Ravage #16
23 decemberr
2004

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #16


Zaaleigenaar weert extreem-rechts

DEN HAAG, 27 nov 04 - Het extreem-rechtse comité 'Nee Tegen Turkije' kon door toedoen van AFA niet terecht in de gereserveerde zaal voor een bijeenkomst over de toetreding van Turkije tot de EU.

Het comité 'Nee tegen Turkije' bestaat onder meer uit de Nationale Beweging en Jong Rechts. ,,De Nationale Beweging is een organisatie die een politiek klimaat wil vestigen waarin het uiteindelijk mogelijk is een fascistische politiek te bedrijven'', zo meldt Anti-Fascistische Actie (AFA). Jong Rechts is de jongerenafdeling van de extreem-rechtse partij NieuwRechts uit Rotterdam.

Nadat AFA de Haagse zaaleigenaar op de hoogte had gesteld over de achtergronden van het comité heeft deze onmiddellijk de huurovereenkomst met hen verbroken. Naar eigen zeggen wil hij niets te maken hebben met extreem-rechtse organisaties. AFA roept alle andere zaalverhuurders in Den Haag op waakzaam te zijn voor het comité.

Bedrijventerrein Moerdijk bezet

AMSTERDAM, 30 nov 04 - Miliedefensie heeft gedurende vijf dagen een stuk grond op het grootschalige bedrijventerrein Moerdijk bezet. Op het terrein werd het kantoor van 'Makelaardij Milieudefensie' gevestigd. Een actie tegen de plannen voor een nieuw aan te leggen bedrijventerrein.

Op het huidige grootschalige bedrijventerrein Moerdijk ligt al dertig jaar 300 hectare (netto) grond braak. De grond is in het verleden voor een appel en een ei verkocht aan bedrijven die er vervolgens niets mee hebben gedaan. Het grootste deel van de braakliggende grond, 200 hectare, is in bezit van Shell.

Het kabinet wil nu op een ander terrein een bedrijventerrein van 600 hectare aanleggen, de Moerdijkse Hoek ook wel Moerdijk-2 genoemd. Uit een in opdracht van Milieudefensie uitgevoerd onderzoek blijkt de Moerdijkse Hoek overbodig. Aanleg zal slechts leiden tot leegstand en verloedering van andere bedrijventerreinen in West-Brabant.

Aanvankelijk zou de Tweede Kamer op 6 december de plannen voor de Moerdijkse Hoek behandelen, maar door toedoen van prins Bernhard werd dit debat uitgesteld. Hierop besloot Milieudefensie de bezetting van het Shell-terrein, waar een bouwketen was neergezet, vroegtijdig te beëindigen.

TNO-Pharma Zeist doelwit acties

ZEIST, 03/10 Dec 04 - Medewerkers van TNO-Pharma in Zeist stuiten keer op keer op verrassingen als ze 's ochtends bij hun bedrijf arriveren. Dan weer blijkt de gevel rood te zijn gespoten, dan weer krijgt men de deur niet open omdat er lijm in het slot zit.

In de nacht van 9 op 10 December hebben symphatisanten van actiecampagne KOEN en SHAC Engeland, alle sloten dichtgelijmd bij TNO aan de Utrechtseweg 48 in Zeist. Deze actie vond plaats vanwege de samenwerking tussen TNO Zeist en de proefdiercentra Huntingdon Life Sciences en het Biomedical Primate Research Center.

Maar ook middels het 'bloedrood' verven van de buitenkant van het kantoor van TNO, in de nacht van 10 december, hebben activisten hun onvrede met de instelling duidelijk gemaakt. De activisten uiten met de acties kritiek op de vele dierproeven die door TNO worden uitgevoerd.

Huurfolder zaait paniek

AMSTERDAM, 10 dec 04 - Met de verspreiding van een nep-folder uit naam van minister Dekker (Volkshuisvesting) heeft de Huurdersvereniging De Pijp opzien gebaard. Veel inwoners van Amsterdam zijn zich rot geschrokken van de plannen van de minister.

Protest voor Maison de Bonneterie in de Kalverstraat
(Foto: Arjen vd Merwe)

Het begin december verspreide pamflet, met minister Dekker op de voorkant, maakt gewag van de huurplannen die het kabinet voor ogen heeft. Als eind januari de Tweede Kamer instemt met de voorstellen van minister Dekker -wat overigens niet waarschijnlijk lijkt- raken drie miljoen huishoudens in de problemen vanwege de forse huurstijging.

De minister wil 736.500 huurwoningen liberaliseren. In 548.000 daarvan wonen mensen die geen huursubsidie ontvangen. Deze mensen krijgen vier jaar lang extra huurverhoging en dan zijn de huren vrij. Want dat betekent geliberaliseerd: geen wettelijke huurprijsbescherming.

Een kwart van de mensen in deze huizen is 65 jaar of ouder. Ruim 100.000 huishoudens (dus veel meer mensen!) heeft een inkomen onder de huursubsidiegrens maar ontvangt nu vanwege de nog betaalbare huur geen huursubsidie. Straks komen ze daar niet meer voor in aanmerking.

Een aanzienlijk deel van hen wordt gedwongen te verhuizen. Nog eens 138.000 huishoudens met een inkomen tussen huursubsidie- en ziekenfondsgrens hangt hetzelfde lot boven het hoofd. Met de verspreiding van de voorlichtingsfolder heeft Huurdersvereniging De Pijp de huurders willen waarschuwen. (in het volgende nummer van Ravage meer over de huurplannen)

De nerts is geen product

AMSTERDAM - December is jaarlijks een drukke maand voor dierenrechtenorganisaties. Er wordt dan weer volop bont verkocht en de kalkoenmaaltijden staan weer voor de deur.

Bont voor Dieren voerde 8 december actie in de Haagse binnenstad tegen de verkoop van bont. Levende paspoppen prijsden in een mobiele etalage bontjassen, -sjaals en -mutsen aan vóór de etalage van bontwinkels. Een actiemedium dat een boodschap toevoegt aan de wervingsboodschap die winkeliers uitdragen.

Reclameborden met teksten als: '1 halen, 20 betalen' en 'De koop van hun leven', maakten het (winkelende) publiek duidelijk dat bont afkomstig is van dieren die speciaal voor hun vacht worden gedood. De actie richtte zich op de zaken Tintoretto, Pauw, Bobbe, Maison de Bonneterie, Max Mara en Mody Mary waar tussen de gewone kleding jassen met kragen en randjes bont hangen.

Op zaterdag 11 december hebben twintig actievoerders van Respect voor Dieren post gevat voor de winkel van Maison de Bonneterie aan de Amsterdamse Kalverstraat. Duizenden flyers werden uitgedeeld aan het passerende publiek. Veel mensen reageerden positief en vonden het ook belachelijk dat Masion bont verkoopt. Een dag eerder vond hetzelfde tafereel plaats.

Enkele weken eerder had Respect voor Dieren de filiaalhouder van Mango, gevestigd in Magna Plaza in Amsterdam, met klem verzocht te stoppen met de verkoop van Mango-kleding waarin bont is verwerkt. Hierop heeft de Spaanse firma laten weten de bewuste goederen uit de handel te zullen nemen.

Zo'n vijftien dierenvrienden hielden op 9 december op de Dam een protestactie tegen de enorme slachting onder dieren die jaarlijks rond kerst plaatsvindt. De actievoerders mengden zich met een spandoek tussen het publiek en deelden lekkere veganistische recepten uit. Ondertussen vertoonde men schokkende videobeelden van slachtingen en de manier waarop vlees wordt bereid. (www.respectvoordieren.org)

Solidair met vluchtelingen

NATIONAAL, 15 dec 04 - Actievoerders die het niet eens zijn met het gevoerde vluchtelingenbeleid hebben in de nacht van 14 op 15 december op diverse plaatsen in het land op creatieve wijze uiting gegeven aan hun ongenoegen.

In diverse steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Nijmegen, werd het straatbeeld aangepast. Met behulp van verf, mallen, posters en stickers maakten de activisten duidelijk waarvoor ze staan: een wereld waar iedereen kan gaan en staan ongeacht etnische afkomst, religie, sekse of seksuele voorkeur. Kort gezegd een wereld zonder grenzen.

Vredesactiviste in cassatie

DEN BOSCH, 15 dec 04 - Vijftig uur taakstraf, een maand voorwaardelijk en het betalen van en schadevergoeding van 150 euro aan de agente. Dat is de straf die het Gerechtshof in Den Bosch oplegde aan Barbara S., die terecht stond vanwege de ontwapeningsactie op 9 februari 2003 in Volkel.

Barbara werd eerder al door de politierechter veroordeeld voor het vernielen van communicatieapparatuur en voor het mishandelen van een politieagente. Voor het derde feit, het in gevaar brengen van het vliegverkeer is ze vrijgesproken. De uitspraak in beroep valt iets lichter uit, want ze krijgt 28 uur minder taakstraf opgelegd.

De voornaamste reden om in hoger beroep te gaan was de veroordeling voor mishandeling van een agente na haar arrestatie op Volkel. Barbara heeft deze aanklacht altijd zeer stellig ontkend. Tijdens het beroep heeft ze verteld wat er precies is gebeurd op het politiebureau. Haar verhaal was overtuigend, terwijl de verklaringen van de agentes veel ruimte voor twijfel overlieten.

De rechters hebben waarschijnlijk geen moment getwijfeld of ze Barbara zouden veroordelen. ,,U ontkent niet dat u het gedaan hebt'', zei de voorzitter aan het begin van de rechtszaak. En in de uitspraak schrijven de rechters doodleuk: ,,Verdachte heeft ter zitting in hoger beroep verklaard (...) dat zij daarbij met haar armen en benen in het wilde weg bewegingen heeft gemaakt.'' De rechters leggen Barbara een bekentenis in de mond die ze nooit gedaan heeft.

,,Voor het OM is deze veroordeling voor mishandeling een investering in de toekomst, want het zal niet de laatste keer zijn dat ik voor de rechter sta'', zegt Barbara. ,,Ze konden me niet zwaar straffen voor deze actie, want het belang om Volkel uit de publiciteit te houden is te groot. Dus hebben ze geprobeerd mijn geloofwaardigheid aan te tasten.'' Ze is in cassatie gegaan tegen de uitspraak.

De steungroep heeft de rechtszaak aangegrepen om de bezetting van Irak aan de kaak te stellen. Met een act op het plein voor de rechtbank speelden zo'n twintig mensen de oorlog in Irak na. Het decor werd gevormd door een ruïne van een gebombardeerd huis, geflankeerd door een Apache helikopter en het spandoek 'Democracy we deliver'.

Inlichtingendienst benadert kraker

NIJMEGEN, 6 dec 04 - Een Arnhemse kraker zegt door een medewerker van de Regionale Inlichtingendienst (RID) te zijn benaderd om voor die dienst achtergrond informatie te leveren over de kraakbeweging. Dat meldt het Onderzoeksburo Inlichtingen- en Veiligheidsdient (OBIV), een alternatief buro uit Nijmegen.

De kraker werd benaderd in het Arnhemse politiebureau, toen hij daar vastzat nadat de politie een net gekraakt pand aan de Singelstraat had ontruimd. Voor het verstrekken van de informatie zou de jongeman een onkostenvergoeding en een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Bij een eerste gesprek ontving hij 30 euro voor een treinretourtje Arnhem n Elst. Volgens de betrokken RID-medewerker, die zich alleen voorstelde met de voornaam 'Erik', zou het gaan om informatie over de ideologie achter kraken: wat beweegt mensen, hoe denken krakers over een en ander.

Na het eerste gesprek, tijdens een wandeling rond station Elst op woensdagavond 20 oktober, heeft de kraker ieder contact verbroken. Hij was überhaupt niet van plan geweest met de inlichtingendienst samen te werken.

De RID Gelderland-Midden verricht werkzaamheden ten behoeve van de AIVD enerzijds en de regionale openbare orde anderzijds. In de praktijk blijkt dat deze werkzaamheden nogal eens door elkaar heen worden uitgevoerd en dat agenten geworven worden ten behoeve van beide taken. Dergelijke agenten (burgers, die ten behoeve van de dienst infiltreren in groepen en bewegingen) worden over het algemeen ook ingezet op meerdere terreinen.

Het OBIV vermoedt dan ook dat de betreffende kraker op termijn ook voor de AIVD werkzaam zou zijn geworden en dat hij de diensten op een breder gebied zou hebben moeten informeren. Dat betrokkene de dienst slechts van achtergrond informatie had moeten voorzien lijkt OBIV bijzonder onwaarschijnlijk.

Kraaknieuws

WAGENINGEN - Op 24 november is het terrein van een voormalig autobedrijf op het Kirpesteinterrein bezet. Het Wagenings Kraakoverleg heeft hiertoe besloten om het klakkeloos afgeven van sloopvergunningen door de gemeente aan de kaak te stellen. De bezetters willen betaalbare woon-werkruimte en geen dure koopwoningen. Op het bezette terrein zijn een woonwagen en een caravan geplaatst. Op zaterdag 27 november hield de Wageningse kraakscene open dag voor de inwoners van de stad.

DEN HAAG - Kraakgroep Haaglanden kraakte op 27 november het garagegedeelte van het toekomstige partijbureau van het CDA. Het monumentale voormalige hoofdgebouw van het Duinwaterwaterbedrijf Zuid-Holland aan het Buitenom wordt al ruim een jaar lang bewoond in het kader van een antikraak. Het landelijke CDA, nu nog aan gevestigd in de Dr. Kuyperstraat, wil daar het partijbureau in vestigen. De gekraakte werkplaats ligt aan de achterkant, aan de overzijde van een pleintje. De krakers krijgen veel sympathie van buurtbewoners, die de komst van een kantoor niet zien zitten.

ZAANDAM - Kraakgroep Zaandam heeft op 13 december een bedrijfsruimte in gebruik genomen die al sinds de oplevering leeg stond. Het gaat om de plek waar voormalig theater De Speeldoos heeft gestaan, Paulus Potterhof 1 en 2. Eigenaar van de gekraakte ruimten is woningbouw-vereniging Zaanse Volkshuisvesting.

AMSTERDAM - Zo'n 25 krakers en sympathisanten hebben in Amsterdam de ontruiming van Van Bossestraat 14hs af weten te slaan. De aangekondigde ontruiming werd afgeblazen. De woning maakt onderdeel uit van het gekraakte complex Van Bossestraat 70hs en van Hogendorpstraat 195 1-2-3. De langdurig leegstaande koopwoningen zijn gekraakt uit protest omdat ze aan de sociale huursector zijn onttrokken.

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat het kraken van woningen aan banden gelegd zou moeten worden. De regering zal daarom binnen vier maanden een rapport moeten samenstellen, waardoor de bestaande wettelijke basis van het kraken van langdurig leegstaande woon- en bedrijfspanden kan komen te vervallen. Het CDA, de VVD, de Christen Unie de SGP en de LPF hebben hierover een motie aangenomen.

In de motie wordt gepleit voor een "aanvullend instrumentarium dat nodig is om gemeenten in staat te stellen langdurige leegstand van woningen en kantoren en speculatie op de woningmarkt effectief tegen te gaan, waardoor de bestaande wettelijke basis voor het kraken van langdurig leegstaande woon- en bedrijfspanden kan komen te vervallen."

 

Naar boven