Naar archief

Uit: Ravage #253 van 20 februari 1998

****NIEUWS**NIEUWS**NIEUWS****


Wapenbeurs van de baan

DEN HAAG, februari 1998 - Het Nederlands Congrescentrum in Den Haag geeft geen onderdak aan een internationale beurs voor militaire elektronica uit vrees voor ordeverstoringen door antimilitaristen. Het besluit viel na een verzoek van de Haagse burgemeester, W. Deetman, die zei dat de beurs "spanning kan oproepen met het door ons gewenste imago van Den Haag als stad van internationaal recht." Ook Deetman speculeerde in zijn brief op ongeregeldheden door vredesactivisten.

Het militaristische evenement, Technet Europe, zou van 28 tot 30 oktober in Den Haag plaatshebben en omvat een congres voor militaire elektronica-specialisten die lid zijn van de internationale vakorganisatie AFCEA, en een beurs waarop bedrijven elektronica op defensiegebied tonen. Technet werd de voorafgaande jaren in Brussel gehouden, maar door toedoen van felle protesten uit de hoek van vredesactivisten en linkse politieke partijen moet de organisatie dit jaar noodgedwongen naar een andere locatie uitwijken.

Minister Pronk, die al eerder had aangedrongen op het niet door laten gaan van de wapenbeurs in Den Haag, heeft laten weten dat een verbod voor de beurs niet haalbaar wordt geacht omdat het om een legale organisatie gaat. Volgens een woordvoerder van Pronk wilde hij met een politiek signaal de beurs zien te vermijden. Ook burgemeester Deetman is van mening dat een wapenbeurs niet past in een stad waar ook het Vredespaleis is gevestigd en die de leus 'Den Haag Vredesstad' hanteert.

De militaristische vliegshow, die op 6 juni in Scheveningen wordt gehouden, gaat wel door. Deze vlieg-, vloot- en paradeshow van de krijgsmacht, die jaarlijks wordt georganiseerd, vindt nog eenmaal plaats en wel ter gelegenbheid van het 750-jarig bestaan van de hofstad. Het Haags Vredes Platform heeft fel geprotesteerd tegen dit evenement. "Als Deetman serieus meent dat Den Haag een vredesstad moet worden, dan klopt hier natuurlijk niets van", aldus het Vredes Platform.

Verzet Kamer tegen wapenleverantie Turkije

DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Van Mierlo voorlopig zijn goedkeuring onthoudt aan een wapenleverantie voor Turkije. Het gaat om de levering van artilleriegranaten. Het Turkse leger is vorige week weer begonnen met het bombarderen van Koerdische stellingen in Noord-Irak.

De granaten, die het Zaandamse bedrijf Eurometaal maakt in samenwerking met een Turkse producent, zijn pantserdoorborend. De drie coalitiepartijen, het CDA en GroenLinks plaatsen grote vraagtekens bij de toezegging van Turkije dat de munitie uitsluitend zal worden ingezet voor NAVO-doeleinden. Van Mierlo, Voorhoeve en Wijers hebben de Kamer laten weten ongerust te zijn dat Eurometaal failliet gaat zodra Nederland eenzijdig besluit de samenwerking met de Turken te beëindigen. Daarmee zouden tweehonderd arbeidsplaatsen verloren gaan. Medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden is in hun economische ogen minder relevant dan werkgelegenheid.

Honderd piek voor Hilversumse gemeenteraad

HILVERSUM - De actiegroep 'Familie Duck', dat elke gelegenheid aangrijpt om de functie van het geld ter discussie te stellen, heeft de gemeenteraad van Hilversum verblijd met een zak met honderd losse guldens. Het was overigens de bedoeling dat Donald, Kwik, Kwek en Kwak de guldens zouden rondstrooien in de raadszaal, maar door omstandigheden is het daar niet van gekomen.

"Deze actie was het zoveelste protest tegen de allesoverheersende rol van het geld in de bstaande wereld", meldt de actiegroep. "Wij keren ons daartegen, willen dan ook in ons eigen leven de rol van het geld zoveel mogelijk beperken. Uiteindelijk zou al het geld moeten worden afgeschaft." Ook de komende weken zal de Familie Duck van zich doen spreken, maar dan gericht "tegen de verkiezingspropaganda van de politieke partijen." Hiervoor heeft men de Partij voor Niet-Stemmers opgericht.

Actievoerende fietsers geven niet op

AMSTERDAM/LEIDEN - De fietsacties in Nederland, hoe staat het er voor? Er was een tijd dat er zowat elke maand een groep begon en/of ermee ophield. Al enige tijd (sinds de zomer) liggen in heel Nederland de fietsacties plat, lijkt het wel. Heel Nederland? Nee, er zijn nog drie kleine dorpjes die het volhouden tegen de autoterreur. Omsingeld door autowegen en parkeergarages, onvriendelijke politici, politie en taxichauffeurs komen er nog immer mensen op de fiets in actie in de dorpjes Leiden, Utrecht en Amsterdam.

En ze blijven allemaal doorgaan, op de been gehouden door magische veganistische soep en muziek. Leiden op de eerste vrijdag van de maand, eindigend in bolwerk Eurodusnie. Amsterdam op dezelfde dag, groter en logger met meer politie en een vast leger van honderd of meer fietsers. De nieuwe politietaktiek heet 'agenten te voet' vervoerd per busje, en dient om de fietsers makkelijker van kruispunten te kunnen verwijderen. Blokkeren mag, maar twee minuten is het devies, dus besloten de onvermoeibare Autolozen (twintigste keer alweer!) zo'n tien keer anderhalve minuut te stoppen, alwaar enkele experts in witte jassen in twee talen uitlegden welke verkeersproblemen er zich voordeden op de aangewezen plek. Het ging om de stadshartlus, dus de gehele binnenstad lag zo'n anderhalf uur plat door alle fietsers.

De Omtrappers in Utrecht hebben altijd erg gezellige demo's, met djembemuziek vanuit de bakfiets, en een rappende stadsomroeper op de fiets ter begeleiding. Vrijdag de dertiende nota bene ging men ten strijde tegen het machtige Utrecht Centrum Projekt, waarmee men meer auto's en de 21e eeuw binnen wil halen in Utrecht centrum. d'Omtrapers fietsten een flink stuk UCP route, begeleid door twee motormuizen en sloten af voor het gemeentehuis alwaar de Utrechtse burgemeester (althans zijn look alike met fietsslot om de nek) het Utrecht Cycle Power plan presenteerde. Onder de pompeuze tonen van 'Die Walkuren' (Wagner geloof ik) werden door een enthousiaste vuurspuger de Utrecht Centrum Projekt borden verbrand en vervangen door het Utrecht Cycle Power. (Pim)

Chaoten en vredesbeweging gereed voor 'strijd' Ahaus

HENGELO - In een landschap vol zwarte vlaggen en gele X-en reden zondag 15 februari zo'n tachtig tractoren en liepen drieduizend bezorgde burgers, leden van diverse organisaties en chaoten, rond de nucleaire opslag bij Ahaus. De maandelijkse manifestatie werd ditmaal georganiseerd door katholieke kerkverbonden.

Naast enkele Twentse groepen waren ook andere Nederlandse groepen vertegenwoordigd, onder andere uit Utrecht en Amsterdam. Verrassend was de aanwezigheid van actievoerders uit Zeeland, waar de Nederlandse opslag van kernafval is gepland. Alle groepen lieten zien klaar te zijn voor het transport van zes experimentele grotere containers uit de Zuid-Duitse kerncentrales Neckarwestheim en Grundremmingen. Deze worden in de laatste week van maart verwacht, omdat in die periode de politie alle verloven heeft ingetrokken en de risicovolle voetbalwedstrijden zijn afgelast.

Minimaal 18.000 agenten zullen het Castor-transport begeleiden. Men hoopt dat het verbod op de actiekampen rondom Ahaus alsnog wordt ingetrokken, omdat de kampen de politie meer toe- en overzicht bieden. Demonstranten zijn bang dat Bonn geen onderscheid gaat maken tussen symbolische zitblokkades en de radicalere sabotage-acties van de rails. Hierdoor wordt het Duitse demonstratierecht ernstig geweld aangedaan.

Actiegroep tegen ringweg bezet landhuis

BEVERWIJK - De vereniging 'Westerhout blijft' heeft op 13 februari met 35 actievoerders Huize Scheybeek in Beverwijk bezet. Daarin is het projectbureau IJmond IJzersterk gevestigd, dat een ringweg om de IJmond-gemeenten wil aanleggen. De weg loopt onder meer door het landgoed Westerhout.

Het gaat om een gebied van 16 hectare tussen Beverwijk en Hoogovens. Het is aantrekkelijk voor wandelaars en recreanten. Zowel IJmond IJzersterk als de stuurgroep Westelijke Randweg wil een randweg en industrie.

Spiegelhuis gedagvaard

NIJMEGEN - De bewoners van het gekraakte pand 'Het Spiegelhuis' in Nijmegen, moeten 6 maart voor de Arnhemse rechtbank verschijnen. De eisers, diverse winkelbedrijven, stellen dat het pand vanaf 1 april door het kledingbedrijf Benetton wordt gehuurd. De krakers willen van geen wijken weten.

De Bewonersraad Binnenstad heeft zich in 1989 tevergeefs ingespannen om de woonetages boven een Etos-filiaal aan de Molenstraat/Hendrikhof te redden. De gemeente Nijmegen onttrok de etages aan het woningbestand, waarna ze leeg bleven staan. Begin juni 1996 werden de etages gekraakt. Ahold/Etos, huurder van het pand, is nu naar de rechter gestapt en eist ontruiming.

Fout hout blijft

DEN HAAG - Er is nog steeds geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden die het gebruik van het omstreden tropisch hardhout wenst tegen te gaan. GroenLinks had opnieuw een motie ingediend om een halt toe te roepen aan de internationale ontbossing. Deze partij wil een keurmerk invoeren, waarmee de consument kan zien of het hardhout afkomstig is uit duurzame bossen of uit onverantwoord gekapte bossen.

Feestje met bijsmaak

ROTTERDAM - De Rotterdamse sociale dienst heeft, zonder het te weten, op 9 februari een voormalige activist van de CP'86 in de bloemetjes gezet. De 24-jarige man, die in het recente verleden deelnam aan gewelddadige acties van de neofascistische partij, werd gevierd omdat hij de 2500-ste jongere was die door de jongerenpool Rotterdam Werkt aan een baan was geholpen. Wij zijn benieuwd hoe de werkgever nu tegen z'n nieuwste aanwinst aankijkt.

Witwasactie AFA

HOORN - De Hoornse afdeling van de Antifascistische Actie (AFA) heeft op 10 februari de verkiezingsborden verschoond. "De racistische rotzooi die de Centrumdemocraten hierop aangebracht hebben, hoort niet thuis in een multiculturele samenleving", aldus de actiegroep.

De CD had de voorafgaande week van zich doen spreken door hun propagandamateriaal over de posters van de andere politieke partijen van Hoorn heen te plakken. De politiek reageerde weliswaar verontwaardigd, maar ondernam geen stappen. Dat was de reden voor AFA-Hoorn om de borden langs te gaan en alle CD-posters wit te verven, in de hoop dat de politiek in het vervolg hun voorbeeld volgt.

FOK veroordeeld tot schadevergoeding

UTRECHT - Het Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK) heeft de Houtense concertzanger P. Vis ten onrechte beschuldigd van rechts-extremistische sympathieën. De president van de rechtbank in Utrecht heeft gisteren in kort geding bepaald, dat het collectief een rectificatie moet aanbieden aan het ANP. Het FOK moet Vis tevens 10.000 gulden schadevergoeding betalen.

De concertzanger was de organisator van een concert, half december in Utrecht, ter gelegenheid van het afscheid van commissaris van de koningin Beelaerts van Blokland. Die zag wegens de beschuldiging van het FOK af van een bezoek aan het concert. Vis moest door de negatieve publiciteit uiteindelijk het hele concert afgelasten.

De advocaat van de zanger, mr. J. Rhodius, gaar ervan uit dat er een bodemprocedure volgt om de verdere schadevergoeding te bepalen. Daarin moet blijken in hoeverre het FOK aansprakelijk valt te stellen voor het niet doorgaan van het concert. Vis zegt in totaal rond de 100.000 gulden schade te hebben geleden door de aantijgingen van het FOK. Binnenkort meer over deze zaak in Ravage.

Protest tegen Algerijns geweld

AMSTERDAM - Vijftienhonderd mensen demonstreerden zaterdag 14 februari in Amsterdam tegen het geweld in Algerije. Het protest kwam tot stand na een oproep van het comité Stop het Geweld in Algerije, een burgerinitiatief ter ondersteuning van de slachtoffers van geweld in Algerije.

De organisatie van de demonstratie eisen, naast de stopzetting van het geweld tegen de Algerijnse burgers, ondermeer vrijheid van meningsuiting voor alle Algerijnen, opheffing van beperkingen voor journalisten en burgerorganisaties en het niet terugzenden van gevluchte Algerijnse burgers. De protesttocht van vorige week leidde van de Dam naar het Vondelpark. (info: 020 6279460)

De jacht op Li Peng

AMSTERDAM/ROTTERDAM - Hoewel men er alles aan deed om het vierdaagse bezoek van de Chinese mensenrechtenschender Li Peng zo onomstreden mogelijk te laten verlopen, slaagden honderden demonstranten er in de publieke opinie te halen. Dit tot grote ergenis van onze Nederlandse wettelijk gekozen belangenbehartigers van het economische bloedgeld, waarvan ministers Kok en Zalm exemplarische voorbeelden zijn.

Voor de ingang van de Nederlandse Bank in Amsterdam, verzamelden 14 februari ruim honderd demonstranten zich om op luidruchtige wijze hun woede te kunnen uiten zodra Li Peng in het zicht zou komen. De demonstranten waren bij elkaar gekomen na een oproep van het Tibet Support Group, een organisatie die strijd voor de terugtrekking van het Chinese leger uit het naburige Tibet. China voert reeds tientallen jaren een moorddadig bewind in Tibet, waardoor onder meer de oorspronkelijke cultuur dreigt te verdwijnen.

Een dag later raakten de veiligheidsbeambten van de Chinese bevelhebber over hun toeren, toen bleek dat aan de kade van de Parkhaven in Rotterdam opnieuw een groepje merendeels Chinese demonstranten het aandurfde om luidkeels Li Peng uit te maken voor van alles en nog wat (kon het niet verstaan). In China krijg je voor het openlijk uiten van je afwijkende politieke mening meteen drie, vier jaar cel opgelegd. De demonstranten eisten de vrijlating van Wang Dan, een van de studenten die in 1989 werd gearresteerd op het Plein van de Hemelse Vrede. De Chinese veiligheidsbeambten vlogen hen naar de keel, alsof ze een thuiswedstrijd speelden. Een handjevol Rotterdamse agenten kon ze tot bedaren brengen.

Maandag 16 februari sloeg de Chinese veiligheidsdienst daadwerkelijk op tilt. Tijdens een demonstratie van Human Right Watch in Den Haag werd een demonstrant door een van de veiligheidsbeambten mishandeld. Vervolgens vonden er schermutselingen plaats, waarbij ook het ambassadepersoneel betrokken raakte. Voor zover bekend arresteerde de Haagse politie dertien personen, waaronder ambassadepersoneel. Zelfs hier kan die Chinese maffia hun handen niet thuishouden. En Kok maar glimlachen, zijn zakken zijn weer goed gevuld, met bloedgeld.

Koerden staken hongerstaking

GRONINGEN - De veertien Koerden, die op 14 januari in Groningen in hongerstaking waren gegaan vanwege de dreigende uitzetting naar Duitsland en aansluitend Turkije, hebben wegens verhoogd lichamelijk risico hun actie op 7 februari beëindigd.

"De Nederlandse politiek heeft 25 dagen de tijd gehad om te reageren. Kennelijk is zij niet bereid haar verantwoordelijkheid te nemen en wegen politieke en economische belangen zwaarder dan mensenrechten", meldt het solidariteitscomité Koerden in Hongerstaking na afloop in een persbericht. "Na 25 dagen is er nog een bewuste keuze mogelijk tussen doorgaan met de dood als gevolg of het zoeken naar andere wegen. De hongerstakers hebben gekozen voor het laatste."

Bill Gates getaart

BRUSSEL - Microsoft baas Bill Gates heeft op 4 februari in Brussel zijn verdiende loon gekregen in de vorm van een welgemikte taart in z'n smoel. De taartaanslag was het werk van de groep rondom de Belg Noel Godin, die al twintig jaar een 'spoor van besmeurde gezichten trekt' door Europa. De actie werkt aanstekelijk, want op 13 februari taartte een PETA-activist in de Verenigde Staten ook al een top-industrieel.

Bill Gates werd trouwens niet door één, maar door vier taarten getroffen. Ook op andere plekken waar Gates die dag zou verschijnen, hadden zich mensen met taarten opgesteld, om er zeker van te zijn dat ze hem zouden krijgen. In totaal waren zo'n dertig mensen bij de actie betrokken. Godin: "Taarten zijn dodelijker dan kogels. Elke volgende keer dat Bill Gates op de televisie verschijnt, zal men de taart in zijn gezicht herinneren."

Godin verklaarde verder dat Gates een voorbeeld was van het type persoon dat de taarters als doelwit stellen. Godin: "Ze zijn machtig en vervelend. De wereld om ons heen is dieptriest, dus laten we flink wat lol maken." Over toekomstige doelwitten bleef Godin ietwat vaag. Wel vermeldde hij de top vijf van toekomstige doelwitten: Bill Clinton, Tony Blair, Fidel Castro, Helmut Kohl en de Paus.

De taartsmijters maken de taarten overigens niet zelf, omdat ze nogal lui zijn. Het gebak wordt bij een kleine bakker in de buurt gekocht. In een eerder interview legde Godin uit waarom het zo belangrijk is dat de taarten die je gebruikt van de hoogste kwaliteit zijn. "Soms gaat een actie niet door en dan moet je'm zelf opeten", aldus Godin.

Ruim een week later nam een PETA-activist in de Verenigde Staten een topman van de levensmiddelen-gigant Proctor & Gamble onder handen. Op 13 februari kreeg John Pepper, voorzitter van de Raad van Bestuur van P & G in Columbus, Ohio een taart in zijn gezicht gesmeten. De dierenrechtenactvist van PETA, die door de politie werd gearresteerd, verklaarde later dat de levensmiddelenfabrikant "ondanks alle mooie beloften nog steeds dierproeven uitvoert". De fabrikant heeft een groot deel van de wasmiddelen-, tandpasta-, en shampoindustrie van de wereld in handen. Overigens diende Pepper, in navolging van Bill Gates, geen aanklacht tegen de taartensmijter in. De PETA-activist werd daarop vrijgelaten. (Een verklaring van de 'Gates-aanslag', met mooie plaatjes, is te vinden op website: http://www.anacoluthe.com/bg/. In actieblad NN #150 publiceerden we in het kader van een 'humor-special' een artikel over taartacties.)

Chumbawamba maakt er een zooitje van

LONDEN (UK) - Op de jaarlijkse uitreiking van de 'Brits Awards' (zoiets als de Edisons in Nederland, maar dan nog een stuk protseriger) was de Anarcho popgroep Chumbawamba een van de prominente gasten. Dat hebben ze geweten, daar in Engeland.

De groep had met Tubthumping een ode aan het betere drinkwerk een grote hit in Groot Brittannië, de VS en een heel stel andere landen. Puriteinse liefhebbers van politieke muziek hebben veel kritiek op de groep, die tegenwoordig een winstgevend contract met EMI heeft. Er bestaat zelfs een 'boycot Chumbawamba' website.

Maar de groep zelf verklaart niet op haar anarchistische grondbeginselen bezuinigd te hebben. Leden van de muziekgroep waren bij de prijsuitreiking getooid met T shirts waarop "sold out" en "Labour whore" te lezen stond. Toen ze hun hitnummer live uit mochten voeren, veranderden ze de tekst tot "New Labour sold out the dockers, just like they sold out the rest of us."
Enkele vertegenwoordigers van de ontslagen dokwerkers uit Liverpool zaten als gasten van de groep in de zaal. Het was de bedoeling dat zij, zodra Chumbawamba een van de prijzen in ontvangst zou nemen, de microfoon over zouden nemen om uit te leggen hoe Labour hun staking kapotgemaakt heeft. Maar het ging daarvoor al helemaal 'fout'.

Eerst haalde Chumbawamba mensen de zaal in die buiten hadden staan te demonstreren tegen de platengigant Polygram, omdat mensen daar op de cd afdeling moeten werken voor drie pond per uur. Iemand die een vakbond probeerde op te zetten om daar wat aan te doen, is ontslagen. De demonstranten kregen in de zaal een megafoon toegespeeld van Chumbawamba die onder meer werd gebruikt om Richard Branson (van Virgin) voor "stomme rukker" uit te schelden.

Leden van Chumbawamba maakten van het rumoer gebruik om op de tafel van vice minister president Prescott te springen. Deze kreeg van Chumbawamba zanger Danbert Nobacon een emmer water met ijs over z'n hoofd gestort. Het was groot nieuws in Groot Brittannië. Nobacon's vader werd van stal gehaald, die in de pers z'n zoon moest verdedigen: "Ze bevinden zich, nu ze een grote hit hebben gehad, in de positie dat ze dit doen kunnen. Ze zien het als onderdeel van hun werk." Vorige maand werden Chumabawamba cd's uit alle winkels van Virgin in de VS verbannen nadat de band had verklaard dat de cd's "wel gestolen konden worden omdat grote winkels de schade wel aankunnen."

EU neemt proefdier wetgeving in Duitsland onder vuur

BONN (D) - Duitsland's wetten ter bescherming van proefdieren zijn het strengst van alle EU landen. In tegenstelling tot de gang van zaken in de rest van Europa moet in Duitsland voor elk dier experiment afzonderlijk toestemming worden aangevraagd. Doordat de Duitse wetgeving in één lijn moet worden gebracht met de EU wetgeving, komt dit beleid ernstig onder druk te staan. Pro wetenschap lobby groepen proberen het kabinet ervan te overtuigen dat een soepelere wetgeving noodzakelijk is om te kunnen concureren met de rest van Europa.

De strijd tussen de SPD (Social Democrat Party) en het kabinet is in volle gang. Het kabinet ziet de richtlijnen van de EU als een opening om de wetgeving omtrent dierenrechten te versoepelen, terwijl de SPD de rechten van dieren juist wil laten opnemen in de grondwet. Janerik Bohling, een vertegenwoordigster van de voornaamste onderzoeks lobby groep in Duitsland 'Society of Health and Research' pleit voor een versoepeling van de wetgeving. Ze is bang dat wetenschappers weg zullen gaan uit Duitsland. Dierenrechten-activisten zien de voorgestelde veranderingen van het kabinet als een enorme aanslag op de geboekte resultaten. Als gevolg van de huidige wetgeving is van 1990 tot 1995 het aantal gebruikte proefdieren gehalveerd tot 1.6 miljoen.

Hier zien we hoe EU wetgeving de vooruitstrevende ontwikkelingen in individuele landen in de kiem tracht te smoren. Doordat alle landen ongeveer dezelfde wetten dienen te hanteren wordt politieke macht aan lidstaten ontrokken, wat onherroepelijk zal leiden tot een verslechtering van de situatie van dieren. (Bron: Nature)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer

Naar Jaargang 1998