Naar archief

Uit: Ravage #246 van 14 november 1997  

Wat krijgen we nou? 

Ravage plaatst artikelen en illustraties die positieve en negatieve reacties kunnen uitlokken. Deze rubriek biedt ruimte aan ingezonden brieven.  

Interne logica? 

Ik wil graag reageren op de ingezonden brief van het Verbond 'Eenheid door verscheidenheid' en het verslag van P'tje over de bijeenkomst in Leiden over Immediatisme in de laatste Ravage.  

In alle bescheidenheid meent het Verbond de 'interne logica' van het anarchisme te kunnen blootleggen. Ik waag me nu niet aan een poging om een andere 'interne logica' te berde te brengen. Niet zozeer omdat ik me niet 'werkelijk' in de "oorsprong en ontwikkeling van het anarchisme" (Verbond) zou hebben verdiept, maar omdat het gevaar groot is dat simplicaties de boventoon gaan voeren bij een dergelijke benadering. Ik weet niet eens goed wat er met zo'n 'interne logica' bedoeld wordt.

De vraag is overigens of het Verbond het zelf wel weet, gezien het gebrek aan logica in zijn ingezonden brief. Het Verbond schijnt zich nauwelijks te realiseren waartoe het zelf oproept. Zo stelt het dat "diegenen die zich werkelijk hebben verdiept in de oorsprong en de ontwikkeling van het anarchisme" inzien dat het bekritiseren van andere anarchisten tot de essentie van het anarchisme behoort. Om meteen daarop een oproep te doen om hier mee op te houden en dit "gegeven te koesteren".  

In dezelfde brief roept het Verbond op om "te leren denken in veelheid en verschil". Twee zinnen later wijst het de kritiek van Ignatowski, De Ridder en andere Hardliners (een koosnaampje?) als "puberaal, irritant en dom" van de hand. Hoezo acceptatie van veelheid en verschil? "Ieders inzet is positief" proclameert het Verbond stellig, maar maakt hierbij meteen een uitzondering voor zijn critici.   

Elders in het nummer staat een verslag van P'tje over een bijeenkomst over immediatisme. Mijn indruk is dat er weer eens ontzettend gezwamd werd. Een van de aanwezigen vroeg zich volgens het verslag af wat er 'revolutionairder' is dan te eisen dat je het naar je eigen zin hebt. Aan wie wordt deze eis dan gericht? Met zulke 'revolutionairen' heeft het weinig zin om te discussiėren. De eerste de beste Yup overtreft hen al in revolutionaire radicaliteit.  

Dan laat P'tje er nog een sociologische analyse van kleuterschoolniveau op volgen, waarin hij het immediatisme als een gevolg van een generatieverschil ziet. Twee mensen zijn toch wel erg weinig om een generalisatie over een hele generatie op te funderen. Ik vermoed dat statistiek niet het sterkste onderdeel is van deze wiskundestudent (waarschijnlijk een vorm van 'anarchistische' wiskunde). 

Namens de Bond tegen demagogie, 

Peter Zegers

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997