Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2001    ● Overzicht #12


Uit: Ravage #12 , 21 september 2001

Extreem-rechtse vrijplaats

Al is het niet voor het eerst dat er extreem-rechtse krakers in Nederland gesignaleerd worden, opvallend is het wel. De voormalige gebouwen van de Constant Rebeque-kazerne in Eindhoven werden december vorig jaar gekraakt door activisten van Voorpost en de Nationalistische Studenten Eindhoven.

De groep Nationalistische Studenten Eindhoven (NSE) wordt geleid door Maarten Harff en Michel Hubert. Voordat de voormalige kazerne gekraakt werd, waren Hubert, Harff en hun kameraden al flink actief in Eindhoven. Michel Hubert laat zich in zijn politieke ideeŽn met name beÔnvloeden door Tim Mudde, zijn voorganger als actieleider bij Voorpost.

Mudde is de extreem‑rechtse organisaties in Nederland beu. Hij gelooft niet meer in een landelijke organisatie maar in kleine groepjes die, lokaal en regionaal georganiseerd, voorwaarden schep≠pen voor fascistische politiek. Mudde ziet het creŽren van vrijruimtes voor fascisten en het voeren van actie als belang≠rijkste doelen.

Zijn navolgers in Eindhoven brengen zijn ideeŽn in de praktijk. Regelmatig worden in Eindhoven racistische stickers en posters geplakt en leuzen geklad. Nieuwe bands worden opgericht om op eigen feestjes te spelen en linkse activisten in Eindhoven worden bespied, gefotografeerd en op straat lastiggevallen. Ook worden er anonieme telefoontjes en hetze pamfletten verspreid.

Richting media presenteren de krakers zich als woningzoekenden, maar fatsoenlijker dan krakers: "Het is een beetje behelpen [...] maar we redden ons aardig. We krijgen koffie bij onze buren in het asielzoekerscentrum (!) en af en toe komt een stel meiden ons eten brengen."

Hubert heeft grootse plannen met 'De volksgezinde vrijplaats De Kazerne'. "Een nationalistische vereniging heeft en krijgt geen ruimte tot zijn/haar beschikking. Ruimte is nodig voor vergaderingen, bijeenkomsten (vorming) en natuurlijk feesten. Kraken is een oplossing. Het systeem (en rode fascisten) hebben nu bijna geen greep meer op je. Je kunt nu activiteiten ontplooien. Nadeel is het tijdelijke karakter van de ruimte", aldus Hubert.

Gestreefd wordt dan ook naar een overeenkomst met de gemeente voor deze of een toegewezen ruimte. Zodra duidelijk werd dat Defensie, eigenaar van het kazerneterrein, voorlopig geen actie zou ondernemen, namen enkele gelijkgezinde nieuw-rechtse jongeren hun intrek in de gebouwen en werd er een concert- en kroegruimte geopend.

In februari vond in De Kazerne het eerste extreem-rechtse benefietconcert plaats, met onder andere de huisband Standrecht, Brigade M (bekend van het nummer 'Eigen Volk Eerst') en de vlaamse Vlanarock. De circa honderd aanwezige Skins en andere bezoekers brachten de Hitlergroet toen 'White Power' van Skrewdriver werd gespeeld.

Vermoedelijk vond er een aantal weken daarvoor een debat plaats tussen vertegenwoordigers van rechts-radicale organisaties als Nieuwe Nationale Partij, Voorpost en Voorpost-dochter LANS. Het thema was 'activisme en onderlinge samenwerking'. Na een info-avond in De Kazerne in maart, zorgden dronken betrokkenen naderhand voor overlast en agressie in de stad. In april vond er een NSE housefeest plaats, maar op de website werd de ware lokatie verhuld.

Op 26 mei vond er een Nationalistisch Jongeren Treffen plaats; tientallen aanwezigen, ook uit Vlaanderen en Duitsland, maken met elkaar kennis door samen te feesten, te sporten en te discussiŽren. Begin jaren '90 organi≠seerde de CP'86 twee vandergelijke bijeenkomsten, die allebei uitliepen op vechtpartijen en massa‑arrestaties. Dit keer verliep het treffen een stuk rustiger.De meest radicale nazi's werden geweerd van de bijeenkomst om het "nette" imago niet te schaden. Dit leidde tot woede en onbegrip bij Skins uit de hoek van de Nederlandse Volksunie en Stromfront Nederland - en ruzies die op Internet en in de eigen bladen worden uitgevochten. De politie nam overigens tijdens het treffen een kijkje zonder het terrein te betreden.

Begin juli meldden bewoners van de Kazerne dat er sinds enkele weken grote vernielingen waren aangericht aan het pand. Op hun website "Stop Politiek Geweld" houden ze de Anti Fascistische Aktie, verantwoordelijk voor de vernielingen, inbraak, diefstal en bedreiging. Wat er precies is gebeurd is niet bekend, aan de verspreide foto's te zien valt de schade mee. Wel werd een kopie van de harde schijf van de huiscomputer bezorgd bij antifascistische onderzoeksgroep KAFKA.

Uit welke politieke hoek deze actie afkomstig is, is onduidelijk. In de Nieuwe Revu suggereerde NVU-voorman Constant Kusters dat extreem-rechtse tegenstanders van Harff en Huberts er achter zouden kunnen zitten, "Skinheads die bij concerten zijn geweigerd of er uit werden gegooid, maar terug zijn gekomen om verhaal te halen."

De groep Hubert/Harff beweert inmiddels vertrokken te zijn, op zoek naar een nieuwe plek. Maar dat klopt niet; ze zijn wel verhuisd naar een ander gebouw op het terrein. De burgemeester van Eindhoven is de Voorpost-krakers liever kwijt dan rijk, en hoopt dat Defensie het terrein versneld overdraagt. De gemeente is deels eigenaar van enkele van de gebouwen en onderzoekt de mogelijkheden om in te grijpen.

Bron: antifascistische onderzoeksgroep KAFKA

 

.Terug naar boven