Ravage #8, 10 juni 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #8


Zoenen vanwege geweld tegen homo's

AMSTERDAM, 17 mei 05 - Naar schatting 600 homoseksuelen en sympathisanten hielden op 17 mei op het Leidseplein een korte 'Kiss-in'. Aanleiding is een reeks van recente voorvallen waarbij sprake was van geweld en intimidatie jegens homoseksuelen.

Zoenen tegen homohaat op het Leidseplein. Foto: Arjen vd Merwe

De mishandeling van een Amerikaanse journalist en voorvechter van homorechten op 30 april jl. in Amsterdam, was de druppel die bij de homobelangenorganisatie COC de emmer deed overlopen. Honderden homo's maakten tezamen op het Leidseplein een statement en staken elkaar een hart onder de riem.

Later op de avond is in het COC gebouw een bijeenkomst gehouden waar gesproken werd hoe de groeiende homofobie voorkomen kan worden. In Den Haag boden vertegenwoordigers van het COC een protestbrief aan bij de ambassade van het Vaticaan. Ze uitten daarin hun ongenoegen over de afwijzende houding van de Rooms-Katholieke Kerk ten opzichte van het onlangs toegestane homohuwelijk in Spanje.

'Leve de republiek' mond gesnoerd

MAASTRICHT, 24 mei 05 - Vijf leden van het Nieuw Republikeins Genootschap hebben geprotesteerd tegen het bezoek van koningin Beatrix aan Limburg. Ze mengden zich tussen het publiek bij het Gouvernement te Maastricht en riepen 'Leve de republiek!'. Op aandringen van de politie zwegen ze vervolgens.

Ze waren van plan 'Niet naar de paus, Beatrix raus!' te roepen, maar dat kwam er niet van. Volgens de actievoerders heeft de vorstin de katholieken in ons land geschoffeerd door niet naar de begrafenis van paus Johannes Paulus II te gaan. En zo is het maar net.
Na de actie in Maastricht, volgden de leden van het genootschap de koningin naar Kerkrade. Omdat het gezelschap geen vergunning had gekregen om hier demonstratief door de stad te trekken naar het Industrion, waar de koningin arriveerde, deelden ze pamfletten uit op de markt.

Protest bij Proctor & Gamble

BRUSSEL, 20 mei 05 - Activisten van de dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben verkleed als 'wanhopige huisvrouwen' en gewapend met stoffer, blik en bezem het pro-dierproefbeleid van de multinational Procter & Gamble aangeklaagd. Hand in hand met een grote proefhond protesteerden ze bij het hoofdkantoor van Procter & Gamble in Brussel.

Procter & Gamble produceert bekende producten zoals Dreft, Ariël, Swiffer, Olay, Max Factor, Cover Girl, Eukanuba en Iams. De multinational laat - ondanks eerdere beloftes om te zullen stoppen met dierproeven - nog steeds dierproeven doen voor de ontwikkeling van nieuwe chemische en cosmetische producten en ingrediënten en zelfs diervoeders.

Bite Back voert in België actie tegen het proefdierbeleid van Procter & Gamble. De organisatie vermeldt via haar website alle bekende producten van Procter & Gamble en roept de consumenten op tot een boycot van deze producten en om over te schakelen op dierproefvrije producten. (www.biteback.be)

British Airways stopt vervoer proefdieren

LONDEN, 27 mei 05 - Vliegmaatschappij British Airways heeft het vervoer van proefdieren beëindigd. De officiële reden die het bedrijf aanvoert is dat dit type vervoer niet hoort bij hun core-business en zij meer nauwgezet hun beleid ten aanzien van diervervoer zijn gaan toepassen.

De beslissing houdt mogelijk verband met een actiecampagne van dierenactivisten gericht tegen British Airways, Air France en Air Mauritius. In februari werden de auto's van vijf British Airways directeuren beschadigd, het huis van een zesde werd beklad met teksten.

Deze prikacties werden gevolgd door demonstraties bij kantoren van vliegmaatschappijen en reisburo's in heel Engeland door een groep die zich 'Gateway to Hell' noemt. Zij eisten een boycot van elk vliegverkeer op Mauritius. Eind mei verklaarde Air Mauritius geen Makaken meer te zullen vervoeren. Deze apen worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe vaccins en experimenten en onderzoek betreffende dementie en de ziekte van Parkinson.

Het Britse Ministerie van Handel en Industrie heeft afwijzend gereageerd op het besluit van British Airways en heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de toekomst van het medische onderzoek in Groot-Brittannië, een branche waar miljarden in omgaan. Alleen in Noord-Amerika wordt meer medisch onderzoek verricht.

Arrestaties na actie McDonald's

AALST (B), 27 mei 05 - De politie van Aalst heeft twee personen in de kraag gevat die ervan worden verdacht de ruiten te hebben ingegooid van een filiaal van McDonald's en een bontwinkel.

Het voorval vond plaats in de nacht van 26 op 27 mei in het centrum van Aalst. Nadat de twee actievoerders de ramen hadden ingegooid en de leus "Animal Liberation Front" op de muren hadden gespoten, hield de politie hen aan.
Eind mei besloot de Raadkamer van Aalst tot een verlenging van voorarrest. Ze worden er beschuldigd 'van vereniging met het oog op het plegen van vernielingen'. Eind juni moeten zij opnieuw voor de Raadkamer verschijnen.

Bloemetje voor ID-lozen

AMSTERDAM, 23 mei 05 - Het comité ID Nee heeft vrijdagavond 23 mei op het Leidseplein mensen in het zonnetje gezet die geen identificatiebewijs bij zich dragen. Deze zogenaamde ID-lozen ontvingen uit handen van de actievoerders een bloemetje.

De bloemrijke actie vond plaats voor de City bioscoop. Half april heeft de politie op dezelfde locatie onder het bioscooppubliek een preventieve controle uitgevoerd. Daarbij schuwde de politie het middel van de identificatieplicht niet. Volgens het actiecomité ID Nee is daarmee de privacy van vele horeca- en bioscoopbezoekers geschonden.
Het comité beschouwt de per 1 januari ingevoerde wet op ID-plicht als ,,een gevaarlijke en onnodige stap in de richting van een totalitaire, onvrije controlesamenleving, die bovendien makkelijk misbruikt kan worden om onwelgevallige activiteiten en personen de kop in te drukken. Als iedereen weigert zich te identificeren, bestaat er geen ID-plicht.'' Comité ID Nee roept mensen op hun identiteitsbewijs thuis te laten.

Discriminatie bij huisbezoeken?

AMSTERDAM, 26 mei 05 - Amsterdam Anders / De Groenen (AA/DG) zal wethouder Aboutaleb desnoods met een motie dwingen om helderheid te verschaffen over de criteria waarmee wordt bepaald welke bijstandsgerechtigden thuis worden gecontroleerd. Gemeenteraadslid Jupijn Haffmans wil weten of er geen discriminatie in het spel is.

Omdat het te duur is om alle uitkeringsgerechtigden te controleren, bezoekt de sociale dienst alleen degenen die voldoen aan een zogenaamd risicoprofiel. De gemeente weigert om bekend te maken op welke criteria dit profiel is gebaseerd.

Haffmans: ,,Die huisbezoeken zijn een enorme schending van de privacy. De controleurs hebben bijvoorbeeld opdracht om in de wasmand te kijken of de maat van de kleding wel klopt. Als je dan besluit om sommigen wel te controleren en anderen niet, dan moet dat op concrete fraudeaanwijzingen zijn gebaseerd.''

Het raadslid heeft geen aanwijzingen dat het risicoprofiel discriminerende criteria bevat. ,,Ik heb geen idee waar dat op is gebaseerd. Misschien kijken ze wel naar de buurt waar je woont, of naar het land waar je je opleiding hebt gevolgd.''

Diverse gemeenten werken met risicoprofielen om uitkeringsgerechtigden gerichter te kunnen controleren. Voormalige autohandelaren, mensen die wel eens in de horeca werken, mensen die opvallend weinig drinkwater gebruiken en onderhuurders kunnen als risicogroep worden aangemerkt.

Haffmans noemt het ,,schandalig'' dat de Amsterdamse wethouder Aboutaleb weigert om informatie te verstrekken waar gemeenteraadsleden om vragen. Op de eerstvolgende raadsvergadering zal hij dit aan de orde stellen. (www.stophuisbezoeken.nl)

Handtekeningen tegen wapenhandel

DEN HAAG, 2 juni 05 - Actievoerders van Campagne tegen Wapenhandel hebben staatssecretaris Van Gennip 3.000 protesthandtekeningen overhandigd vanwege de levering van korvetten aan Indonesië. Zo'n dertig personen, ieder met een letter op de borst, vormden een levendig spandoek.

Eind 2003 werd bekend dat Nederland twee korvetten wil leveren aan Indonesië. Onlangs kondigde minister Kamp van Defensie aan dat scheepswerf de Schelde in Vlissingen nog eens twee oorlogsschepen voor Indonesië zal bouwen. Met deze orders is een bedrag gemoeid van tussen de 700 en 800 miljoen euro.

Daarnaast wordt momenteel door Thales Nederland een Indonesisch oorlogsschip gemoderniseerd. In 2003 zijn vergelijkbare marineschepen gebruikt voor kustbeschietingen tijdens het conflict in Atjeh. Nog steeds wordt Indonesië geteisterd door binnenlandse conflicten.

,,Wapenexporten naar Indonesië staan haaks op de richtlijnen van de gedragscode rond wapenuitvoer van de Europese Unie en moeten daarom gestopt worden'', zo vindt Campagne tegen Wapenhandel. ,,Bovendien is het schokkend dat Indonesië zo kort na de verwoestende tsunami vele honderden miljoenen uitgeeft voor de aanschaf van oorlogsschepen.'' (www.stopwapenhandel.org)

Vrijplaats Koppenhinksteeg gered?

LEIDEN, 3 juni 05 - Na vijf jaar juridisch touwtrekken, talloze manifestaties en petities lijkt het erop dat Vrijplaats Koppenhinksteeg behouden blijft. Een wethouder maakt zich hier hard voor.

Onlangs vond op het stadhuis van Leiden een bijeenkomst plaats over de toekomst van Vrijplaats Koppenhinksteeg. Om precies te zijn ging het die avond over een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad die de weg vrij maakt voor het bouwen van elf luxe appartementen bedrijfs- en winkelruimten op de plaats waar nu de vrijplaats is gevestigd.

Maar liefst 1100 mensen hebben schriftelijk tegen het bestemmingsplan geprotesteerd. Tientallen kwamen naar het stadhuis om de hoorzitting over het bestemmingsplan bij te wonen. Woordvoerders van verschillende organisaties waaronder Eurodusnie, De Fabel van de Illegaal en Bar en Boos, maar ook een aantal bezoekers van de activiteiten in de Koppenhinksteeg namen het op voor de vrijplaats.

Aan het einde van de hoorzitting zei wethouder Hillebrand ten overstaan van de pers dat hij van mening was veranderd en dat Vrijplaats Koppenhinksteeg moest worden behouden voor de stad. Leiden kan niet zonder ,,creatieve klasse'' en hij toonde zich onder de indruk van het enthousiasme dat de vrijplaats keer op keer weet te genereren voor haar behoud. De komende weken zal blijken of de inzet van de wethouder ook wordt gesteund door een meerderheid in het college en de gemeenteraad. (www.koppenhinksteeg.nl)

Oude tijden herleven

De Amsterdamse politie is vrij onverwacht op fel verzet gestuit bij de ontruiming van een kraakpand aan het Rokin. De ME-ers werden geconfronteerd met brandende barricades en stenen gooiende krakers. Hiermee lijkt de kraakscene een traditie in ere te hebben hersteld.

Relletjes op het Rokin in Amsterdam. Foto's: Nico Jankowski

Nadat de afgelopen weken achtereenvolgens de krakers in Den Bosch en Utrecht met brandende barricades en liters verfbommen de ME tegemoet waren getreden, deden krakers in Amsterdam het op 31 mei nog eens dunnetjes over. Met dit verschil dat er nu ook met stenen werd gegooid naar de mobiele eenheid. En dat was lang geleden.

Naar schatting twintig krakers die zich buiten het te ontruimen pand bevonden, gooiden stenen en verfbommen naar de politie. Niemand raakte daarbij gewond. De politie hield op straat vijf mensen aan wegens openlijke geweldpleging. In totaal heeft de politie 21 mensen aangehouden, vooral wegens openbare geweldpleging.

Na het Rokin verplaatste de politie haar actie naar de Utrechtsedwarsstraat en de Lijnbaansgracht. Daar waren geen krakers meer aanwezig. 's Middags volgden ontruimingen van panden aan de Prinsengracht, de Vijzelgracht en de Derde Oosterparkstraat, de locatie van infocentrum CIA, waar vanuit de boven gelegen verdiepingen met lege dozen naar de ME werd gegooid.

De politie sloot de ontruimingsdag af met een pand aan de Kruislaan en een monumentale villa langs de Amstel aan de Amsteldijk. Op 4 juni werd de Annahoeve aan de Kruislaan 300 in het Watergraafsmeer alweer herkraakt, al was het maar kort. Ook deze oude boerderij werd 31 mei ontruimd zonder dat er een nieuwe bestemming voor gevonden is. Die nacht heeft de ME voor de tweede maal in vijf dagen tijd het pand ontruimd.

Het stoort de krakers dat de gemeente Amsterdam panden ontruimt zonder te kijken naar toekomstig gebruik. ,,Ze volgt blind de ontruimingsvonnissen. Het overgrote deel van de vandaag ontruimde panden zal na ontruiming weer opnieuw leeg komen te staan'', aldus de krakers in een verklaring.

Een aantal van de ontruimde panden zal omgebouwd worden tot koopappartementen. De stad Amsterdam zit volgens de krakers helemaal niet te wachten op deze luxe-appartementen. ,,Gezien het huidige financiële klimaat zullen ook deze appartementen geruime tijd leeg blijven staan voordat ze door de yuppen bewoond zullen worden.''

Door te ontruimen voor leegstand haalt de gemeente de angel uit het kraken: ,,Voor speculanten/vastgoedeigenaren is het de gewoonte wanneer hun bezit gekraakt is in een kort geding ontruiming te eisen. Slechts het aanvoeren van een aantal vage, vaak onrealiseerbare, plannen is genoeg om een ontruimingsvonnis te verkrijgen.''

Zolang het stadsbestuur zich voor schut zet als schoothondje van de speculanten/vastgoed eigenaren en geen actief beleid voert om leegstand en speculatie de kop in te drukken, zullen de Amsterdamse kraakgroepen deze taak op zich blijven nemen. ,,We zijn woedend en komen in verzet wanneer dezelfde gemeente onze anti-leegstand/speculatie acties verstoort door middel van gewelddadige ontruimingen met maar één toekomst: nieuwe leegstand!''

squatnet.net

www.indymedia.nl

www.mysquat.tk

 

Naar boven