Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2001    ● Overzicht #7


Uit: Ravage #7 , 18 mei 2001

Antikapitalisme als kapstok

Sinds enige tijd kent Groningen het Trefpunt Anti-Kapitalisten. Een samenwerkingsverband van groepen met divers pluimage die elkaar vinden in hun afkeer van het kapitalisme. Begint de revolutie in het noorden?

Rond acht uur 's avonds is het nog rustig in kraakpand Op Drift waar de bijeenkomst van Trefpunt Anti‑Kapitalisten (TAK) plaatsvindt. Maar langzamerhand komen er meer mensen binnen. De meesten zijn jong, studenten en scholieren, maar ook de wat oudere actievoerders ontbreken niet. Er zal vanavond gepraat worden over 'risico's bij actievoeren'. Ervaren actievoerders zullen vertellen over hun ervaringen met politie en justitie. Daarna zal via een rollenspel wat geoefend worden in de omgang met de ordehandhavers.

Het TAK organiseert sinds begin maart elke twee weken informatie‑ en discussieavonden over thema's die te maken hebben met antikapitalisme. De eerste avond ging over de atoomtransporten naar het Duitse Gorleben. Op andere bijeenkomsten werd gesproken over 'wat is antikapitalisme?', dierenleed en veganisme en politieke gevangenen in de westerse wereld. Op deze avonden kwamen tussen de vijftig en honderd mensen af.

Het thema van vanavond geeft al aan dat het TAK behalve dit soort bijeenkomsten ook acties wil organiseren. Bij het bezoek van een hoge IMF‑functionaris op een symposium in Groningen werd onlangs al een geluidsdemonstratie gehouden. Dit om "een ander geluid te laten horen dan de reclame‑praatjes over de liberale economie van het IMF", aldus het TAK.

Praag

Het TAK is min of meer voortgekomen uit de actieweken 'Stank voor Bank' rondom de Wereldbank-bijeenkomst in Praag in september vorig jaar, zo legt Jelle, een van de initi­atiefnemers van het TAK, uit. ,,Een aantal mensen uit Groningen was daarin actief. Ook is een aantal mensen naar Praag geweest en die raakten erg enthousiast over de anti‑kapitalistische acties aldaar.''

Een paar maanden later werden verschillende Groningse groepen, zoals het anarchistische Driftig en de Internationale Socialisten, waarvan Jelle lid is, gebeld met de vraag of ze een informatie‑avond wilden organiseren met mensen uit Colombia. Deze voeren actie tegen het Plan Colombia van de Amerikaanse regering en de Nederlandse hulp daarvoor.

De avond werd een succes en men vond het een goed idee om vaker samen avonden en acties te organiseren met verschillende linkse Groningse organisaties. Als inspiratiebron dienden vergelijkbare initiatieven zoals de Vrije Zone in Amsterdam. Daar komen ook actievoerders van diverse pluimage bijeen.

Op dit moment zijn Driftige publicaties!, Internationale Socialisten Groningen, AMOK‑Noord, Ongehoord, Volxkeuken Salmonella, RCA, AK2000 en Groen2001 bij het TAK aangesloten. Ook is er belangstelling van de Socialistische Partij en hun jongerenorganisatie Rood. Boekhandel Rosa zorgt elke bijeenkomst voor een tafel vol boeken en bladen.

Antikapitalisme

Hoewel het TAK nog maar kort bestaat, maakt het een georganiseerde indruk. Ook de verschillende initiatiefnemers zijn hier tevreden over. Het is verrassend om te zien dat het linkse groepen met verschillende achtergronden (socialistisch, anarchistisch, communistisch) lukt om samen te werken in dit initiatief.

Volgens Jelle komt dat doordat het TAK vooral uit nieuwe mensen bestaat. Die zijn minder betrokken geweest bij oude conflicten tussen de stromingen. ,,We besloten om het bewust met zowel anarchisten als socialisten te organiseren. Ondanks koud watervrees bleek het een succes.'' legt Harm van het blad Driftig! uit.

Het overkoepelende thema antikapitalisme is gekozen omdat de verschillende groepen zich daarin kunnen vinden. ,,Een gemeenschappelijk vijandbeeld sluit mensen aaneen, ongeacht hun achtergronden'', zegt Geert van AMOK Noord. Op deze manier kunnen linkse groepen samenwerken binnen het TAK en verliezen ze geen energie met het uitvechten van ideologische geschillen.

Op landelijk niveau werkt het TAK samen met andere antikapitalistische groepen. Ze wil deelnemen in het Basisdemocratisch Netwerk en ze doet mee aan de organisatie van de antikapitalistische dag 'De Wereld is Niet te Koop' die op 16 juni in het Leidse EuroDusnie plaats zal vinden. ,,Een landelijke TAK‑bijeenkomst'', aldus Jelle. Er wordt groot gedacht in Groningen.

Politie

De bijeenkomst op deze avond van 8 mei wordt eveneens een succes. Wanneer Geert en Eva van AMOK‑Noord de avond openen zijn er zo'n zeventig mensen aanwezig. Onder de aanwezigen wordt de vierde editie van 't  Twijgje uitgedeeld. In dit pamflet staan verslagen en mededelingen van het TAK en is een actie-agenda opgenomen.

Op de vraag wie er wel eens bij actievoeren met de politie in aanraking is geweest, antwoordt ongeveer een derde bevestigend. In gedeelten wordt ingegaan op de risico's bij actievoeren. Hoe voorkom je problemen? Wat gebeurt er bij arrestaties? Wat is een verhoor en hoe kun je je erop voorbereiden?

Veel is nieuw voor de aanwezigen. Er worden verhalen verteld uit de tijd dat een aantal van hen waarschijnlijk nog niet eens geboren was (Dodewaard 1980, bijvoorbeeld). Er wordt uitgelegd wat een basisgroep is en hoe je met je eigen groep iets aan grotere acties kunt bijdragen.

Helaas loopt dit zeer interessante stuk van de avond al snel uit. Er is ook zoveel te vertellen. Tijdens het gedeelte over arrestatie en verhoor worden Eva en Geert het hemd van het lijf gevraagd. Het is natuurlijk een van de punten waarop je kunt besluiten wel of niet deel te nemen aan een risico‑actie.

Rollenspel

Tijdens de korte pauze kan iedereen even napraten en informatie van de infotafel halen. Tegelijkertijd wordt de zojuist door Driftig uitgegeven Alternatieve Stadsgids Gronin­gen uitgedeeld. Hierin zijn ruim vijftig alternatieve organisaties opgenomen.

Na de pauze volgen de aankondigingen en mededelingen. Er wordt opgeroepen voor de Heksennacht en de Pinksterlanddagen in Appelscha en aangekondigd dat vanuit het TAK het initiatief tot een Groningse Food not Bombs (Gratis Eten) is genomen. Iemand merkt op dat via de TAK‑avonden "de linkse clubs uit hun eigen straatje treden".

De avond gaat verder over het politieverhoor en eindigt met een rollenspel waarbij twee 'arrestanten' aan de tand worden gevoeld door een good en een bad cop. Hoewel de beide arrestanten flink hun best doen om niets los te laten, en ze volgens Geert "een beetje te zwijgzaam" zijn, lukt het de ondervragers toch om beiden aan het praten te krijgen. Het publiek wacht op het puntje van de stoel gespannen de uitslag af.

Het wordt half twaalf en dat op een doordeweekse dag. Met recht een geslaagde avond, vonden ook de organisatoren.

Pim

De volgende TAK-bijeenkomst over antiracisme en anti­kapitalisme vindt plaats op 22 mei en wordt o.a verzorgd door de Werkgroep Vluchtelingen Vrij. Om 20.00 uur in Op Drift, 1ste Drift Spilsluizen 2 in Groningen. Meer informatie over TAK via TAKnoord@stimu­leert.nl 

 

.Terug naar boven