Ravage #15
26 november
2004

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #15


Jagende dierenarts flest de boel

APELDOORN, 16 nov 04 - Tegen een dierenarts uit Groesbeek is een klacht ingediend bij de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De man heeft valselijk willen aantonen dat mensen in Groesbeek gif verspreiden om de overlast van vossen tegen te gaan.

De dierenarts organiseerde samen met een consulent van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en een statenlid van GroenLinks op 4 en 5 november nachtelijke excursies in de omgeving van Groesbeek, waarmee hij het "oprukkende gevaar" van de vossen wilde aantonen die onder andere ernstige ziekten zouden verspreiden.

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten toonde de dierenarts het lichaam van een dode kat en vos die door vergiftiging om het leven zouden zijn gebracht. Het gif zou zijn verspreid door omwonenden van Groesbeek bij wie het water aan de lippen staat als gevolg van de vossenoverlast. Het voorval werd breed uitgemeten in de lokale pers.

Het Milieuteam van de SP uit Apeldoorn deed hierop aangifte van de vergiftiging, waarna een inspecteur van de Algemene Inspectie Dienst langs ging bij de dierenarts. Hij kreeg van de arts te horen dat deze zijn verhaal zou hebben verzonnen om zijn hobby voor de vossenjacht kracht bij te zetten. De vos is in werkelijkheid in het verkeer om het leven gekomen, de kat bleek door euthanasie gestorven te zijn.

Naar aanleiding van het gedrag van de dierenarts heeft het Milieuteam een klacht gedeponeerd bij de Ereraad van de KNM voor Diergeneeskunde. ,,Wie vanuit z'n gezag als dierenarts onwaarheden vertelt mag niet zo makkelijk wegkomen als nu dreigt te gebeuren'', vindt woordvoerder Voss.


Dierenactivisten Putten in beroep vrijgesproken

ARNHEM, 17 nov 04 - Het Gerechtshof van Arnhem heeft een groep dierenrechtenactivisten, die september vorig jaar actie gevoerd heeft bij een pelsdierhouderij in Putten, vrijgesproken van vernieling en openbare geweldpleging. Eerder sprak ook de rechtbank de activisten vrij.

Bij de actie op het terrein van de pelsdierhouderij in Putten, waarbij op klaarlichte dag nertsen werden vrijgelaten en wat kooien vernield, arresteerde de politie 49 betogers. De actie, onderdeel uitmakend van een internationale bijeenkomst van dierenrechtenactivisten, kreeg de nodige aandacht van pers en politiek. Niet eerder werden er bij een dierenactie zoveel personen tegelijk gearresteerd.

Het Gerechtshof in Arnhem heeft alle verdachten vrijgesproken. Tijdens de behandeling van het beroep dat het OM had ingesteld, ging de discussie in de rechtszaal voornamelijk over de juridische rijkwijdte van het nieuwe wetsartikel 141. De advocaat-generaal van het OM eiste straffen die opliepen tot vier maanden cel.

Maar het Gerechtshof is van mening dat enkel de aanwezigheid bij een actie onvoldoende reden is om tot veroordeling over te gaan voor vernieling waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door de verdachten ook daadwerkelijk is gepleegd.


Wederom jachthutten aangepakt

NIJMEGEN, 12 nov 04 - In de nacht van 11 op 12 november zijn er drie jachthutten in de Ooijpolder nabij Nijmegen met de grond gelijk gemaakt. De drie jachthutten (waarvan 2 hoogzitten en 1 echte jachthut) bevonden zich in natuurgebied. Door de hutten te slopen laten de activisten zien dat ze het niet eens zijn met het huidige jachtbeleid.


Dierenbescherming tegen dierenacts circus

TIEL, 12 nov 04 - De Dierenbescherming Rivierenland gaat er bij de gemeenten in de regio voor pleiten circussen met wilde dieren te weren. In sommige Europese landen zijn optredens met wilde dieren in het circus al verboden, zoals in België.

Het Russisch Staatscircusgezelschap van Moskou, dat onlangs Tiel aandeed, heeft paarden, honden, katten en Bengaalse tijgers op het programma staan. Vooral het optreden van deze wilde dieren, stuit de Dierenbescherming Rivierenland tegen de borst.

De Dierenbescherming gaat daarom de gemeenten in de regio waar circussen optreden, waaronder Tiel en Geldermalsen, verzoeken circussen met wilde dieren te weren. Dat kan door bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen (APV). De raadsleden van Tiel hebben al een brief ontvangen met dit verzoek.

Ook op andere plekken in Nederland wordt actie ondernomen. De SP in Groningen verzamelt handtekeningen op internet om een verbod te bewerkstelligen. In sommige andere landen, zoals in België en in Scandinavische landen, is een verbod al van kracht. En in Duitsland en Oostenrijk woedt de discussie om het fenomeen te verbieden.


Kippen uit legbatterij gehaald

AMSTERDAM - In november heeft het Dierenbevrijdingsfront (DBF) 23 kippen bevrijd uit een legbatterij. Om welk pluimveebedrijf het gaat en wanneer de actie plaatsvond is onbekend. De kippen zijn ondergebracht bij mensen en krijgen de verzorging die ze verdienen, zo meldt de actiegroep.

In de legbatterij waar ze in gevangen werden gehouden bevinden zich nog eens tienduizenden kippen in krappe kooien, meldt het DBF in een verklaring. "Zij plukken elkaar kaal en ze staan de hele dag op een rooster. Wanneer de kippen zijn uitgelegd worden zij afgevoerd naar het slachthuis."

Het DBF redde deze 23 kippen en gaf ze een goed leven. "Jij kunt ook dieren redden door de lichamen (vlees, vis) en bijprodukten (ei, melk) niet meer te consumeren", aldus het DBF. Het DBF schrijft "altijd dieren te blijven bevrijden totdat de laatste kooi leeg is!"


'Het IOM stinkt!'

DEN HAAG, 2 nov 04 - Actievoerders hebben in de nacht van 2 op 3 november bij het kantoor van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Den Haag boterzuur naar binnen gegoten en leuzen gespoten op het gebouw en auto's van de instelling. Het IOM zou migranten "discrimineren".

Boterzuur heeft een zeer penetrante geur die nou niet bepaald als welriekend te boek staat. De actiegroep 'Fight Back!' vond het de hoogste tijd om de IOM eens in de "eigen stank" te zetten. De IOM heeft tot doel om migratie en vluchten te beheersen in het belang van overheid en economie. De organisatie moet wereldwijd migratiestromen in kaart brengen om een zo efficiënt mogelijk beheersingsbeleid te kunnen ontwikkelen.

In de praktijk werkt de IOM echter als een soort internationaal uitzendbureau. "Men dirigeert migranten en vluchtelingen naar de landen waar de economie hen kan gebruiken en laat hen weer 'vrijwillig terugkeren' wanneer ze niet langer nodig zijn", meldt Fight Back! in een verklaring.

"Dit gaat ten koste van de autonomie van migranten en vluchtelingen om zelf te bepalen of, waarheen en wanneer ze reizen." De IOM wordt ook door regeringen ingezet om internationale wetgeving rond mensenrechten te omzeilen.

De IOM biedt regeringen wereldwijd praktische hulp bij het verscherpen van grensbewaking en de bouw van gevangenissen voor vluchtelingen. "De meeste staten willen alleen nog migranten en vluchtelingen toelaten die men kan gebruiken. De rest probeert men tegen te houden. Daartoe scherpen regeringen voortdurend hun migratiebeleid aan. De IOM helpt hen daarbij."

De IOM zou ook weinig doen voor de slachtoffers van vrouwenhandel, "maar misbruikt wel hun verhalen om andere vrouwen van migratie of vluchten af te houden." In Macedonië en Nigeria voert de IOM campagne om vrouwen te ontmoedigen om te migreren, omdat ze anders toch in de prostitutie belanden.


AKI-studenten kraken kantoren

ENSCHEDE, 10 nov 04 - Een groep studenten van kunstacademie AKI heeft een kantorengebouw op het Business & Sciencepark gekraakt. In het pand aan de Hengelosestraat 555-559 waren eerder diverse bedrijven ondergebracht.

De groep, die zich kunstenaarsinitiatief Exile of Decadence noemt, gebruikt het pand als woon- en werkruimte. Ook willen ze er regelmatig exposities geven, zo schrijft de groep in een persbericht. Volgens hen is het erg moeilijk om betaalbare ruimte te vinden voor studenten en kunstenaars. Tegelijkertijd staan er veel (kantoor-)panden leeg.


Burgemeester Utrecht heeft goede buren

UTRECHT, 17 nov 04 - Een groep urgent woningzoekenden uit Utrecht heeft een al jaren leegstaand pand aan de Brigittenstraat in gebruik genomen. Het monumentale herenhuis bevindt zich naast de ambstwoning van de burgemeester.

Nog een pikant detail is dat het gekraakte perceel sinds 1994 toebehoort aan stichting Mitros, een stichting die voor betaalbare woonruimte moet zorgen. De krakers vinden het onbegrijpelijk dat deze stichting haar worden niet waar maakt en het pand langdurig leeg laat staan.


Dennendal wordt kraakkolonie

DEN DOLDER - Op het terrein van Stichting Reinaerde (geestelijk gehandicaptenzorg) is wederom een drietal woonunits gekraakt. De panden zijn slechts tien jaar oud en staan op de nominatie voor de sloop. De woonunits met namen als Hobbitstee, Frodo en Toek stonden al ruim een jaar leeg.

De nieuwe bewoners zijn van plan rustig te gaan wonen en harmonie met de rest van de bewoners van het terrein. Een mix van krakers, geestelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. In juni werden de panden Donders, Jeltje en Wier gekraakt op het zelfde terrein.


Dode bij brand alternatieve houseparty

AMSTERDAM, 13 nov 04 - Bij een uitslaande brand in een loods aan de Amsterdamse Wenckebachweg is een partyganger om het leven gekomen. Op het moment van de brand, acht uur in de ochtend, waren er nog zo'n honderd personen aanwezig die die nacht deel hadden genomen aan een psytranceparty.

Het feest in de gekraakte loods was georganiseerd om de juridische kosten van een op handen zijnde ontruiming van een kraakpand aan de Donauweg te bekostigen. Tijdens het feest brak er door -nog onbekende reden- brand uit waardoor een persoon overleed, zes mensen met verwondingen naar het ziekenhuis moesten worden afgevoerd en een hond is komen te overlijden.

De freepartyscène is booming. De subcultuur waar deze uit voortkomt is uniek qua muziek, mentaliteit en atmosfeer. De vraag naar deze feesten overtreft veruit het aanbod; de feesten hebben aantrekkelijke sluitingstijden, entree- en drankprijzen, ze kennen daarnaast geen commerciële belangen.

,,De overheid zal denken dat ze na de brand in Amsterdam een troef in handen heeft om nog stringenter tegen dit soort feesten op te treden. Verbieden is echter geen oplossing'', zo laat Real van stichting Leagalize! weten. ,,Het zou meer voor de hand liggen als vergunningloze feesten werden afgelast op basis van eisen als brandveiligheid en overlast.''

Daarnaast dient er een gedoogbeleid en goede communicatie te komen tussen de overheden en de organisatoren door een aantal locaties te creëren waar dit soort feesten laagdrempelig plaats kunnen vinden zodat de scène kan werken aan veiligheid en een gezonde atmosfeer waardoor risico's verder verminderd kunnen worden.


Eindhoven solidair

EINDHOVEN, 12 nov 04 - Na de bomaanslag op een islamitische basisschool in Eindhoven namen inwoners van de stad het initiatief voor het vormen van een menselijk schild rondom het schoolgebouw. Honderden mensen stonden hand-in-hand, een teken van verbroedering.

Hoewel niet zo druk als eerder in Uden, namen er toch honderden mensen deel en was de actie zeer indrukwekkend. Ongeveer drie kwart van de mensen die meededen was autochtoon. Het was hartverscheurend om te zien hoe verschrikkelijk blij de kinderen van de getroffen school en hun ouders waren dat ze daar niet alleen stonden, dat ze gesteund werden door anderen...

Het kleine meisje wiens prachtig met henna geverfde hand ik vasthield, vond het allemaal zo mooi dat ze me niet meer los wilde laten toen de actie voorbij was. Best lastig als je een sjekkie wilt draaien, maar hee, daarvoor in ruil mag je dan wel met een kleuter rondzwieren die na slapeloze nachten de dag van haar leven beleeft.

M'n ogen schoten behoorlijk vol toen ik al die blijdschap zag. De moeder van het meisje die me nog nét niet begon te knuffelen met haar enorme zwarte burqa aan, een oudere moslimvrouw die maar niet kon ophouden met schaterlachen en steeds haar dochters en vriendinnen omarmde, twee bejaarde mannen, de één allochtoon, de ander autochtoon, die elkaar door tranen heen glimlachend troostten...

Waarom moeten die mensen zo blij zijn met iets wat zo normaal is? Aan de overkant bevond zich het antwoord op deze vraag. Achter de ramen van een woning stond een groepje jongeren met Lonsdale shirts aan. Ze staarden ons kil aan, met zwijgende en verachtende blikken. Zelfs nu was er in hun blik geen menselijkheid te ontwaren, maar misschien kan je niet zien wat je zelf niet hebt. (Bas Thijs)

 

Naar boven