Ravage #12, 23 september 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #12


Weggeefwinkels breken door

DEN HAAG, 10 sep 05 - Inwoners van dertien steden konden op 10 september in diverse weggeefwinkels terecht voor gratis kleding, speelgoed en huiselijke spullen. Dit in het kader van de landelijke weggeefdag, die werd omgeven met muziek. Binnenkort opent een wethouder in Den Haag de twintigste weggeefwinkel van het land.


Open dag van weggeefwinkel Ontspoord in Den Bosch

Ook de nieuwste weggeefwinkel aan de Genestetlaan 122 in Den Haag is bedoeld om mensen de gelegenheid te bieden hun afgedankte spullen een nieuw leven te geven en aan de andere kant om gratis goede spullen door te geven aan hen die ze nodig hebben.

Nederland kent meerdere van deze zogenoemde weggeefwinkels. Een team van vrijwilligers van de weggeefwinkel haalt, indien gewenst, de spullen bij de mensen op. Door de goederen gratis te verspreiden wordt de verspilling en overmatige consumptie in de westerse samenleving tegengegaan.

Proces molest F-16's verdaagd

BREDA, 1 sep 05 - De rechtbank van Breda heeft de zitting van de vernieler van de twee F-16's uitgesteld. De verdediging van de verdachte heeft de politierechter tot twee keer toe gewraakt. Het proces wordt voortgezet op 13 oktober.

De rechtszaak tegen vredesactivist Turi Vaccaro van 1 september was omgeven door strenge veiligheidsmaatregelen. De dertig sympathisanten werden uitvoerig gefouilleerd en dienden al hun bezittingen af te geven alvorens men zitting mocht nemen op de publieke tribune.

Turi stond terecht voor het molesteren van wapentuig in de vorm van twee F-16's op de vliegbasis Woensdrecht. Deze ploegscharenactie van 10 augustus jl. leverde Defensie een schadepost op van een kleine 5 miljoen euro. Een bedrag dat onmogelijk kan worden verhaald op de dader, die geen vaste verblijfsplaats heeft noch een inkomen.

Gedurende de vijf uur durende zitting, die drie keer werd onderbroken, gedroeg de verdachte zich clownesk. Dit tot groot genoegen van de publieke tribune, waar op een gegeven moment op stemmige wijze het 'We shall overcome' werd gezongen, waarbij Turi als dirigent optrad. Het leidde tot woede bij de rechter, die gedurende de zitting de zwijgende verdachte enkel op de rug mocht zien.

Meindert Stelling, zelf een voormalig luchtmachtofficier die in de jaren tachtig ontslag nam omdat hij niets met kernwapens te maken wilde hebben, wraakte de rechter tot twee keer toe wegens vooringenomenheid. Directe aanleiding was het gebrekkige onderzoek van het openbaar ministerie (OM) dat zich enkel op het gedrag van verdachte op de vliegbasis heeft gericht en niet op de ,,misdadige handelwijze van de staat.''

Hiermee doelde Stelling op de functie van de F-16's, die in staat zijn (atoom)bommen af te werpen. De jurist vond het onbegrijpelijk dat het OM niet de motieven van de verdachte heeft onderzocht. ,,Mijn cliënt is levensreddend bezig geweest, vergelijkbaar met een persoon die een deur intrapt van een brandend huis. Zo iemand bestraf je toch ook niet?''

Sympathisanten van Turi hielden gedurende de zitting voor de rechtbank met spandoeken, muziek en acts een antimilitaristisch protest. Na afloop werd Turi luidruchtig uitgezwaaid. De zitting wordt voortgezet op donderdag 13 oktober vanaf 13 uur. Adres: Sluissingel Breda.

Britse activisten blokkeren nucleaire basis

ARGYLL AND BUTE, 7 sep 05 - De Britse politie heeft bij de atoombasis Coulport zes vrouwen en vier mannen gearresteerd. De ploegscharenactivisten blokkeerden de toegangspoorten van de basis uit protest tegen de Britse nucleaire bewapening.

De vier mannen hadden voor hun blokkade gebruik gemaakt van een zogenaamde driepoot: drie stalen palen die in de vorm van een pyramide overeind stonden. Een van de activisten had zich op een hoogte van 3,5 meter geposteerd en vastgeketend. De vrouwen hadden hun armen aan elkaar vastgebonden met plastic buizen.

Reed Elsevier aangevallen voor wapenhandel

AMSTERDAM, 13 sep 05 - De actiegroep Onkruit heeft in de nacht van 13 september de gevel van het hoofdkantoor van Reed Elsevier met leuzen beklad en bestookt met verfbommen. Dit vanwege de betrokkenheid van deze Brits-Nederlandse uitgever bij wapenhandel.

De actie vond plaats in het kader van de DSEi wapenbeurs in Londen, welke elke twee jaar wordt georganiseerd door Spearhead, een dochteronderneming van Reed. In Engeland wordt al jaren actie gevoerd tegen Reed vanwege de betrokkenheid bij DSEi. Bovendien kan de beurs zelf steevast rekenen op grootschalige protesten.

In de nacht van 21 maart van dit jaar voerde Onkruit een soortgelijke actie uit bij het Nederlandse hoofdkantoor van Reed in Maarssen, dit keer in het kader van een internationale actiedag tegen DSEi. Reed Elsevier was het afgelopen voorjaar ook betrokken bij de organisatie van de ITEC-wapenbeurs in de Amsterdamse RAI.

Het Britse gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet haalde onlangs fel uit naar de eigen uitgever, het concern Reed Elsevier. In het commentaar stelt The Lancet zeer bezorgd te zijn over de betrokkenheid van de uitgever bij de organisatie van wapenbeurzen als DSEi, waar twee jaar terug nog de clusterbom werd verhandeld.

The Lancet wijst al geruime tijd op het effect van oorlog en geweld op de gezondheid van mensen. Redacteuren en de raad van adviseurs van het blad waren tot enkele weken geleden niet op de hoogte van de betrokkenheid van Reed Elsevier bij de wapenbeurs in Londen. Namens de lezers en medewerkers roept het tijdschrift Reed Elsevier op afstand te doen van alle zakelijke belangen die een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en welzijn.

Reed Elsevier verklaarde daarop niets kwalijks te zien in de defensie-industrie en het leger omdat die noodzakelijk zijn om 'democratische waarden, vrijheid en veiligheid te beschermen'. Door de samenwerking met het ministerie van Defensie bij de organisatie van DSEi is er bovendien de garantie dat alles binnen de wet plaatsheeft en met zorg is omgeven, aldus Reed Elsevier.

Dierenbescherming boos over plan drukjacht
Het Loo

DEN HAAG, 2 sep 05 - De Dierenbescherming is boos omdat op Kroondomein Het Loo de wens bestaat de zogenoemde drukjacht te beoefenen. Dat staat in een brief van 22 augustus van het Faunafonds aan minister Veerman, aldus de Dierenbescherming.

Het Faunafonds adviseert daarin de zogenoemde één-op-één-drukjacht (één jager op één beest) aan Het Loo onder bepaalde voorwaarden toe te staan aan de 'jagermeester' van de koningin. De Dierenbescherming is altijd fel tegen ook deze vorm van jacht geweest, omdat die ook tot dierenleed leidt, ook al gaat het om een mildere vorm van jagen dan de inmiddels verboden drijfjacht.

De drijfjacht werd vroeger door het Koninklijk Huis beoefend, maar in 2001 zag het hof ervan af, vooruitlopend op het verbod in 2002. Drukjacht mag bij hoge uitzondering wel, bijvoorbeeld bij een overschot van dieren.

Bij drijfjacht worden dieren opgejaagd door drijvers, waarna wachtende jagers het vluchtende wild afschieten. Eén dodelijk schot en dus een genadige dood is dus bijna onmogelijk. Bij drukjacht gaat per dier één jager het bos in. Volgens de Dierenscherming is het bij een jachtpartij nauwelijks te controleren of iemand drijf- of drukjacht beoefent.

Arnhem verhindert actiekraak voor vluchtelingen

ARNHEM, 1 sep 05 - Op last van de wethouder heeft de Arnhemse politie op 1 september een einde gemaakt aan de bezetting van zes woningen in een flatgebouw aan de Zwanebloemlaan in Arnhem-Zuid. De actiegroep Onbegrensd wilde hiermee een groep van zo'n dertig uitgeprocedeerde vluchtelingen onderdak verschaffen.

Zeven gezinnen die door de overheid en IND op straat zijn gezet, zitten dringend verlegen om een dak boven hun hoofd. Dit is de voornaamste reden dat jongeren van de actiegroep Onbegrensd zich over hun lot hebben ontfermd. Op 13 juli werd verantwoordelijk wethouder Feenstra over de problemen die de dakloze vluchtelingen, waaronder kinderen, in Arnhem ondervinden.

Omdat dit bezoek vruchteloos bleek, keerden de actievoerders samen met de vluchtelingen op 31 augustus terug naar het stadhuis. De delegatie vindt dat de gemeente er samen met de VNG serieus werk van moet maken om de vluchtelingen die door het overheidsbeleid op straat zijn beland onderdak aan te bieden.

Verder moet burgemeester Krikke als korpsbeheerder stoppen haar medewerking te verlenen aan uitzettingen van vluchtelingen.Maar wethouder Feenstra had er geen oren naar. Arnhem hanteert een opvangbeleid voor schrijnende gevallen en biedt aan 25 tot 30 mensen onderdak. Daarnaast kon hij natuurlijk niet zomaar huisvesting toezeggen als hij niet eens wist over wie het gaat. ,,We zullen dan eerst over alle informatie moeten kunnen beschikken'', meldde hij.

Daarop gingen de actievoerders over tot het kraken van zes leegstaande woningen in eigendom van de gemeente. Nog dezelfde dag werden deze ontruimd door de politie die daarbij zeven jongeren arresteerde. Op 5 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Arnhem besloten om de zeven gezinnen geen opvang aan te bieden. Als voornaamste reden wordt genoemd dat deze gezinnen niet afkomstig zijn uit de gemeente zelf.

Actievoerder VS ambassade ongemoeid gelaten!

DEN HAAG, 15 sep 05 - Een protestactie voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag is onlangs rustig verlopen. Normaliter wordt je aan het Lange Voorhout al opgepakt zodra je een wind laat, maar deze keer mocht zelfs het spandoek aan het dranghek blijven hangen.

De afgelopen jaren waren er geregeld incidenten waarbij de politie actievoerders of fotografen bij het zwaarbeveiligde gebouw wegstuurde. Burgemeester Deetman heeft daarvoor dan eindelijk op aandrang van raadsleden zijn excuses aangeboden en de politie nieuwe instructies gegeven. De demonstranten wilden met de actie van donderdagmorgen uitproberen of ze mochten blijven staan. De politie greep inderdaad niet in, maar keek vanachter de hekken toe.

Protesten tegen sharia-rechtbank in Ontario

DEN HAAG, 9 sep 05 - In verscheidene Canadese en buitenlandse steden, waaronder Den Haag, is op 9 september gedemonstreerd tegen het voorstel van de voormalige procureur-generaal van de Canadese provincie Ontario om de instelling van sharia-rechtbanken goed te keuren voor de beslechting van huwelijksconflicten tussen moslimparen.

Oud-aanklager Marion Boyd stelt in een onlangs uitgebracht advies aan het bestuur van Ontario dat moslims net als katholieken en joden in huwelijkskwesties de mogelijkheid moeten krijgen om te kiezen voor arbitrage door een op de eigen religie gestoeld rechtssysteem. De regering van Ontario heeft zich nog niet uitgelaten over het omstreden advies van Boyd, maar tegenstanders hebben het verzet tegen het voorstel gemobiliseerd en gingen onlangs de straat op. Ongeveer honderd maatschappelijke organisaties in Canada hebben zich aangesloten bij de International Campaign against Shariah Court in Canada.

Vooral veel vrouwenorganisaties zijn tegen de instelling van een sharia-rechtbank, zelfs als die alleen zal mogen oordelen in zaken die vrijwillig worden voorgelegd. In Den Haag demonstreerden ruim twintig mensen bij de Canadese ambassade. Ook in Düsseldorf, Londen, Parijs en Stockholm gingen tegenstanders van sharia-rechtbanken de straat op.
(info: www.nosharia.com)

Domme Bontjes bewieroken Frans Molenaar

AMSTERDAN, 12 sep 05 - Ter gelegenheid van de jaarlijkse bontshow van couterier Frans Molenaar hebben actievoerders, uitgedost als Domme Bontjes, voor de ingang van de voormalige Stork-fabriek in Amsterdam-Oost hun eigen anti-bontshow gehouden.

In het kader van Frans Molenaar's jubileumjaar, de man is 65 geworden, heeft Bont voor Dieren een felicitatieregister geopend met als thema 'lang zullen de pelsdieren leven' op www.fransmolenaar65jaar.nl De ontwerper past in veel van z'n creaties bont toe, tot ongenoegen van dierenvrienden.

ID-weigeraar kan niet anoniem klagen

NIJMEGEN, 2 sep 05 - De jongen die in Nijmegen als eerste te maken kreeg met de nieuwe identificatiewet, kan nergens anoniem zijn beklag doen. Hij werd op 1 januari bij een feest op het Keizer Karelplein op grond van deze wet opgepakt en in de cel gezet. Zelfs de Nationale Ombudsman accepteert geen anonieme klachten.

Op 1 januari, dag van invoering van de identificatieplicht, voerden inwoners van Nijmegen een actie tegen het parlementaire beleid in Den Haag. Nadat de 17-jarige jongen pamfletten had uitgedeeld werd hij opgehouden door agenten die hem om zijn identificatiebewijs vroegen.

Omdat de jongen niets had misdaan en de politie niet gerechtigd was om naar zijn papieren te vragen, weigerde hij medewerking. Daarop werd hij gearresteerd en vijf uur vastgehouden op het bureau. Hij kwam vrij toen bleek dat de politie de wet niet goed had toegepast.

De klacht, inclusief schadeclaim voor vijf uur onterecht 'zitten', die de jongen later indiende, wilde de politie niet behandelen omdat het korps anonieme klachten niet accepteert. De jongen wilde daarover vervolgens zijn beklag doen bij de Nationale Ombudsman, maar ook die wil geen anonieme klachten behandelen.

,,De jongen was bereid zijn identiteit bekend te maken aan de ombudsman, op voorwaarde dat die zijn naam niet zou doorgeven aan de politie. Bij zwaarwegende redenen kan dat'', zegt Louis Sévèke van de Werkgroep Klachten Politieoptreden (WKP) uit Nijmegen. Hij staat de klager bij. De Nationale Ombudsman acht de aard van de klacht niet zwaarwegend genoeg.

Andersom erkent het Nederlandse klachtrecht de anonimiteit van beklaagden wel: een klacht wordt opgevat als gericht tegen een - verder anoniem - bestuursorgaan, in dit geval (de korpsbeheerder van) de regiopolitie Gelderland-Zuid. Uit correspondentie met het korps worden door de ombudsman alle namen weggelakt, voordat die aan klagers wordt doorgestuurd.

Dat geldt voor de namen van behandelend juristen, de (politie)mensen waarover geklaagd wordt tot aan de handtekening van de korpsbeheerder. Gegevens van de klager en zijn/haar gemachtigde worden wel aan de beklaagden, inclusief de politie, doorgegeven.

De WKP heeft bij de Nationale Ombudsman twee redenen aangegeven waarom anonimiteit voor de jongeman wordt bepleit. Ten eerste omdat hij op goede gronden geweigerd heeft zich te legitimeren terwijl hij zijn, in Grondwet en verdragen opgenomen grondrechten, uitoefende. De overheid heeft een onrechtmatige inbreuk op die grondrechten gepleegd door naar zijn papieren te vragen.

Op de tweede plaats is er sprake van (rechts)ongelijkheid nu de klager zijn gegevens wel bekend moet maken, terwijl de namen van beklaagden voor hem geheim gehouden worden.

Protest rond megaproces ID-weigeraars

UTRECHT, 28 sep 05 - Zo'n 250 inwoners van de provincie Utrecht hebben een oproep gekregen om deze maand bij de kantonrechter te komen wegens overtreding van de identificatieplicht. Zij konden zich bij aanhouding door de politie niet identificeren door het tonen van een rijbewijs of paspoort.

Daarna weigerden ze de boete van 50 euro te betalen. Volgens het openbaar ministerie (OM) in Utrecht gaat het om de eerste rechtszaken van Nederland; de identificatieplicht werd op 1 januari ingevoerd om de veiligheid te vergroten. Volgens woordvoerder Hallebeek van het OM in Utrecht laat een meerderheid van de personen die bekeurd zijn hun zaak bij de rechter voorkomen. ,,Dit duidt op groot maatschappelijk ongenoegen. Veel mensen zijn ontevreden en laten het daarom op een rechtszaak aankomen'', aldus Hallebeek.

De megazitting in Utrecht vindt op woensdag 28 september plaats. Er zijn twee kantonrechters en twee officieren van justitie voor vrijgemaakt. De verdachten zullen in groepen van tien worden voorgeleid. Zij krijgen de gelegenheid de rechter te vertellen waarom ze hun papieren niet bij zich hadden. De boete bedraagt 60 euro.

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht organiseert voor de rechtbank aan het Vrouwe Justitiaplein (op 2 minuten van het station, al duurt het een kwartier alvorens je Hoog Catherijne uit bent...) de gehele dag een manifestatie tegen de wet op de uitgebreide identificatieplicht. (info:www.ID-nee.nl)

Krakend Vers

DE BILT - De krakers die de atoomvrije bunker in Bilthoven in juli in bezit hadden genomen, zijn vrijwillig vertrokken. De rechter bepaalde in augustus dat de krakers hun woonruimte moesten verlaten. De gemeente De Bilt wil er bedrijvenpark Larenstein vestigen.

DEN HAAG - De Haagse politie heeft op 4 september bij de kraak van een winkelpand aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië voor eigen rechter gespeeld. Zo'n tien agenten drongen met geweld het kraakpand binnen en arresteerde negentien krakers en een voorbijganger op verdenking van vernieling, openlijke geweldpleging en lokaalvredebreuk. Het pand, waar voorheen een filiaal van Blokker was gevestigd, zou gebruikt gaan worden als woon- en atelierruimte. De actievoerders zien het politieoptreden als een zoveelste poging het kraken van leegstaande panden in Den Haag onmogelijk te maken.

GORINCHEM - De SP-jongeren die begin augustus bezit hebben genomen van het complex aan de Bagijnenwal in Gorinchem, moeten eind oktober vertrekken. Stichting Bevo Woningbeheer verwacht dat dan de bouwvergunning voor renovatie van het complex rond is. Als het eenmaal zover is, kan Bevo het spoedeisend belang aantonen. Gaan de krakers dan niet in op het verzoek de woning te verlaten, dan is een gang naar de kantonrechter de volgende stap.

ARNHEM - De Nederlandse Spoorwegen zit in de maag met een groep krakers die het oude kantoor van ProRail aan het Stationsplein in Arnhem heeft bezet. Het pand moet in april plaatsmaken voor de nieuwe stationshal. Het kantoorgebouw boven Barney's Kip Corner en kapper Arno werd op 7 september gekraakt door een groep van zeker zestig man. Ongeveer vijftien krakers hebben het pand betrokken. NS Vastgoed heeft, als eigenaar van het pand, een kort geding tegen de krakers aangespannen.

OOSTERBEEK - De oude drukkerij van Linders - Adremo aan de Stationsweg in Oosterbeek is 14 september gekraakt. Politie en brandweer zijn een kijkje komen nemen in het pand, en hebben geconstateerd dat het al langer dan een jaar leeg staat. En dat betekent dat de krakers er voorlopig mogen blijven zitten.

AMSTERDAM - Op 10 september hebben twee studenten een woonboot gekraakt aan de Geldersekade in Amsterdam. De gefrustreerde eigenaar had geen boodschap aan het oordeel van de officier van justitie dat de kraak rechtmatig was en heeft met geweld de studenten verwijderd. De student die tijdens de komst van de knokploeg aanwezig was heeft verwondingen en kneuzingen aan het gezicht opgelopen.

ZWOLLE - Een raadszitting in Zwolle begon 6 september met de roep om het aftreden van liefst drie wethouders. De aanklacht kwam van een groep Zwolse krakers. Zij maakten gebruik van het inspreekrecht dat burgers hebben. De krakers, die in groten getale naar de raadzaal waren gekomen, betichten de gemeente van 'een algeheel anti-kraakbeleid en daarmee discriminatie van krakers in Zwolle'.

Volgens de krakers meet de gemeente met twee maten: krakers zouden steevast aangepakt worden, terwijl andere 'wildwoners' gedoogd worden (zie ook vorige Ravage). Rechtsongelijkheid, is de conclusie van de krakers. Wethouders Hagedoorn, Dannenberg en Van Dooremolen kunnen daarom beter hun biezen pakken, stelde Peter Barton. Het college en de raadsfracties namen de eisen ter kennisgeving aan. (het pleidooi en verslag is te lezen op de site: www.monthlywonder.tk)

Hoge Raad keurt inval Ravage af

Het gerechtshof in Den Haag heeft verzuimd te onderzoeken of het optreden van justitie in 1996 tegen de redactie van Ravage wel noodzakelijk was. Dit oordeelt de Hoge Raad waarmee het een eerder vonnis van het hof vernietigt.

De Hoge Raad plaatst vraagtekens bij de uitspraak van het hof in 2003. Hiermee erkent de raad dat journalisten bijzondere bescherming genieten en dat de staat en justitie niet zomaar bij een medium een huiszoeking kan uitvoeren. Dat mag alleen als het écht niet anders kan, wat in deze zaak niet gebleken is, aldus de Hoge Raad.De Hoge Raad heeft de zaak inmiddels door verwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam, dat zich onder andere over de vraag moet buigen of er in een democratische samenleving geen andere middelen voorhanden zijn dan een huiszoeking. Mogelijk dat de zaak over een jaar wordt behandeld.

Op 3 mei 1996 viel de Arnhemse recherche in aanwezigheid van een rechter-commissaris uit Amsterdam het kantoor binnen van de redactie van Ravage. Het tijdschrift had een dag eerder in een persbericht gemeld dat het een claimbrief had ontvangen die mogelijkerwijze betrekking had op een explosie in het portiek van een kantoor van Basf in Arnhem.

Ondanks de mededeling van de aanwezige medewerker van Ravage dat de bewuste claimbrief na redactionele verwerking en vanwege bronbescherming vernietigd was, nam justitie gedurende haar twee uur durende huiszoeking diverse spullen in beslag, waaronder de computers, logboeken, brieven, telefoonklappers, persoonlijke agenda's en het abonneebestand.

Omdat solidaire krakers zich ondertussen voor de deur hadden gegroepeerd, konden de rechercheurs het gebouw niet verlaten. Men kreeg van de krakers een vrijgeleide onder voorwaarde dat de inbeslag genomen spullen achtergelaten zouden worden. Hierop greep de ME met een charge in.

De redactie van Ravage spande na afloop een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden. Raadsman M. Pestman eiste onder meer dat de rechtbank de huiszoeking en de inbeslagname van redactioneel materiaal af zou keuren omdat de Staat zich daarmee schuldig zou hebben gemaakt aan inbreuk op het verschoningsrecht.

Aanvankelijk werd Ravage door de Amsterdamse rechtbank in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde in 1996 dat 'de verhouding tussen doel en middelen' uit het oog was verloren. Een jaar later kreeg de Staat in een bodemprocedure alsnog gelijk. Dat oordeel werd in 2003 bekrachtigd door het gerechtshof in Den Haag, dat geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting constateerde.

 

Naar boven