Naar archief

 

Uit: Ravage #257 van 17 april 1998


ACTIEVOERDERS TEGEN MAI-VERDRAG VERSTOREN KAMERDEBAT

DEN HAAG - Actievoerders van de groep 'MAI niet gezien?!' hebben op 7 april vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer op luidruchtige wijze hun ongenoegen geuit tegen de mogelijke komst van het Multilateraal Agreement of Investment (MAI). Met dit verdrag in de hand krijgen multinationals vergaande rechten, met rampzalige gevolgen voor mens en milieu.

Twee weken voordat de Kamer op 'verkiezingsreces' zou gaan, kon de actiegroep 'MAI niet gezien?!' haar dringende behoefte iets aan de hotemetoten mede te delen niet bedwingen. Tweede Kamerleden hebben tot nu toe veel te weinig aandacht besteed aan en kritiek geuit op dit investeringsverdrag, waarover al twee jaar wordt onderhandeld. Met deze actie heeft de actiegroep de windstilte rond het MAI willen doorbreken.

Eind 1996 lekte uit dat de 29 rijkste landen ter wereld in het geheim een nieuw verdrag voorbereiden. Dit verdrag dreigt vergaande rechten te geven aan grote bedrijven, met rampzalige gevolgen voor mens en milieu. Het hoofddoel van het MAI is om de belemmeringen voor buitenlandse investeringen zoveel mogelijk op te heffen. Het verdrag is zo alomvattend dat het al 'de grondwet voor de wereldeconomie' wordt genoemd. De betrokken regeringen willen al op korte termijn bindende afspraken maken over het verdrag.

Na ondertekening zullen landen voor minimaal 20 jaar aan het MAI vastzitten, ook als de bevolking massaal tegen is.
Ondanks de breedgedragen oppositie tegen het MAI is er in Nederland nog nauwelijks sprake van een openbare publieksdiscussie over het verdrag. Een groot deel van de inwoners heeft zelfs nog nooit van het verdrag gehoord, laat staan dat ze op de hoogte zijn van de inhoud en consequenties ervan. De tijd dringt. De kans is groot dat tijdens de ministeriële conferentie van de OESO op 27 en 28 april van dit jaar in Parijs bindende afspraken zullen worden gemaakt over het MAI. Dit zal vergaande consequenties hebben en het voor de toekomst bemoeilijken om het MAI te stoppen.

Boodschap duidelijk

Bewapend met twee spandoeken, een paar honderd flyers en een voorbereide toespraak namen tien actievoerders van 'MAI niet gezien' even na twee uur verbreid plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Het is verboden om tassen en jassen mee naar binnen te nemen, maar de beveiliging heeft het blijkbaar niet door wanneer je een spandoek om je middel onder je trui meeneemt en de flyers in je broek verstopt.

Een paar minuten na binnenkomst rolden twee mensen het spandoek met de tekst 'MAI niet gezien' uit en begon een actievoerders z'n toespraak. De beveiligingsbeambten begonnen zenuwachtig aan het spandoek te sjorren en duwden de spreker weg. Nadat hen dit onder veel hilariteit was gelukt, bleken er aan de andere kant van de tribune mensen met een ander spandoek te staan en waren er plotsklaps teveel sprekers om hen allen tegelijkertijd de mond te kunnen snoeren.

De eisen dat het mandaat van staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken zodanig ingeperkt moet worden zodat zij geen bindende afspraken kan gaan maken op de komende ministeriële conferentie in Parijs en dat het MAI-verdrag van tafel moet worden geveegd, werden met de actie zeer goed duidelijk gemaakt.
Er verschijnen de laatste tijd tegenstrijdige berichten over de actuele stand van zaken rond het MAI. De verwachtingen voor de ministeriële conferentie van de OESO op 27 en 28 april zijn echter niet wezenlijk veranderd. Het ziet er weliswaar niet naar uit dat het MAI volledig ondertekend zal worden, maar een deel van de regeringen streeft nog altijd naar bindende afspraken over onderdelen van het verdrag.

Het verzet tegen het MAI wordt breed gedragen. Het Europese Parlement, de Wereldraad van Kerken en ruim 600 Non Gouvernementele Organisaties (NGO's) uit meer dan 70 landen (waaronder Friends of the Earth International, World Wide Fund for Nature International, Third World Network, Public Citizen (USA), Council of Canadians, World Devolopment Movement (GB), Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Oikos) hebben fundamentele kritiek geuit op het MAI.

In februari van dit jaar werd de Peoples' Global Action (PGA) opgericht, als wereldwijd samenwerkingsverband tegen vrijhandelsverdragen, zoals het MAI. De PGA verenigt vele grote sociale en politieke bewegingen van alle continenten, zoals de Movement for Survival of the Ogoni People (Nigeria), de Movimento Sem Terra (Brazilië) en de Indiginous Women's Network (Noord Amerika & de Pacific).

Op woensdag 22 april vindt in Nederland een landelijke actiedag plaats met lokale acties tegen het MAI. Op deze dag zullen vele dorpen en steden in Nederland op ludieke wijze worden uitgeroepen tot MAI vrije zones. De acties zullen plaatsvinden rond de gemeentehuizen. De actiedag is onderdeel van een internationale actieweek tegen het MAI die loopt van 20 t/m 27 april.

 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer

Naar Jaargang 1998