Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2001    ● Overzicht #2


Uit: Ravage #2 , 2 februari 2001

Een inkomen voor wie dat wil

Sinds september strijden Peter uit Leiden en Menno uit Utrecht voor 'vrije arbeidskeuze'. Ze willen een landelijke discussie op gang brengen over de vraag waarom in een rijk land zoveel mensen tegen hun wil of geweten (moeten) werken. Een inkomen voor iedereen die dat wil, zonder sollicitatieplicht is hun eerste doel, zo stelt Menno.

In september gaven Peter en ik het startsein voor de campagne voor 'vrije arbeidskeuze' door bij de sociale dienst openlijk de sollicitatieplicht te weigeren. Sindsdien zitten Peter en ik zonder geld, maar doordat de Vrije Bond, bekend van het blad Buiten de Orde, bijspringt houden we het nog wel een paar maanden vol. Binnenkort staan we voor het ministerie van 'Sociale' Zaken. In december folderden we vier dagen bij de sociale dienst van Utrecht. We waren het gesprek van de dag en kwamen in plaatselijke en landelijke kranten. Op 20 december gaf ik mijn tweede bezwaarschrift af. Daarover had ik 25 januari een - overigens doodlopend - gesprek met de Utrechtse wethouder van sociale zaken. Op 8 februari zal ik de bezwaar(schriften)commissie op het Utrechtse stadhuis aan de tand voelen. Ondertussen folderden we ook een dag lang bij een VN-congres over vrijwilligerswerk: alweer duizend folders en alweer onverwacht positieve reacties. Van 16-jarige meiden die "een hekel" hebben aan solliciteren tot een New Yorkse anarchiste die het congres niet langer wilde aanhoren. Woensdag 24 januari hielden we een landelijke bijeenkomst met als vraag: "hoe kan een beweging voor vrije arbeidskeuze groeien?". Concrete uitkomst is dat er tweemaandelijkse landelijke bijeenkomsten komen om acties te voeren, elkaar te ondersteunen en het meer met elkaar eens te worden.

Vragen

Een belangrijke reden om deze 'strijd' te voeren is voor mij dat (jonge) idealisten tegenwoordig bijbanen moeten nemen óf zonder inkomen zitten. Veel van de 'bijbaners' zouden hun tijd volgens mij liever in actievoeren, kraken of wat dan ook steken. Ik wil er voor strijden dat dit (weer) makkelijker wordt. Veel mensen zien onze 'strijd' echter niet helemaal voor zich. Hieronder zal ik de meest gestelde vragen beantwoorden.

Niet al het betaalde werk is slecht. Waarom doe je geen betaald werk waar je (behoorlijk) achter kan staan, maar vraag je wel afgedwongen belastinggeld van de overheid?
,,Ik wil ook liever geen uitkering. Als mensen mij vrijwillig geld of andere bestaansmiddelen geven zou ik dat veel beter vinden. Dat gebeurt nu echter niet. Daardoor is het alternatief voor een uitkering: actief meedoen aan dingen die ik slecht of minstens tijdverspilling vind. Er zijn enkele banen waar ik grotendeels achter sta, maar dat wil niet zeggen dat ik die banen ook net zo zinnig of nuttig vind als het (onbetaalde) werk dat ik wil doen.''

Als je alleen onbetaald werk doet leef je op kosten van anderen.
,,Klopt. Maar wie betalen de salarissen? Wat betreft de afgedwongenheid van uitkeringen: salarissen worden net zo goed afgedwongen, bijvoorbeeld doordat mensen elders voor hongerloontjes werken, en zo in feite de (koopkracht van de) salarissen hier betalen.''

Ben je niet bang dat, als iedereen zomaar een inkomen kan krijgen, (te) veel mensen alleen nog vakantie zullen vieren op kosten van anderen? En dat er vervolgens allerhande wantoestanden ontstaan?
,,Ik vind dat je dan eerst moet proberen met die mensen te praten. Pas als dat echt niet lukt kan je besluiten dat je niet langer voor die mensen wilt zorgen. Dat laatste kan je, vind ik, echter slechts doen als je die mensen hun deel van de beschikbare bestaansmiddelen (vruchtbaar land e.d.) laat. Dan kunnen ze, bijvoorbeeld, naast jouw 'hard- werken-land', hun 'lekker-luieren-economie' stichten zonder dat ze op jouw kosten luieren. Dus zelfs als er enorm veel luiaards zouden blijken te zijn, wat me trouwens zou verbazen, is de sollicitatieplicht geen noodzaak maar slechts een - slechte - mogelijkheid. Discussie? Graag. Dwang? Nooit.''

Ik hoop dat deze vragen en antwoorden je nieuwsgierig maken naar méér! Pik het niet als anderen voor jou bepalen waar jij je tijd in moet stoppen! Weg met gedwongen (bij)banen! Voor een inkomen voor iedereen die dat wil - zonder sollicitatieplicht!

Menno

Vrijheid van arbeidskeuze voor iedereen!
http://www.vrije-arbeidskeuze.nl

 

.Terug naar boven