Ravage #16
23 december r
2004

Terug naar Achtergrond

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #16


Corvee vanwege korvetten

Op één dag in 25 verschillende steden in totaal zo'n 250 mensen op de been weten te brengen uit protest tegen de levering van korvetten aan Indonesië, is vandaag de dag al een prestatie op zich. Campagne tegen Wapenhandel wil met acties en gesprekken de ING en Rabobank ertoe aanzetten hun steun aan de levering van het oorlogstuig in te trekken.

Protest voor ING-vestiging aan Museumplein in Amsterdam
(Foto: Arjen vd Merwe)

BEGIN NOVEMBER maakte Campagne tegen Wapenhandel, een organisatie die zich hard maakt voor het tegengaan van wapenhandel met regimes die er hun hand niet voor omdraaien de mensenrechten te schenden, bekend dat het op 16 december een landelijke actiedag tegen de ING en Rabobank zou houden.

Middels digitaal verspreide oproepen en pamfletten werden mensen aangespoord om deel te nemen aan de acties. Degene die zich aangesproken voelde kon pamfletten opvragen, of zelf met de pc uitprinten en vermenigvuldigen. De campagne wordt aangestuurd, of zo je wilt 'aangevuurd', vanuit een kantoor in Amsterdam Oud-West.

NEDERLAND IS voornemens in 2007 twee korvetten te leveren aan Indonesië. Het land zegt deze schepen dringend nodig te hebben om de illegale visvangst, de piraterij en drugssmokkel in de territoriale wateren tegen te kunnen gaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van de levering - de scheepswerf van De Schelde in Vlissingen moet immers blijven draaien - maar de exportvergunning is nog niet verleend.

De levering van de korvetten is mogelijk doordat de ING en Rabobank 95 procent van de financiering voor hun rekening nemen. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. Indien de Indonesische overheid niet kan betalen, vergoedt de Nederlandse regering het door de banken geleden verlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde exportkredietverzekering van de overheid.

Campagne tegen Wapenhandel gelooft niet dat de korvetten ingezet zullen worden om onder andere piraterij tegen te gaan. ,,Korvetten uitgerust met een tweetal typen raketten, torpedo's en een 76 millimeterkanon zijn volwaardige oorlogsschepen en geen kustwachtschepen. Bovendien zijn vorig jaar nog dergelijke schepen ingezet bij kustbeschietingen in Atjeh'', zegt woordvoerder Martin Broek van de actiegroep.

DE ACTIES van 16 december waren voornamelijk gericht tegen de financiering van de schepen door vernoemde banken. In 25 steden werd actie gevoerd, onder andere in Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Leiden, Loppersum, Oegstgeest, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Woudenberg, en Zwolle.

De actievoerders hadden zich in alle gevallen met spandoeken en pamfletten voor de lokale vestigingen van de Rabobank en ING Postbank geposteerd. Soms in kleine groepjes, soms met z'n dertigen tegelijk zoals bij de Rabo aan de Emmasingel in Eindhoven. 'Geen Rabogeld voor oorlogsgeweld' was er op het spandoek te lezen. Voorbijgangers en bezoekers van de bank reageerden overwegend positief.

In Groningen heeft een deelneemster aan de actie demonstratief haar rekening opgezegd. Ook Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) riep op persoonlijke titel op tot deelname aan de actiedag. De manager van de Rabobank in Leiden reageerde afwijzend op de actie en gaf die dag de klanten een brief mee waarin gesteld werd dat de schepen expliciet bedoeld zijn voor kustwachttaken.

IN DERGELIJKE bewoordingen laten de woordvoerders van ING en Rabo zich eveneens uit. De financiële instellingen zijn zeer te spreken over het verloop van de actiedag. ,,De reacties die ik tot nu toe heb ontvangen zijn overwegend positief. De acties zijn in goede harmonie verlopen, zonder problemen. De actievoerders zijn welwillend ontvangen op onze kantoren. En zo hoort het ook!'', laat de Rabobank bijna triomfantelijk weten.

Bij het besluit om mee te werken aan de financiering van de levering is de commissie ethiek van de Rabobank ,,niet over een nacht ijs gegaan'', aldus woordvoerder Ter Avest. ,,Aan de exportvergunning zijn voorwaarden verbonden voor de naleving ervan. Zodra Indonesië zich niet houdt aan bepaalde normen zal de vergunning weer worden ingetrokken.''

De ING laat haar handelen voornamelijk bepalen door hetgeen politiek Den Haag beweegt. ,,Wij zijn een financiële instelling en houden ons verre van politiek. Als de Nederlandse overheid een exportvergunning verleent voor deze levering, dan vindt men deze transactie legitiem. Dat is voor ons de leidraad om een kredietverlening'', aldus woordvoerder Nihot van de ING.

Dat de Campagne tegen Wapenhandel het niet bij deze actiedag zal laten en nieuwe initiatieven ontplooit, verontrust de ING allerminst. ,,Wij hebben een goede dialoog met ngo's waar ook Campagne tegen Wapenhandel bij betrokken is. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze dialoog voort wordt gezet. Ik zie niet in waarom er verdergaande acties tegen de ING gevoerd moeten worden zolang we in dialoog zijn.''

Campagne tegen Wapenhandel heeft de banken aangesproken op hun verantwoordelijkheid. ,,In hun reacties verschuilen zij zich achter de overheid, zonder zelf onafhankelijk onderzoek te hebben gedaan naar de consequenties van de wapenleverantie. Wij gaan zeker door met onze acties'', aldus Martin Broek.

Meer info: www.antenna.nl/amokmar/verzamelindonesie.html
Campagne tegen Wapenhandel, tel. 020 6164684.

 

Naar boven