Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2001    ● Overzicht #12


Uit: Ravage #12 , 21 september 2001

De vergeten oorlog

Amerika heeft zich in het verleden misdadig gedragen in zuidelijk Korea. Om hier ruchtbaarheid aan te geven werd er van de zomer in New York een tribunaal georganiseerd. De jury veroordeelde de Verenigde Staten onder meer tot terugtrekking van de eigen troepen uit Zuid-Korea.

September 1999 onthulden verslaggevers van het persbureau Associated Press het verhaal van een bloedbad in NoGun-Ri, gelegen in Zuid-Korea. Amerikaanse troepen zouden er eind jaren veertig met opzet het vuur hebben geopend op de burgerbevolking. Dit bloedbad was onderdeel van een reeks oorlogsmisdaden die de Amerikanen in bezet zuidelijk Korea hebben gepleegd.

Kort na de onthulling van dit 'vergeten' geschiedkundige feit werd de Korea Waarheids Commissie (KWC) opgericht. Deze bestaat uit vertegenwoordigers uit het noordelijk en zuidelijk deel van Korea en die van de overzeese diaspora in Japan, de VS, Canada, Europa en andere landen. De commissie wordt gesteund door anti-oorlogs- en mensenrechten activisten in meer dan twintig landen, waaronder het International Action Center van Ramsey Clark, oud-minister van justitie onder president Johnson.

Samen met de Veterans for Peace organiseerde de KWC op 23 juni in New York een alternatief tribunaal. Alle verantwoordelijke presidenten, van Truman tot W. Bush, en de onder deze presidenten dienende ministers van Buitenlandse Zaken, Marine en Defensie werden in staat van beschuldiging gesteld. Alsmede burgerlijke en militaire autoriteiten belast met veiligheidszaken, de directeuren van de CIA en de NSA, de veiligheidsadviseurs van de presidenten en de regionale commandanten in Korea.

Amerikaanse bezetting

In 1943 spraken de Verenigde Staten, China en Engeland onderling af dat Korea, na de overgave van Japan dat het land in handen had, te zijner tijd onafhankelijk zou kunnen worden. Op 15 augustus 1945 werd het Comité voor Koreaanse Onafhankelijkheid gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van alle Koreaanse provincies die op 6 september 1945 in Seoel de Koreaanse Volks Republiek uitriepen.

Maar een dag later liet generaal MacArthur het Koreaanse volk weten dat het gebied ten zuiden van de 38ste breedtegraad zou worden bezet door Amerikaanse troepen, waarbij in zuidelijk Korea het United States Army Military Government werd gevestigd. De bezetting van zuidelijk Korea was afgesproken op de conferentie van Jalta in 1945. Daar werd besloten Korea te verdelen tussen de Sovjet Unie (het noordelijk deel) en de VS (het zuidelijk deel), met de 38ste breedtegraad als grens.

In 1948 kwam eerst in het zuidelijke gedeelte een regering tot stand met Syngman Rhee als president. Enkele weken later werd in het noordelijk gedeelte de Democratische Volksrepubliek Korea uitgeroepen. Vervolgens trok de Sovjet Unie zich uit noordelijk Korea terug. De VS bleven echter aanwezig in zuidelijk Korea om de door hen geïnstalleerde regering onder leiding van dictator Rhee te ondersteunen.

Tegen het bewind van Rhee bestond veel verzet. Zoals op het eiland Cheju, waar de Amerikanen in 1948 de eerste oorlogsmisdaden begingen ten einde het regime overeind te kunnen houden. Deze misdaden werden gekenmerkt door bombardementen op burgers. Van de 300 duizend inwoners werden er 60 duizend vermoord, van de 400 dorpen 230 verbrand. Al voordat Rhee aan de macht kwam waren er met Amerikaanse hulp al meer dan 90 duizend mensen gearresteerd.

Schuldig

Over de schuld aan het uitbreken van de Koreaanse oorlog verschillen de meningen. De dictator van het zuidelijk deel heeft echter, met medeweten van de VS, niets nagelaten de regering van het noordelijk deel te provoceren. Onder leiding van de VS werd in de Veiligheidsraad besloten tot het sturen van troepen onder de vlag van de Verenigde Naties.

Na recent onderzoek van de Korea Waarheids Commissie in zowel het noordelijk als zuidelijk deel van Korea, waarbij plaatsen werden bezocht en documenten zijn bestudeerd die onder andere aan hebben getoond dat de VS zich tijdens de Korea-oorlog ook schuldig zou hebben gemaakt aan het inzetten van biologische wapens, en het aanhoren van vele ooggetuigen werden de Verenigde Staten aangeklaagd.

De beschuldiging die afgelopen zomer op het Internationaal Oorlogsmisdaden Tribunaal in New York werd uitgesproken betreft de periode 1945–1950 (bezetting van het zuidelijk deel van Korea door de VS), de periode 1950–1953 (de periode van de Koreaanse oorlog) en de periode 1954–2001 (tot op heden worden door of met behulp van de VS misdaden gepleegd, zoals verkrachtingen).

Aan de jury van het tribunaal, die bestond uit afgevaardigden uit vrijwel alle landen die bij de Korea-oorlog betrokken zijn geweest, werd gevraagd op grond van het bewijsmateriaal tot eem oordeel te komen. Dit bewijsmateriaal bestond uit getuigenissen van overlevenden uit Zuid Korea, overlevenden uit Noord Korea en van Amerikanen die aan de Korea-oorlog hadden deelgenomen.

De jury kwam unaniem tot oordeel dat de VS op alle punten van de aanklacht schuldig werd bevonden. Opgemerkt dient te worden dat de regering van de VS van de geboden gelegenheid tot verdediging geen gebruik heeft willen maken.

Na afloop van het tribunaal werd er gedemonstreerd voor het Witte Huis in Washington. Daar werd naast het vonnis een petitie met meer dan één miljoen handtekeningen achtergelaten waarin wordt geëist dat de Amerikaanse troepen per direct uit Zuid Korea worden terug getrokken. Tevens dienen de VS het Koreaanse volk de gelegenheid te bieden om op eigen manier de hereniging van de twee delen uit te voeren, zonder inmenging van buitenaf.

(met dank aan Ben Fama)

 

 

.Terug naar boven