Naar archief

 

Uit: Ravage #247 van 28 november 1997  

Leesvoer voor anti-fascisten 

Een vakblad voor iedereen die beroepsmatig of uit interesse met extreem-rechts te maken heeft, dat hebben de initiatiefnemers Paul Kraaijer en Jeroen Bosch met Alert willen maken. Alert is een uitgave van Anti-Fascistische Actie Nederland (AFA), een landelijke organisatie die ook in zo'n 25 steden in Nederland plaatselijk en regionaal georganiseerd is. Opgericht in 1992 vanwege de toenemende verrechtsing manifesteerde ze zich in het begin vooral als actiegroep. 

Regelmatig werden bijeenkomsten van extreem-rechts verstoord.  Tegenwoordig worden er nog zelden acties gevoerd, maar fungeert AFA wel als vraagbaak. Paul: "De laatste tijd wordt het landelijk secretariaat steeds vaker door journalisten, anti-discriminatiebureaus, ambtenaren en politici gebeld met vragen over extreem-rechts. Uit die vragen en ook uit de vaak onjuiste berichtgeving in de media blijkt dat de kennis over extreem-rechts nogal eens tekort schiet. Daarom hebben we besloten een tijdschrift te maken."  

Elk nummer van Alert kent een aantal vaste rubrieken. Zoals een overzicht van extreem-rechts in het nieuws, een rubriek over uitsluitend overheidsbeleid, een overzicht van de inhoud van extreem-rechtse (interne) bladen en ook de stripheld Antifa Anton (waar kennen we die ook alweer van?) is van de partij. Verder zal anti-fascistische onderzoeksgroep KAFKA in elk nummer een leidend figuur van voor of achter de schermen van extreem-rechts onder de loep nemen.  

Als eerste is Tim Mudde aan de beurt. Hij is al enige tijd op de achtergrond één van de belangrijkste figuren van extreem-rechts. Ook wordt er elke nummer een plaats in Nederland tegen het licht worden gehouden waar een bepaalde gebeurtenis rondom extreem-rechts heeft plaatsgevonden. In het eerste nummer is dat Harlingen waar de CD pamfletten verspreide in de wijk Plan Zuid toen bekend werd dat daar een asielzoekerscentrum gevestigd zou worden. Het FAFK (Frysk Anty Fassisme Komitee) reageerde met een tegenpamflet. 

Alert moet ook als discussieplatform gaan fungeren. In het eerste nummer schrijft Paul een uitgebreid artikel over demonstratierecht. Paul bepleit een aanpassing van artikel 9 van de grondwet waarin is geregeld dat iedereen recht heeft om te demonstreren. Strikt formeel kunnen burgemeesters demonstraties van extreem-rechts nu alleen op grond van mogelijke openbare orde problemen verbieden. Een oneigenlijk middel, aldus Paul. Door een wijziging van de grondwet zou de 'inhoud' van de demonstratie al reden kunnen zijn om deze te verbieden. Voorlopig wil men daar in Den Haag niet aan. 

Van het eerste nummer van Alert zijn zo'n 300 exemplaren verzonden. Tot nu toe zijn de reactie volgens Paul overwegend positief. Toch kun je afvragen waarom er volgens hen behoefte is aan nog een blad? Er bestaat toch als de KAFKA-Nieuwsbrief en Kleur van Nederland Bekent Kleur? Vooral die eerste geeft al zeer gedegen informatie over extreem-rechts. Paul: ,,Dat is waar en KAFKA levert ook een bijdrage aan Alert, maar de KAFKA-Nieuwsbrief kun je niet in de winkel kopen, die krijg je alleen als je donateur wordt van KAFKA.  

Alert ligt als het aan ons ligt in elke boekwinkel. Kleur van NBK is een heel ander blad. Dat besteedt niet zoveel aandacht aan de achtergronden en ontwikkelingen van extreem-rechts. Bovendien is AFA nog steeds een onafhankelijke organisatie. Daardoor kunnen wij veel gemakkelijker een kritisch stuk schrijven over bijvoorbeeld de VVD.''  

Wie het november-nummer van Kleur inkijkt kan Paul niet helemaal ongelijk geven. De toon is evenals de onderwerpskeuze wat luchtiger: een verslag van de Kristallnacht-herdenking, een interview met Adelheid Rosen en een portret van het Anti-Discriminatie Bureau Zaanstreek. Toch is er wel enig overlap. In zowel Kleur als Alert wordt aandacht besteed aan de Grijze Wolven en ook KAFKA is hier van de partij. In Kleur geeft ze elke twee maanden een overzicht van racistische gebeurtenissen.  

In haar eigen nieuwsbrief kunnen we volgens KAFKA uiteenlopende artikelen verwachten, maar meestal gaan ze toch over extreem-rechtse onderwerpen. Veelal behelst het portretten van extreem-rechtse types of een verslag van de ontwikkelingen binnen het extreem-rechtse politieke landschap. In het november-nummer aandacht voor de (mislukte) Hess-herdenking, het CP'86-proces, de band Celtic Warriors en types als Robin Versteeg die o.m betrokken was bij het nazi-skinblad 'Hou Kontakt' en Hugo Verriesthof die een smerige rol speelde in de ontwikkelingen in de Bossche wijk waar een Somalisch gezin een woning wilde betrekken. 

Freek

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997