van de oprichting van GroenFront!

Na een lange reeks acties gebaseerd op vertragingstactieken, onder meer gericht tegen de aanleg van verkeerswegen, spoorlijnen, landingsbanen en een haven beleefde Yvonne woensdag jl. in café Aan de Mert in Schinveld her finest hour. Honderden inwoners roemden haar inzet en betrokkenheid en die van de overige milieuactivisten van GroenFront! De radicalen werden zelfs tot ereburgers benoemd.

Actievoeren kan ook leuk zijn, zo hebben de naar schatting vijftig activisten van GroenFront! de afgelopen zes weken in de Schinveldse bossen aan den lijve ondervonden. Samen met de vrienden van vereniging Stop Awacs Overlast werd de basis gelegd voor een breed gedragen protest waaraan door jong tot oud Schinveld deel werd genomen.

Vanaf de dag dat de ervaren milieuactivisten de Schinveldse bossen introkken, eind november vorig jaar, werden de kampeerders van het actiekamp door dorpsbewoners bevoorraad met proviand. Aan de basis van deze bijzondere vorm van samenwerking ging een langdurige voorbereidingstijd vooraf, die reeds in 2003 van start is gegaan. GroenFront! woonde dorpsbijeenkomsten bij over de dreigende boskap, en hield het afgelopen jaar zelfs oefensessies 'boompje klimmen' voor de inwoners.

Het verzet in de gemeente Onderbanken, waar Schinveld toebehoort, tegen de geluidsoverlast van de opstijgende Awacs-toestellen is niet van vandaag of gisteren. De eerste protestgeluiden dateren van eind jaren '70, met de oprichting van Stop Awacs Overlast. Deze vereniging heeft een behoorlijk draagvlak in Schinveld en omgeving, en heeft er middels jarenlange juridische procedures en acties voor gezorgd dat minister Dekker (VROM) het afgelopen jaar voor het eerst in de geschiedenis de Nimby-procedure toepaste, waarmee de bevoegdheden van lokale autoriteiten buiten spel worden gezet. De belangen van de NAVO wegen groot.

Voor GroenFront! vormt lokaal verzet de voorwaarde om een actiekamp in te richten. Denk hierbij aan de campagnes in kader van de aanleg van de Betuwelijn, de Amerikahaven in Amsterdam en het bungalowpark in de bossen bij de Efteling. Echter de steun hierbij vanuit de lokale bevolking valt in het niets in vergelijking met die van de Limburgers. Alles viel in de Schinveldse bossen op zijn plaats, de campagne bleek dit keer een succesverhaal.

De aandacht van de media heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Er is geen medium dat rond de kerst niet stil heeft gestaan bij de verrichtingen van de bosbewoners in hun sneeuwrijke doch koude omgeving. Dat de activisten open stonden voor inside-reportages, diverse journalisten en tv-reporters brachten de nacht door vanuit het actiekamp, werkte de bereidheid tot uitvoerige berichtgeving uiteraard in de hand.

GroenFront! heeft met haar meest recente campagne aangetoond dat radicaal-linkse activisten wel degelijk een belangrijke rol van betekenis kunnen spelen. Mits je de omgeving serieus neemt, en bereid bent om langdurig en intensief campagne te voeren samen met de burger. Het stukje bos ligt inmiddels plat, maar de geluidsoverlast van de Awacs is definitief op de internationale politieke kaart gezet.

Bovenal heeft de campagne duidelijk gemaakt dat burgers wel degelijk te inspireren zijn om andere vormen van protest toe te passen danwel te ondersteunen. De massaal bijgewoonde betoging van zondag 8 januari in Schinveld, die eindigde met een jubelactie in het actiekamp waaraan honderden inwoners deelnamen, spreekt boekdelen. Het radicale verzet werd niet alleen begrepen maar ook gewaardeerd. Daar kan geen boskap tegen op.

Alex van Veen

eerdere artikelen in Ravage over GroenFront! en Schinveld:

Boskap voor Awacs

De doorstart van GroenFront!

Schinveld leert boompje klimmen

Schinveld geeft de strijd tegen Awacs niet op

 

 

Naar boven