Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2002    ● Overzicht #15


 

Uit: Ravage #15, 22 nov 2002

Hoe groen is Essent in de kern?

Elektriciteitsmaatschappijen doen in reclamecampagnes hun uiterste best om een 'groen' imago te kweken met de verkoop van groene stroom. Essent, gevestigd in Arnhem, loopt hierin voorop. Dat klinkt veelbelovend en positief. Maar, is Essent in de kern wel zo groen als zij beweert?

De in 1978 opgerichte organisatie WISE (World Information Service on Energy, gevestigd in Amsterdam), die actief strijd tegen kernenergie, heeft een kritische mening over het handelen van Essent. De elektriciteitsmaatschappij verkoopt namelijk naast groene stroom ook kernenergie.

Essent importeert atoomstroom uit Duitsland en Frankrijk. Daarnaast is Essent voor 50 procent eigenaar van de enige Nederlandse kerncentrale EPZ in het Zeeuwse Borssele. Uiteraard zijn beide vormen van stroom niet verenigbaar. Het behoeft geen betoog welke gevaren schuilen in het gebruik van kernenergie.

Het vermeende schone en groene imago van Essent is dan ook niets meer dan een façade. De elektriciteitsmaatschappij probeert haar kernenergie-activiteiten krampachtig te verdoezelen. In haar 72 pagina's tellende jaarverslag over 2001 wordt slechts één keer het woord 'kernenergie' vermeld en wel in een financieel overzicht. Ook op haar internetsite is 'kernenergie' slechts tweemaal te vinden.

Daar is verder onder meer te lezen dat ruim 300 duizend mensen al groene stroom afnemen van de maatschappij. Dit cijfer dient echter met een grote korrel zout genomen te worden. Immers deze dagen laat een radio-commercial van Essent ons weten dat 400 duizend mensen groene stroom kopen van Essent. Kortom, hoe geloofwaardig is de campagne van Essent?

Uit documenten van Essent over het jaar 2001 blijkt dat zij van haar hoeveelheid energie 8,19 procent kernenergie importeert. Van de totale productie is 6,90 procent nucleair. In schril contrast hiermee staat de productie van bijvoorbeeld waterkracht (0,13%) en windkracht (0,94%).

Uit deze eigen cijfers van Essent is overduidelijk af te leiden hoeveel deze maatschappij achter de schermen investeert in kernenergie in verhouding tot groene stroom. Haar groene stroom-campagne zal dan ook kritisch en scherp moeten worden gevolgd. WISE doet dat.

Overstapdag

In de afgelopen maanden hebben duizenden mensen een kaart ('Geen Atoomstroom Uit Mijn Stopcontact', 'Geen atoomstroom in brandstofmix') ondertekend, die Essent oproept te stoppen met de verkoop van kernenergie. Deze actie loopt nog.

Daarnaast houdt WISE vrijdag 22 november een landelijke actiedag tegen Essent. Deze 'Nationale Overstapdag' roept mensen op om daadwerkelijk weg te gaan bij Essent, ook mensen die groene stroom afnemen. Door klant te blijven van Essent wordt het bedrijf immers gesteund in haar keuze om smerige, risicovolle kernenergie te verkopen.

In verschillende steden worden op deze dag activiteiten gehouden om de Overstapdag luister bij te zetten. Zo zijn er actiestands te vinden op de Markt in Den Bosch, op de Grote Markt in Groningen en in Zwolle voor de bibliotheek in de Diezerstraat.

WISE wil met haar campagne Essent onder druk zetten. De maatschappij moet overgaan tot sluiting van de kerncentrale in Borssele. Het parlement besloot in 1994 tot sluiting van de gewraakte centrale met ingang van 1 januari 2004. Het huidige, inmiddels demissionaire, kabinet heeft die beslissing teruggedraaid met als gevolg dat de centrale langer open kan blijven.

Sinds enige tijd werkt WISE nauw samen met Echte Energie, het enige energiebedrijf dat echt 24 uur per dag 100 procent groene stroom levert. Volgens Echte Energie is de groene stroom van Essent niet altijd even groen. "De stroom die u gebruikt als het even niet waait wordt opgewekt met kernenergie of fossiele brandstoffen. Op die manier krijgt groene stroom een bijsmaak", aldus Echte Energie, "en dat is niet de bedoeling".

Echte Energie staat garant voor volledige groene stroom: "Wij bekijken van minuut tot minuut hoeveel windenergie onze windmolens leveren en vullen zo nodig het tekort aan met groene energie uit biomassa of waterkracht."

Veiligheid

Volgens eigenaar EPZ van de kerncentrale Borssele, voor de helft in eigendom van Essent, schuilt er geen enkel gevaar in kernenergie. Op haar internetsite meldt ze: "In de hele wereld is ongeveer 10.000 reactor-jaren ervaring met kernenergie. En tijdens die 10.000 jaren is er één groot ongeval geweest met slachtoffers: de ramp in Tsjernobyl (26 april 1986). Tot nog toe is bij 1800 kinderen die in de directe omgeving leefden, schildklierkanker gevonden. Een vergelijking van Borssele met de centrale in Tsjernobyl mag niet worden gemaakt. Het vergelijken van Tsjernobyl met een westerse kerncentrale, is het vergelijken van een slecht onderhouden Trabant met een roekeloze chauffeur met een goed onderhouden Westerse auto uit het top-segment voorzien van alle automatische veiligheidsopties."

Dit soort misplaatste vergelijkingen is EPZ overigens niet vreemd. Woordvoerder Jan Wieman van de kerncentrale Borssele liet zich onlangs tegenover Metro op ongepaste wijze uit over WISE. Hij reageerde op een door WISE uitgebracht rapport waarin gerept wordt over het lozen van radio-actief afval door een opwerkingsfabriek van Cogema in het Franse Cap la Hague aan de Normandische kust. Daar wordt onder andere kernafval uit Borssele verwerkt. Volgens Wieman moet dat rapport gezien worden als "de Taliban vragen om over de vrouwenrechten te rapporteren..."

Voor de directie van EPZ, en dus ook mede-eigenaar Essent, wegen de financiële voordelen van kernenergie blijkbaar zwaarder dan de daaraan verbonden risico's. Geldelijk gewin wint het hier van onze gezondheid!

Paul Kraaijer

Meer weten over WISE, haar campagne, Essent of Borssele? WISE, tel 020 6126368. Websites: www.neebedankt.nl & www.antenne.nl/wise & www.antenna.nl/ravage (archief 2001, nr. 14)