Ravage #11, 2 september 2005 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2005    ● Overzicht #11


Flower power-auto's voor Defensie

ARNHEM, 30 juli 05 - Actievoerders hebben in de nacht van 30 juli op twee auto's van Defensie bloemen en vredestekens geverfd. De wagens stonden geparkeerd in de Arnhemse parkeergarage Musis.

Personeel van de Banenwinkel, een wervingsfiliaal voor personeel voor het leger, ontdekte de 'flower-power-wagens' maandagmorgen. Ook op de gevel van de Banenwinkel in de Arnhemse Looierstraat waren tekens en teksten geverfd. 'Make love' en 'No toy soldiers' bijvoorbeeld waaruit zou blijken dat het om een actie van antimilitaristen gaat.

Dat vermoeden is juist, want enkele dagen later werd de actie op de website van Indymedia.nl opgeëist. De actievoerders zijn vermoedelijk via de tunnel die nog in aanbouw is in de parkeergarage terecht gekomen. Het hoofd van de Arnhemse Banenwinkel, kapitein K. van Dam, reageerde gelaten op de verfactie: ,,Ik kan hier niets mee en word hier alleen maar chagrijnig van.''

Onderbanken zoekt het hogerop

ONDERBANKEN, 14 aug 05 - Gemeente Onderbanken stapt naar de Raad van State om te voorkomen dat Defensie een stuk bos van zes hectare kapt. Aanleiding is het verlenen van vrijstelling door minister Dekker van VROM voor het afzagen van zes hectare bos in de gemeente Onderbanken.

De gemeente Onderbanken ligt onder de rook van NAVO-vliegveld Geilenkirchen in Duitsland. Daar zijn zeventien Awacs - met communicatie-apparatuur uitgeruste Boeing 707's - gestationeerd. Onder de vleugels hangen motoren die vanwege de geluidsoverlast nergens meer gebruikt mogen worden. Al jaren denderen de vliegtuigen over.

Nu wil Defensie zes hectare van het nabijgelegen Schinveldse bos laten kappen. Dat is nodig omdat toestellen anders niet meer veilig kunnen opstijgen en landen, zegt het ministerie. Onderbanken weigert mee te werken. Men is bang dat de toestellen dan nog lager gaan vliegen. Een onderzoek van de GGD Zuid-Limburg wees uit dat hinder van het vliegverkeer ervoor zorgt dat steeds meer mensen met matige of slechte gezondheid kampen.

Het ministerie van VROM grijpt om de weerstand te doorbreken naar de Nimby-procedure. Die maakt het mogelijk dat de minister over de hoofden van lagere overheden kan beslissen. De Raad van State moet nu uitweg bieden in het conflict. De dreiging met Nimby is oneigenlijk. Volgens wethouder Ubachs van Onderbanken mag zo'n procedure alleen gestart worden als de gemeente resoluut 'nee' zegt tegen het verzoek. ,,Maar dat hebben we niet gedaan, we zijn met alternatieven gekomen.''

Een argument waar de Raad van State gevoelig voor is, hoopt Ubachs. ,,We zijn een gemeente van 8500 inwoners. De kosten voor onderzoeken en de tijd die het conflict vraagt beginnen een zware wissel te trekken op al ons andere werk. Als ons protest niets uithaalt, kunnen we in ieder geval zeggen dat we alles hebben gedaan wat we konden.''

Thomas Cook gebeten hond

AMSTERDAM, 15 aug 05 - Het eiland Mauritius is een geliefd vakantieoord. Wat niet vermeld staat in de reisfolders is dat het eiland apenfokkerijen herbergt die bestemd zijn door de vivisectie-industrie. Dierenrechtenorganisaties roepen wereldwijd op tot een boycot van reisorganisatie Thomas Cook.

De mamaak-apen worden met Air France-KLM van Mauritius naar Parijs gevlogen, waar ze worden opgehaald door medewerkers van het bedrijf Hartelust uit Tilburg, een leverancier van dieren aan de vivisectie-industrie. Vakantiegangers uit Mauritius die terugvliegen hebben zo vaak ongewild gezelschap.

Onlangs werden in een tv-reportage de lotgevallen vertoond van de apen in het Amerikaanse Covance laboratorium. Met behulp van een verborgen camera is vastgelegd hoe de apen mishandeld werden. Nog geen jaar geleden werden ook dierenmishandelingen gefilmd in een Covance laboratorium in Duitsland. Deze makaak-apen zijn afkomstig uit Mauritius.

Dierenrechtenorganisaties roepen op tot een boycot van Thomas Cook, het grootste reisbureau van Europa dat de meeste vakantiereizen naar Mauritius verkoopt. Op de website van Respect voor Dieren is meer over de campagne te lezen, alsmede informatie hoe je aan actiemateriaal kunt komen.

En de oproep sorteert effect. De afgelopen maand zijn er al diverse acties gevoerd bij vestigingen van de reisorganisatie. Op 18 augustus protesteerde een groep dierenvrienden voor de vestiging in Arnhem. Dezelfde dag betrad een groep actievoerders het filiaal van de reisorganisatie in Utrecht. Men riep de bezoekers op een ander reisbureau uit te kiezen.

Begin augustus werd er gedemonstreerd bij een Thomas Cook in Amsterdam. De medewerkers achter de balie hadden geen flauw benul van de achtergronden van de actie. Het viel op dat het hoofdkantoor van het bedrijf inmiddels het personeel had geïnformeerd over op handen zijnde protestacties.

Ook in Hilversum werden bezoekers van Thomas Cook erop geattendeerd dat ze de reisorganisatie moesten boycotten. Een vrouwelijke medewerker achter de balie liep door alle consternatie rood aan belde om 'versterking', hetgeen niet goed lukte met tien schreeuwende betogers in de tent. Verder vonden er vergelijkbare protestacties plaats in Bussum en Uithoorn. (info: www.respectvoordieren.org)

Duitsland ageert tegen Hess-herdenking

WÜNSIEDEL, 20 aug 05 - Ongeveer 4.500 mensen zijn op 20 augustus in het Beierse Wünsiedel en in Nürnberg de straat op gegaan om te ageren tegen rechts-extremisme. Het was een reactie op een geplande demonstratie van extreem-rechts die de sterfdag van Hitlers plaatsvervanger Rudolf Hess wilden herdenken. De rechter verbood de mars van de neonazi's.

Onder het motto 'Wünsiedel is bont, niet bruin' voerden meer dan honderd organisaties actie tegen rechts-extremisme en vreemdelingenhaat. De manifestatie verliep zonder problemen. Een politiewoordvoerder deelde mee dat buiten Wünsiedel ongeveer dertig neonazi's waren aangehouden. Ook twaalf linkse demonstranten werden gearresteerd, onder meer voor het bij zich dragen van messen en vuurwerk.

De stad Nürnberg verbood een demonstratie van de NPD, omdat het hier ging om een alternatieve betoging voor het eerder door de rechter verboden neonazi protest in Wünsiedel. De rechter gaf echter alsnog toestemming nadat de partij bezwaar tegen het verbod had gemaakt. Zo'n 350 NPD-aanhangers verzamelden zich daarop in de binnenstad.

Onder grote politiebegeleiding hebben in Berlijn zo'n 500 rechts-extremisten gemarcheerd. Hun motto was 'vrijheid van meningsuiting voor iedereen' en 'afschaffen van paragraaf 130', waarmee gedoeld werd op de regelgeving op grond waarvan de pro-Hess demonstratie in Wünsiedel geen doorgang mocht vinden.

De rechts-extremisten verzamelden zich bij Alexanderplatz waar reeds luide protesten tegen hun komst te horen waren. Zo'n 200 tot 300 linkse demonstranten van onder meer de 'Antifaschistischen Linken Berlin' (ALB) trachtten hier de neonazi's de weg te versperren wat mislukte. Er waren schermutselingen met de politie waarbij volgens de linkse demonstranten flinke klappen vielen.

Ook in andere plaatsen in Duitsland hebben neonazi's gedemonstreerd als reactie op het verbod in Wünsiedel, zoals in Peine (Nedersaksen) waar zo'n 500 tot 600 nazi's spontaan een manifestatie hielden. In Magdenburg werd pas op het allerlaatste moment de aangekondigde extreem-rechtse demonstratie verboden. (bron: www.devrije.nl)

Klachten over id-plicht

DEN HAAG, 20 aug 05 - Burgers beklagen zich erover dat de politie boetes uitdeelt en zelfs mensen een aantal uren vastzet als ze zich niet kunnen identificeren. Niet minder dan 12.000 mensen vechten hun boete aan. De Nationale Ombudsman onderzoekt de zaak.

Sinds de invoering van de Identificatiewet op 1 januari dit jaar hebben al meer dan 40.000 mensen een boete gekregen, omdat zij geen identificatiebewijs bij zich droegen. Ongeveer 10 procent van de boetes ging naar jongeren van veertien tot achttien jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. De boete voor het niet kunnen tonen van een identificatiekaart bedraagt 50 euro vanaf zestien jaar. Veertien- en vijftienjarigen betalen 25 euro.

'Robbin Hoed' bestrijdt jagers

VIERHOUTEN - Tegenstanders van de jacht hebben zich de afgelopen weken weer flink uitgeleefd in de Veluwse bossen. Vele zogenaamde hoogzitters, illegaal gebouwd, zijn door de activisten omver gehaald. De acties worden opgeëist door 'Robbin Hoed en zijn groene kameraden'.

Een omver gehaalde jachthut in Vierhouten

De sloopwerkzaamheden vingen aan op zondag 24 juli op de Vrijenberg in Loenen waar een jachthut werd omgezaagd. Volgens de actiegroep 'Robbin Hoed' was de hut illegaal geplaatst. De meldingen van de acties worden begeleid door foto's van de vernielde hutten.

Bij de gesaboteerde jachthut op de Vrijenberg was een voederbak met aardappelen en maiskolven geplaatst, waarmee het wild wordt gelokt. 'Wij vinden het ronduit schandalig, wreed en onrechtvaardig dat ook anno 2005 de plezierjacht in natuurgebieden hoogtij viert', melden de dierenactivisten in een persverklaring.

De Flora- en Faunawet verbiedt het bevorderen van de wildstand door middel van het bijvoeren. Daarbij wordt echter in de toelichting vermeld dat 'dit verbod niet geldt voor het gebruik van lokvoer ten behoeve van de effectiviteit van de aanzitmethode.' (aanzitmethode = het wachten tot de betreffende dieren binnen schietafstand komen van de jager)

In het weekend van 30/31 juli zijn er in de omgeving van Vierhouten twee hutten onklaar gemaakt. Een soortgelijke actie vond plaats in het weekend van 20/21 juli, wederom in de omgeving van Vierhouten. De actie is mede uitgevoerd om de nog steeds massaal voorkomende plezierjacht een halt toe te roepen, zo wordt gemeld in een verklaring.

In anderhalf jaar tijd zijn er inmiddels om en nabij de veertig jachthutten onklaar gemaakt. In de meeste gevallen werden de poten doorgezaagd, af en toe ging de fik erin. Jagers maken gebruik van de jachthutten - veelal illegaal gebouwd - om zwijnen en ander wild, gelokt met mais en aardappelen in een voederbak, van korte afstand af te schieten.

De Faunabescherming, die zich op hun website (www.jachthutten.nl) distantieert van de vernielingen, heeft onlangs bakzeil gehaald bij het ministerie van VROM in hun kruistocht tegen illegaal gebouwde jachthutten. Alleen al in de omgeving van Heerde staat een twintigtal illegale bouwsels, zo blijkt uit onderzoek van de Faunabescherming.

In het najaar van 2004 diende de Faunabescherming een klacht in tegen de illegale jachthutten in De Dellen, gemeente Heerde. Deze gaf nul op het rekest, waarna Gedeputeerde Staten hun voorbeeld volgde. Nu geeft ook VROM aan geen moeite te hebben met de illegale bouwsels omdat 'de veiligheid van mensen en hun omgeving niet in geding is'.

Proefvelden uitgeschakeld

VALTHERBLOKKEN, 23 juli 05 - Lieden die zich ernstig zorgen maken om de schadelijke effecten van gemanipuleerde organismen voor men en milieu, hebben in de nacht van 23 op 24 juli twee proefvelden van de firma Avebe in Valtherblokken vernield. In Wageningen sloeg men toe bij een onderzoeksveld met genetische gemanipuleerde appelbomen.

De actievoerders trokken in Wageningen genetisch veranderde appelbomen uit de grond, in Veendam moest een veld met genaardappelen het ontgelden. De eigenaren van de proefvelden, Plant Research International (onderdeel van Wageningen Universiteit) en zetmeelconcern Avebe hielden de vernielingen eerder bewust stil om het risico op acties bij andere velden te verkleinen en de kans op het opsporen van de daders te vergroten.

Ook de daders hebben de acties lange tijd stil gehouden. Pas drie weken na dato lichtte de 'Support Groep Hazepad' de media in. Opvallend genoeg worden er in de verklaring geen argumenten aangedragen die aan de vernielingen ten grondslag liggen. In de berichtgeving over de acties kwamen dan ook vooral de argumenten van de gentech-bedrijven naar voren.

Hiroshima niet vergeten

VOLKEL/ALDERMESTON/IEPER - De marechaussee heeft zaterdag 8 augustus - zestig jaar na Hiroshima en Nagasaki - in totaal dertien vredesactivisten aangehouden op en nabij de militaire vliegbasis in Volkel. Elf van hen werden aangehouden op de basis. Met hun protest waarschuwden de activisten voor de aanwezigheid van atoomwapens op de basis.

Vredesactivisten bezetten een commandobunker op de
vliegbasis Volkel

De vredesactivisten hadden 's morgens even na achten het hekwerk doorgeknipt en hebben vervolgens het dak van een communicatiegebouw bezet. Met spandoeken protesteerden ze tegen de aanwezigheid van Amerikaanse massavernietigingswapens op de basis. Ook hebben ze enkele druiven- en vijgenboompjes geplant op het terrein van de basis.

Op 6 en 9 augustus was het zestig jaar geleden dat er atoombommen werden gegooid op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, met 120.000 doden tot gevolg en in de jaren daarna nog eens 240.000. De bom op Hiroshima kwam om 8.15 uur lokale tijd tot ontploffing.

Zoals op zoveel plaatsen in Europa hebben de Amerikanen ook op de basis Volkel massavernietigingswapens gereed liggen. 'We willen vandaag niet alleen herdenken, we willen vooral een daad stellen', meldden de bezetters van Volkel, 'want de kernwapens moeten de wereld uit, om te beginnen uit Volkel.' Op Volkel liggen twintig atoombommen, elk met een kracht veertien maal groter dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki.

Rond tien uur werden de elf bezetters door de marechaussee gearresteerd. Even later werden er buiten de basis nog eens twee activisten opgepakt omdat ze een spandoek aan het hek hadden opgehangen. Volgens de militairen die hen aanhielden zou de vrije meningsuiting niet gelden binnen een straal van honderd meter rond de vliegbasis Volkel...

's Middags werden de twee arrestanten van buiten de basis op vrije voeten gesteld. Nadat de elf bezetters op het bureau van Eindhoven in verzekering waren gesteld, werden ze in de loop van de avond een voor een vrijgelaten. Weliswaar met een dagvaarding rijker, waarmee ze zich in december voor de rechter mogen verantwoorden.

Overal op de wereld werden begin augustus herdenkingsbijeenkomsten en acties gehouden in het kader van Hiroshima en Nagasaki. Op 5 augustus werden op het terrein van de atoomfabriek Aldermaston in Engeland vijgen- en druivenboompjes geplant. Al na vijf minuten arresteerde de militaire politie de negen activisten.

Gemiddeld vijftig vredesactivisten namen deel aan een voettocht van de Belgische vredesorganisatie Voor Moeder Aarde. Deze startte op 26 juli in Ieper en eindigde, na een bezoek te hebben afgelegd bij het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel, op 6 augustus bij de vliegbasis Kleine Brogel waar Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen.

Mr. Yoshio Sato Mr. Yoshio Sato, een 74-jarige overlevende van het bombardement op Hiroshima, reisde met het gezelschap mee. Gedurende de twee weken durende voettocht getuigde hij over de gruwelijkheid van een nucleaire aanval tijdens de officiële recepties. Hij bracht ook nog eens de kracht op om vele kilometers mee te stappen.

Indrukwekkend was de sobere doch ontroerende Hiroshima ceremonie in de kerk te Peer. Yoshio Sato, enkele tientallen burgemeesters en de vredeswandelaars zorgden voor een kleurrijk gezelschap. Bij de vliegbasis Kleine Brogel werden elf personen gearresteerd die de basis opwilden voor een inspectie van de kernwapens.

Aan de internationale voettocht werd naast België deelgenomen door mensen uit Argentinië, Australië, Chili, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Japan, Martinique, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Spanje en de Verenigde Staten.

Op 8 augustus arresteerden militairen van de vliegbasis Kleine Brogel vijf personen nadat ze papieren origami kraanvogels op de startbaan hadden gestrooid, een symbolische actie om te voorkomen dat de F-16 straaljagers oefenen in het uitvoeren van nucleaire taken. De origami kraanvogels zijn een internationaal symbool voor de wens naar een wereldwijd verbod op kernwapens, een verbod dat vooral op weerstand botst bij de VS. (www.vredessite.nl & www.moederaarde.be)

Tumult rond ontruiming 2B

De politie heeft op 15 augustus een einde gemaakt aan de kraakstatus van drie panden in de Nicolaasstraat te Zaandam. In de gebouwen was Werkhuis 2B gevestigd, een ontmoetingsplek voor krakers. Die bleken inmiddels vertrokken, nadat ze eerder uit protest een straatfeest hadden gehouden.

Straatfeest 2B uit protest tegen de ontruiming

De gemeente Zaandam had de krakers tot 18 juli de tijd gegeven de panden in de Nicolaasstraat vrijwillig te verlaten. Die dag hielden de krakers een feestje op straat, dat begon rond het middaguur. De straat werd hiervoor versierd met spandoeken, een varken met gummiknuppel hing boven de weg.

Sommige mensen hadden zich getooid met witte rattenmaskers. De aanwezige politie kon het schouwspel niet waarderen. Men begon de maskers van de gezichten af te trekken. Nadat er een bandje begon te spelen, maakten agenten in burger hier eigenhandig een einde aan. Er mocht geen versterkt geluid worden geproduceerd.

Vervolgens ondernam een dichter een poging om een werkje getiteld 'Politiestaat' voor te dragen, maar ook zij werd hardhandig bij de microfoon weggerukt. Een persoon die haar wilde beschermen werd gearresteerd. Daarop verwijderde de politie alle versiering en spandoeken, hetgeen vanuit 2B met verf werd beantwoord. Omstanders bekogelden de agenten met meel.

Later in de middag werd de sfeer rustiger en ging het feestje als een nachtkaars uit. De panden werden die dag niet ontruimd, ook niet nadat de krakers nog op straat een barricade hadden opgeworpen. Zonder verdere slag of stoot is maandagochtend 15 augustus in een half uur tijd een eind gekomen aan zes jaar kraak van drie panden in de Nicolaasstraat in Zaandam.

Drie politiemannen en enkele medewerkers van eigenaar aannemer R. Moes kwamen het pand binnen via het dak en troffen binnen geen kraker meer aan. 'Volgende x zijn we niet zo lief', hadden de krakers als boodschap op een binnenmuur achtergelaten. De voordeuren waren door de krakers van binnenuit zwaar gebarricadeerd. (www.werkhuis2b.tk)

Krakend vers

BILTHOVEN - Weer een opmerkelijke kraak. Half juli hebben krakers bezit genomen van de atoomvrije bunker op het voormalige MOB-complex in Bilthoven. Daarmee hopen ze de komst van het bedrijventerrein Larenstein uit te stellen. De dikke stalen toegangsdeur vonden de krakers bij hun komst geopend. De muren zijn 1,5 meter dik. De gemeente De Bilt in het najaar beginnen met het kappen van bomen. Daarna kan dan begonnen worden met de aanleg van bedrijvenpark Larenstein.

HOORN - Krakers in Hoorn hebben 27 juli hun intrek genomen in een zwaar verwaarloosde oude school in de Wabenstraat.

DEN HAAG - In de nacht van 29 juli werd een 18 jaar leegstaande woning aan de Van der Helststraat in Den Haag gekraakt. De woningbouwvereniging stond al snel op de stoep met de mededeling dat de krakers er dezelfde dag nog uit moesten omdat het pand onbewoonbaar zou zijn verklaard. De kersverse bewoners denken daar anders over en wachten een eventuele juridische procedure af.

GORINCHEM - Bagijnenwal 26 en 28 in Gorinchem staan niet langer ongeduldig leeg te wezen. Op initiatief van Rood, de lokale jongerenorganisatie van de SP, werden de pandjes op 2 aug. gekraakt.

ASSEN - Op 3 aug. is het voormalige woonhuis aan de Mezenlaan in Assen, dat vroeger het conciërgegebouw van het Terra College was, gekraakt. (www.assengekraakt.tk)

GRONINGEN - Krakers hebben 9 aug. bezit genomen van de leegstaande kantoren boven kledingwinkel L. de Vries Hzn. en schoenenzaak Ziengs (beslist geen sluikreclame!) in de Brugstraat van Groningen. De eigenaar beweert nu dat de ruimtes korter dan een jaar leeg staan, waarmee de kraakactie strafbaar zou zijn.

EMMEN - Dinsdagavond 16 aug. is Wilhelminastraat 94 in Emmen gekraakt. Tot hun eigen verbazing stond de glazen etalagedeur niet op slot. Het historische pand wordt binnenkort gesloopt. Tot die tijd willen de krakers het als ontmoetings- annex expositieruimte inrichten.

AMSTERDAM - Ondanks het ontbreken van de benedenvloer en het eerste deel van de trap, hebben krakers op 21 aug. hun intrede genomen in het monumentale Prinsengracht 706. Sinds 2001 liggen de werkzaamheden aan de fundering stil. Daags na de kraak stond er iemand op de stoep met het ongelooflijke verhaal dat z'n dochter een huurcontract voor het pand zou hebben.

HAARLEM - Op de hoek van de Jansstraat met de Rivier Vischmarkt in Haarlem is maandagochtend 22 aug. een appartementencomplex gekraakt. Volgens de Axiegroep Haarlem staat het pand, in eigendom van de gemeente, ruim een jaar leeg. Met de kraak sluit Axiegroep Haarlem aan bij de landelijk campagne van actiegroep Woonstrijd!, die zich verzet tegen de afbraak van de sociale woningbouwsector. De gemeente Haarlem wil het pand verkopen per openbare inschrijving.

UTRECHT - Utrechtse krakers hebben 26 aug. een leegstaand schoolgebouw aan de Ibesdreef in Utrecht gekraakt. De leegstand werd veroorzaakt vanwege de aanwezigheid van asbest.

AMSTERDAM - De krakers van Kerkstraat 244 in Amsterdam hebben het kort geding dat anti-kraakburo Ad-Hoc tegen hen had aangespannen, gewonnen. De zaak was aangespannen door een anti-kraker van dit bureau, omdat hij er net een dag in zou wonen toen het pand op 8 juni herkraakt werd. De rechter vond het verhaal van Ad-Hoc echter niet geloofwaardig genoeg, en stelde de krakers in het gelijk.

meer info over kraakacties: www.krakenpost.nl & www.indymedia.nl

 

 

Naar boven