Ravage 22 februari 2006m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ravagedigitaal.org

Wageningen kraakt voor asielzoekers

De veertien appartementen die Wageningse krakers hebben bezet voor dakloze vluchtelingen zijn nog niet zo in trek bij de doelgroep. Twee asielzoekers hebben er inmiddels een onderkomen gevonden, evenals een vijftal krakers. ,,Als je gaat kraken, kies je ervoor om zonder voorzieningen te leven, maar dit kun je niet zomaar aan asielzoekers aanbieden.''

tekst Peter Barton foto's Sander Oudemans

Een houtkacheltje houdt de woning op de Kolkakkerweg 18 in Wageningen warm. Het is één van de veertien appartementen die eind januari door een groep van vijf jongeren van het Wagenings Kraakoverleg zijn gekraakt. De woningen bevinden zich in één van de drie langdurig leegstaande flats aan de Kolkakkerweg. De Woningstichting beschikt weliswaar over een sloopvergunning, maar de nieuwbouwplannen kunnen nog lang geen doorgang vinden vanwege bezwaarprocedures vanuit de buurt.
Elk appartement bestaat uit twee verdiepingen. Op deze manier beslaat het geheel een compleet flatgebouw. Op drie appartementen op de begane grond na dan, die eind vorig jaar zijn uitgebrand. ,,Daar hebben we niets aan'', zegt kraker Niels. ,,Behalve als huisvesting voor een aggregaat.'' Want een elektriciteitsaansluiting is er momenteel niet, netbeheerder Nuon wil er niet aan.
De Woningstichting heeft samen met de Nuon een kostenplaatje gemaakt dat erg hoog uitvalt. Dit omdat de flat een jaar leeg heeft gestaan en veel van de leidingen en kachels niet meer bruikbaar zouden zijn. Om de kosten te drukken gaan de krakers deels zelf aan de slag met de aanleg van nieuwe elektraleidingen.

Ongemakken

Ondanks deze tegenvaller weten de krakers er het beste van te maken. Koken doen ze op propaangas, licht is afkomstig van kaarsen en de houtkachel weet het appartement in een mum van tijd warm te krijgen. ,,Binnenkort krijgen we een tweede kachel, en komt hier ook een gezinnetje wonen.'' Dat gezinnetje stond, net als de twee asielzoekers die er al wonen, anders op straat.

,,Ze hadden hier anders niet voor gekozen'', zegt Niels. ,,Wij weten onszelf nog wel te behelpen, maar voor de meeste mensen is een situatie zonder gas, water en elektriciteit toch leven met veel ongemakken. Dit kun je niet zomaar aan asielzoekers aanbieden. Deze mensen echter stonden op straat, en hebben liever iets dan niets. Die nemen voor even op de koop toe dat het binnen net zo koud is als buiten.''
Dat het houtkacheltje makkelijk verwarmt komt mede omdat de appartementen goed geïsoleerd zijn. De flats zijn verre van in verval, en voorzien van dubbelglas in de modernste kozijnen. Niet zo vreemd. ,,De flatjes zijn een paar jaar geleden nog volledig gerenoveerd'', weet Niels. ,,Na de renovatie hebben er nog ruim een jaar bewoners in gewoond, voordat ze eruit moesten omdat de flats worden gesloopt.''
Waarom sloop? De krakers schudden het hoofd. Ze weten het niet. Speculaties genoeg. Tussen het gemompel valt het woord 'asbest', maar Niels heeft een betere verklaring. ,,Er zijn vage plannen om nieuwe, uitgebreidere woningen te bouwen. Dat is economisch aantrekkelijker.'' Dat past ook perfect binnen het beleid van de de Woningstichting. Of nou ja, beleid...
Niels: ,,De Woningstichting verkoopt steeds meer sociale huurwoningen. Tijdens een discussie-avond over het lokale woonbeleid werd de stichting gevraagd wat voor beleid hier nu achter zit. Na lang nadenken kwam men tot de conclusie dat er geen sprake is van beleid, maar het is nu eenmaal financieel aantrekkelijker om de woningen te verkopen.''

Slopen-bouwen

Het Wagenings Kraakoverleg bestaat al weer een flink aantal jaren en heeft vooral actie gevoerd tegen de leegstand van huizen en tegen de sloop van nog bruikbare panden waar nog geen bouwvergunning voor is verleend. De koppeling 'slopen-bouwen' is iets waar het Kraakoverleg reeds langdurig op hamert.
Inmiddels lijkt dit standpunt door lokale politieke partijen te worden overgenomen. Zo heeft het college van B&W in december vorig jaar toegezegd te willen koppelen, al is het vooralsnog een toezegging op papier. Want ook de gekraakte flat aan de Kolkakkerweg had vanaf 1 maart gesloopt kunnen worden zonder dat er een bouwplan voor is.
,,De enige reden dat deze flats er nog staan, is vanwege de bezwaarprocedures die zijn gestart op basis van de flora- en faunawet'', glimlacht Niels. ,,Er zitten vleermuizen in de flats, en die mogen tijdens de winter en tijdens de paarperiode niet worden gestoord. Daarom staan de flats nu nog steeds leeg.''
De veertien appartementen zijn onderverdeeld in twee lagen. Aanvankelijk werd alleen de onderste rij appartementen gekraakt, maar nadat de Woningstichting liet weten dat de deur naar het trappenhuis open moest blijven staan, zodat hun medewerkers bij de bovenste woonlaag konden komen, werden ook die appartementen maar gekraakt.
,,Dan kon de deur naar het trappenhuis tenminste dicht'', vertelt Niels. Hij verwacht niet dat er op deze manier een overschot aan gekraakte appartementen ontstaat. ,,Die krijgen we wel vol.'' De buurt is volgens Niels wel content met de komst van de krakers. ,,Buurtbewoners kwamen snel taarten brengen en zeiden dat we moesten blijven.''

Eng

Overbuurvrouw Ria Cobben is nog een beetje sceptisch over de komst van de krakers. Bij haar is al twee keer eerder ingebroken. ,,Ik ben maar een alleenstaande vrouw moet u weten. Ik vind het standpunt van de krakers overigens heel goed, en ze doen duidelijk hun best om er ook iets van te maken, maar het is wel tegenover mijn huis hè, en dat is best eng.''
Al hebben de krakers bij haar een goede indruk achter gelaten. ,,Ze hebben een buurtbrief verspreid waarin ze zich netjes voorstelden, en mensen uitgenodigd langs te komen voor een nadere kennismaking. Ik heb er niet zoveel mee, dus ik zal niet op die uitnodiging ingaan, maar het is heel anders dan hoe krakers vaak in de media worden neergezet.''
De inzet van de krakers is opvang creëren voor dakloze asielzoekers. In overleg tussen gemeente, krakers, de Woningstichting en organisaties voor de opvang van vluchtelingen is inmiddels besloten de leegstaande en gekraakte flats aan de Kolkakkerweg voorlopig niet te slopen en geschikt te maken voor tijdelijke bewoning door zogenoemde 'oude wetters'.
Oude wetters zijn mensen die onder de oude vreemdelingenwet vallen en waarvan een groot deel geen recht meer heeft op opvang. De laatste jaren kregen zij onderdak bij particulieren en stichting Noodopvang Wageningen. Er wordt gesproken van 180 oude wetters die op straat staan of komen te staan. De stichting Noodopvang Wageningen heeft dertig plekken, wat veel te weinig is. De flats aan de Kolkakkerweg zijn dan ook een uitkomst.

Met dank aan Carla van Infocentrum Wageningen

 

Naar boven