Ravage #9, 1 juli 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #9


Aan vrede valt geen cent te verdienen

Angstaanjagende sonargeluiden klinken door de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat. Omstanders kijken verschrikt op als zich een bonte stoet van vredesdemonstranten en dierenvrienden aan het oog onttrekt. Op 21 juni demonstreren zo'n honderd mensen tegen de UDT wapenbeurs in de RAI.

Foto's Arjen v/d Merwe

'Heb het lef, wapens weg!' vermeldt het spandoek aan de kop van de stoet. Een reusachtge Orka op een door vier personen voortgetrokken kar staat symbool voor de verstoring van het zeeleven door de toepassing van sonar. De betogers werden begeleid door een 'wapenhandelaar'. 'Aan vrede valt geen cent te verdienen' staat er toepasselijk op haar aktentasje geschreven. Aan oorlog dus wel...

De demonstratie tegen de UDT wapenbeurs heeft een gemoedelijk karakter. ,,Geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger!'', schalt het door de straten. Het merendeel van de betogers is jong van leeftijd. 'Gij zult niet doden', vermeldt het spandoek van de dierenrechtenorganisatie Een Dier Een Vriend. Omstanders worden aangespoord om zich aan te sluiten bij de stoet, een enkeling geeft hieraan gehoor.

Aangekomen bij de RAI blijkt het toegangshek tot de beurs afgegrendeld. Hierdoor kunnen bezoekers van UDT het congrescentrum niet meer in of uit, waardoor de tweede actie in het water valt. Het was namelijk de bedoeling om een Vredeshaag te formeren, waardoor de congresgangers zich dienden te begeven.

Een enkeling onderneemt een poging om de vijver in het afgegrendelde gebied te bereiken. Men weet zich onder de hekken door te wurmen en zet het op een lopen. De ingehuurde bewakers grijpen echter hardhandig in en werken de actievoerders een voor een tegen de vlakte.

Dit leidt tot woede onder de betogers voor de hekken, die een deel van de afzetting omver duwen. Agenten werpen zich tussenbeide en proberen de gemoederen te sussen. Niet altijd even subtiel, want een demonstrant wordt bijna gekeeld. De drie actievoerders die zich achter de hekken bevinden, worden weer op hun plaats gezet. Hierna keert de rust weder.

Rond half zeven wordt de actie beëindigd. Wanneer de laatste demonstrant is vertrokken, mogen de congresgangers eindelijk de beurs verlaten. Ze hebben bijna twee uur vast gezeten...

Op de tweede dag van de wapenbeurs heeft een vredesactiviste met het spandoek 'Reclaim the Seas' enige tijd rond gelopen op de wapenbeurs in de RAI. Ze had zich via een achteringang toegang verschaft tot de hal. De aanwezige handelaren en andere belangstellenden in wapentuig keken de vredesactiviste verbouwereerd en argwanend aan. Ze heeft tientallen minuten rond kunnen lopen om haar ongenoegen over de UDT beurs te uiten. De politie nam haar vervolgens mee naar het bureau, maar zonden haar alweer snel zonder proces verbaal heen.

De gehele dag hebben vredesactivisten met spandoeken en andere anti-oorlogsattributen bij de ingang van de RAI geprotesteerd tegen de wapenbeurs. Een van deze demonstranten kreeg het zo benauwd van de brandende zon, dat zij door het hek glipte en verkoeling zocht in de vijver op het beveiligde binnenterrein. Uiteindelijk werd zij er door twee bewakers uitgetild en weer buiten de afzetting gebracht.

Op de derde en tevens slotdag van UDT gedroegen de bewakers van Securitas zich aanmerkelijk minder galant. Nadat vredesactivisten met water gevulde ballonnetjes voor de voeten van bezoekers van de UDT wapenbeurs wierpen, grepen de bewakers hardhandig in. Verschillende actievoerders kregen klappen en een iemand werd vol in het gezicht gestompt.

De antimilitaristische actiegroep Onkruit heeft op 13 juni de sloten dichtgelijmd bij het bedrijf Aqua Vision aan het Servaasbolwerk in Utrecht. Ook werden de leuzen 'Stop UDT' en 'Stop wapenhandel' op de gevel gespoten. Aqua Vision is de Nederlandse distributeur van twee bedrijven die aan UDT deel hebben genomen. Dezelfde nacht zijn bij Thales Communications in Huizen de sloten dichtgelijmd, leuzen gespoten en verfbommen tegen de gevel gegooid.

In de nacht van 22 op 23 juni heeft Onkruit de Banenwinkel van Defensie in Amsterdamse De Clerqstraat onder handen genomen. Naast het werpen van verfbommen tegen de gevel werd de deur dichtgelijmd. Twee actievoerders zijn er op 23 juni in geslaagd voor korte tijd de loopbrug van het oorlogsschip Hr. MS Tromp, gelegen aan de kade voor pakhuis Afrika i.v.m. UDT, te bezetten. Na tientallen minuten maakte de politie een einde aan de actie en legde de twee een boete op vanwege het betreden van verboden gebied.

meer info: www.udtnee.org

 

Naar boven