Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2002    ● Overzicht #9


Uit: Ravage #9, 28 jun 2002

Pink Castle

Tussen droom en daad

Het verzet tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen in Engeland neemt verrassende vormen aan. Een zelfgebouwd kasteel in Dorset groeide uit tot ontmoetingsplek tussen droom en daad.

Op 25 april bezetten activisten een proefveld in de vallei bij Littlemoor in Dorset. Voor de ingang van het terrein verrees in de loop van de nacht een bouwwerk in de vorm van een imposant kasteel. Het object, The Pink Castle genaamd, groeide uit tot ontmoetingsplek tussen droom en daad.

Twee maanden lang is vanuit dit roze kasteel actie gevoerd tegen het planten van genetisch gemanipuleerde (GM) mas. Dit om te voorkomen dat de GM-mas uitzaait en zich kruist met niet-GM gewassen in de streek. Het bewuste proefveld is een van twee lokaties voor GM-mas in de vallei.

Half mei wilde de boer, eigenaar van het proefveld, het terrein bezaaien met gemanipuleerd maszaad. Hij werd hierbij begeleid door tachtig agenten. Het kasteel kon vanwege haar ingenieuze bouw niet worden neergehaald. Bovendien hadden diverse activisten zich met lock-ons in de constructie verschanst.

Als gevolg van de bezettingsactie kon een deel van het veld niet worden ingezaaid. En dankzij de inzet van buurtbewoners kon het grootste deel van het overige zaaigoed binnen enkele uren weer worden verwijderd.

Hoewel de EU inmiddels de introductie van GM gewassen voor commercieel gebruik aan banden heeft gelegd, was er in Engeland al toestemming voor "boerderijproeven" met Aventis mas verleend. De mas, type Chardon LL (T25) is resistent tegen het onkruidverdelgingsmiddel Glufosinate - afkomstig van hetzelfde bedrijf.

Als het aan Aventis ligt, zal binnen enkele jaren het grootste deel van de masoogst in Engeland bestaan uit Aventis GM-mas, dat hoofdzakelijk is bestemd voor veevoer. In een twee jaar geleden uitgevoerd experiment bleek echter dat kippen die met GM mas werden gevoerd dubbel zo snel het loodje legden als kippen die gewone mas kregen.

Hier werd nog eens de aandacht op gevestigd tijdens een actie op 7 mei, op een ander GM proefveld in Dorset. Buitenformaat "scharrelkippen" pikten daar de GM zaadjes uit de grond en eindigden met de pootjes in de lucht. De opgegraven zaden werden in plastic zakken geretourneerd aan Aventis. Ondanks tussenkomst van de politie werd er niemand aangehouden.

The Pink Castle vestigde de aandacht op GM, de akker, de boer, de eigenaar, de tijd, de plek. De GM problematiek wordt daardoor niet alleen zichtbaar en tastbaar gemaakt, ook de mogelijkheden om zelf in te grijpen lagen voorhanden. In de wijde omgeving van het kasteel was geen mens die niet in de gaten had wat er gaande was.

Gedurende de twee maanden van bezetting was er dagelijks een piratenzender in de lucht, GM-FM, met informatie, jingles en het laatste nieuws. Er was veel direct contact met de buurt, resulterend in grote lokale betrokkenheid bij de acties.

Sterk punt van de Pink Castle milieuactivisten is ook hun toegankelijke website, die mooi, praktisch en overzichtelijk is voor zowel de liefhebber als de leek op dit gebied. De misvatting dat niemand er de ballen van snapt en dat het verzet tegen GM het exclusieve terrein is van experts en bollebozen wordt effectief bestreden.

Pink Castle hield op 16 juni een slotfeest, waarna het kamp en het kasteel zijn ingepakt en mee naar huis werden genomen. Op de lokatie van Pink Castle verwijderden bewoners van Littlemoor verleden jaar 70 procent van het GM-zaad. Alle vijf proefvelden voor GM experimenten in Dorset werden vorig jaar vernield of beschadigd.

Elly

www.say-hi.to/thecastle