Ravage #13, 14 oktober 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #13


UMTS is het asbest van morgen

In een druk bevolkte omgeving zie je ze op hoge gebouwen staan: de foeilelijke zendmasten met als voornaamste doel het spekken van de telecombedrijven. Dat bewoners in de directe omgeving doodziek worden van de straling, wordt genegeerd en ontkend. Acties blijven dan ook niet uit.

tekst Marina Groen & Alex van Veen

Medewerkers van KPN wilden vrijdag 23 september om kwart over zes in de ochtend verder met het installeren van UMTS-antennes in een zendmast aan de Demmertweg in het Gelderse Haaksbergen. Ze kwamen niet ver. De weg naar de mast werd geblokkeerd door een camper. ,,Met deze ludieke actie komen wij op voor onze gezondheid'', meldden de buurtbewoners.
De twintig actievoerende Haaksbergenaren zijn sinds kort hevig verontrust. Vijf dagen eerder werd begonnen met het plaatsen van UMTS-antennes in de zendmast. De bewoners vrezen dat de straling schadelijk is voor de gezondheid. Daarop voerden zij vijf dagen lang 24 uur per dag actie.

Uiteindelijk hebben zij de blokkade tijdelijk opgeheven nadat KPN had toegezegd voor 15 oktober niet verder te zullen gaan met de werkzaamheden. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten dat de betreffende paal een kleine vijf meter verplaatst moet worden. Of dit de buurtbewoners gerust zal stellen lijkt onwaarschijnlijk.

Gezondheidsrisico's

Dat buurtbewoners in opstand komen tegen de plaatsing of aanwezigheid van UMTS-zendmasten in hun leefomgeving is aan de orde van de dag. Overal in het land ontstaan nieuwe initiatieven uit angst voor de straling, ook wel elektrosmog genoemd, die de masten veroorzaken. De landelijke media besteden er slechts mondjesmaat aandacht aan. Wellicht dat de gigantische inkomstenbron aan telecom-reclamegelden hier debet aan is.

De angst voor UMTS is terecht, zo weet ook hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders, tevens medewerker van de stichting Natuur en Milieu. Volgens hem is inmiddels vast komen te staan dat de hersenwerking door de UMTS-masten negatief kan worden benvloed. ,,Volgens een onderzoek van TNO uit 2004 leidt blootstelling aan veldsterkten die tot op 50 tot 100 meter van de mast kunnen worden gemeten tot significant meer klachten in de vorm van moeheid, gespannenheid, tintelingen, slapte, concentratiestoornissen, ongeduldigheid en rusteloosheid'', aldus Reijnders.

Naast het stralingsrisico brengt het mobiel bellen bij kinderen schade toe. Reijnders: ,,Er zijn nu twee gedegen studies van Zweedse groepen onderzoekers die erop wijzen dat langdurig gebruik van mobiele telefoon (GSM) leidt tot een verhoogde kans op akoestisch neuroom (een goedaardig gezwel van de gehoorzenuw dat het gehoor vermindert) en op astrocytomen (kwaadaardige hersentumoren). Deze gezwellen zitten overwegend bij het oor waarmee gebeld wordt.''

Als deze uitkomsten door verder onderzoek worden bevestigd is er volgens Reijnders sprake van een groot maatschappelijk probleem. ,,Daarom heeft stichting Natuur en Milieu zich regelmatig tot regering en parlement gewend om het beleid inzake UMTS te veranderen. We zijn tegen het plaatsen van dergelijke masten op en bij kwetsbare bestemmingen.''

Mobiel internetten

UMTS staat voor Universeel Mobiel Telecommunicatie Systeem. Het is de opvolger van de GSM-techniek. Beide systemen verzenden digitale signalen. Via het GSM-netwerk kunnen mensen mobiel bellen, via de UMTS-masten kunnen ze ook mobiel beelden verzenden en ontvangen. Daarmee wordt internet via mobiele telefonie mogelijk. Kortom, leuk en gewild speelgoed en dus big business.

Op dit moment staan er zo'n 15.000 GSM-zenders in Nederland, en 2.000 UMTS-zenders. Dat moeten er de komende tijd 10.000 worden. In totaal staan er straks 25.000 zenders, GSM en UMTS, die voor een landelijk dekkend netwerk zorgen. De overheid heeft vijf jaar geleden de UMTS-frequenties verkocht voor een bedrag van 3 miljard euro, waarbij ze heeft aangegeven zelf mee te werken aan de opbouw van het netwerk.

Ook het laten plaatsen van een UMTS-mast, bij voorkeur op een dak van een hoog gebouw, is een lucratieve aangelegenheid. Gemeenten en huiseigenaren krijgen per geplaatste mast gemiddeld 3.000 euro op jaarbasis. Op de site van antenneregister kan je terecht om uit te vinden of er in jouw woonomgeving een UMTS-mast is geplaatst.
Op de site www.stopumts.nl kan je vervolgens weer terecht voor tips om die mast weg te krijgen. Via legale middelen die een lange adem vereisen, dat wel, want het saboteren van de masten op je eigen dak wordt over het algemeen door de tegenstanders als een stompzinnige daad beschouwd. Bijvoorbeeld omdat de mast binnen een paar uur weer is gerepareerd. Maar de volhouder wint, denken we dan maar.

Asbest

Bij Milieudefensie, waar ze zojuist een campagne zijn gestart om de consument te wijzen op de risico's van het gebruik van cosmetica voor de zachte huid, liggen ze tot nu toe niet zo wakker van de ophef rond UMTS. Het magazine van de milieuorganisatie heeft er de afgelopen vijf jaar welgeteld één bericht aan gewijd. ,,Ik weet er niets vanaf'', laat campagneleidster Vera Dalm desgevraagd weten. ,,Het is ook helemaal niet ons terrein.''

Bij stichting Laka, documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie in Amsterdam houdt men zich bezig met ioniserende straling in relatie tot kernenergie of radioactieve stoffen. Onderzoeker Henk van de Keur weet onvoldoende af van UMTS-straling om er een wetenschappelijk oordeel over te kunnen vellen. Wel ziet hij opvallende overeenkomsten met andere stoffen of vormen van straling, die ook veel toegepast worden, maar waarvan de schadelijkheid wordt betwist.

Van de Keur: ,,Neem bijvoorbeeld de toepassing van verarmd uranium in wapensystemen. Woordvoerders van het Pentagon verklaren voortdurend dat het gebruik van dit radioactieve zware metaal in munitie geen gevaar oplevert voor de gezondheid, terwijl hun eigen wetenschappers dat niet over hun lippen krijgen. Het gebruik van verarmd uranium is puur gebaseerd op een economische beslissing. Ik ben er van overtuigd dat met verarmd uranium precies hetzelfde zal gebeuren als met asbest.'' Het zou Van de Keur niet verbazen als over jaren blijkt dat ook UMTS-straling net zo gevaarlijk en omstreden blijkt te zijn als asbest. Maar het kan wel eens heel lang gaan duren eer de slachtoffers kunnen rekenen op compensatie, erkenning en behandeling van hun gezondheidsklachten. ,,Wetenschappelijk onderzoek wordt steeds minder onafhankelijk verricht. Studies worden in toenemende mate betaald door bedrijven.''

voor een vollediger overzicht van perspublicaties: www.stopumts.nl

 

Protest tegen UMTS

Op veel plaatsen in het land verzetten buurtbewoners zich tegen de plaatsing van UMTS-masten. Het nieuws komt meestal niet verder dan de lokale krant. Om een indruk te krijgen van het protest plaatsen we hieronder een overzicht van acties in de maanden augustus en september die de pers haalden.

AALTEN, 30 sep - Voordat Aalten meewerkt aan een UMTS-mast op de watertoren voor Vodafone, moeten eerst de resultaten van een Zwitsers gezondheidsonderzoek bekend zijn. (bron: Twentsche Courant)

LEEUWARDEN, 30 sep - Driehonderd bewoners van de Leeuwarder wijk Camminghaburen hebben een handtekening gezet tegen de bouw van een UMTS-zendmast vlak bij hun huizen. (bron: NRC)

HAAKSBERGEN, 28 sep - De zendmast aan de Demmertweg staat er mogelijk illegaal. Dat concluderen de buurtbewoners, die de mast sinds 23 september blokkeren om te voorkomen dat er UMTS in wordt geplaatst. (bron: Tubantia)

ZWOLLE, 27 sep - In Zwolle-Zuid is het verzet tegen het plaatsen van een UMTS-zendmast op Sportpark Jo van Marle groot. Burgemeester Meijer kreeg na de raadsvergadering 179 handtekeningen aangeboden van omwonenden die zich zorgen maken. (bron: RTV- Oost)

EEFDE, 27 sep - Een poging van D66 en de PvdA om het voorbereidingsbesluit voor de eventuele plaatsing van een zendmast aan de Flierderweg in Eefde uit te stellen, is gestrand in de Lochemse gemeenteraad. (bron: Stentor)

DE RONDE VENEN, 26 sep - Het comité 'Zendmasten op veilige afstand in Mijdrecht' is begin dit jaar een handtekeningenactie begonnen tegen de zendmast op het hockeyterrein in Mijdrecht. Er is momenteel een onderzoek gaande naar de gevolgen van UMTS-straling. (bron: Meerbode)

ENKHUIZEN, 20 sep - Het verzet van twee burgers met gezondheidsklachten is voldoende om Enkhuizen toe te voegen aan het rijtje stralingsbestrijders in Nederland. (bron: Planet)

MEPPEL, 19 sep - Woningstichting Woonconcept in Meppel wil geen UMTS-masten op haar woongebouwen. De verhuurder zal de lopende contracten met telecombedrijven als KPN en Vodafone niet verlengen.

KOEDIJK, 15 sep - Bezorgde Koedijkers mobiliseren de buurt om de komst van een veertig meter hoge UMTS-mast tegen te gaan. (bron: Noordhollands Dagblad)

HARDERWIJK, 12 sep - De Harderwijkse gemeenteraad krijgt het laatste woord over het afgeven van vergunningen voor UMTS-masten. Dit naar aanleiding van de onrust die in de gemeente is ontstaan over de gezondheidsrisico's. (bron: Stentor)

PARTIJ, 10 sep - Ruim 150 handtekeningen zijn in Partij verzameld tegen de komst van een 27 meter hoge zendmast. Deze GSM-mast van Vodafone zou moeten komen op het voetbalveld van VV Partij '33. (bron: Limburger)

AALTEN, 8 sep - In Aalten zijn ruim tachtig handtekeningen van omwonenden ingezameld tegen de plaatsing van een UMTS-antenne voor mobiele telefonie op de watertoren aan de Ringweg. (bron: Gelderlander)

HEUMEN, 1 sep - ,,Kan het bestuur van de kerk niet het gebouw verkopen zodat het contract met Telfort eindigt. Dan verdwijnt ook de GSM-antenne.'' Al jarenlang proberen bewoners van Heumen de Telfort-antenne op de kerk weg te krijgen omdat zij ervan overtuigd zijn dat de straling Heumenaren letterlijk ziek maakt. (bron: Gelderlander)

OSS, 1 sep - GroenLinks vraagt aan het Osse college van B. en W. een stop op het plaatsen van UMTS-masten, totdat de gezondheidsrisico's van de straling duidelijk zijn. (bron: Brabants Dagblad)

DEN HELDER, 1 sep - Gezondheid en welzijn van huurders gaat boven geld verdienen, stelt Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep. Ze laat daarom de masten voor mobiele telefonie van haar appartementencomplexen weghalen, omdat huurders zich zorgen maken over het effect van de straling op hun gezondheid. (bron: Noordhollands Dagblad)

JACOBSWOUDE, 26 aug - De gemeente Jacobswoude heeft unaniem besloten dat er geen medewerking wordt verleend aan het plaatsen van UMTS-masten of antenne-installaties in de nabijheid van woongebieden of op gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn. (bron: RTV-West)

HEERLEN, 25 aug - Ineens waren ze er, hoog en duidelijk zichtbaar: UMTS-ontvangstzenders in de kolossale reclamezuil van de Heerlense Woonboulevard. Een actiecomité heeft grote bezwaren tegen de UMTS-ontvangstzenders. (bron: Limburger)

ZIERIKZEE, 25 aug - Het dagelijks gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland deelt de zorg over de negatieve effecten van zogeheten UMTS-masten op de volksgezondheid, maar zegt op basis van de thans beschikbare gegevens en geldende regels daar (nog) niet daadwerkelijk tegen te kunnen optreden. (bron: Zeeuwse Courant)

LISSERBROEK, 7 aug - Een groep Lisserbroekers is in het geweer gekomen tegen een UMTS-mast die enkele weken geleden bij hun dorp is neergezet. De bewoners zijn er niet gerust op dat de straling onschadelijk is. (bron: Haarlems Dagblad)

 

 

Naar boven