Naar archief

Uit: Ravage #246 van 14 november 1997  

Colofon - Wat een leven 

'I'm so glad that I'm a woman, and no one la la la', zingt het op de radio. Ja beste mensen, u ziet, we beginnen al aardig in de stemming te raken voor het december-themanummer. De messen worden geslepen. 'Ben verliefd, tot over m'n oren, zo verliefd la la la', radio Amsterdam is vannacht van alle markten thuis. 'Waar is hier de nooduitgang' en 'Take me to the wild places'

Effe kijken, waar zullen we het nu eens over hebben in deze last minute klojofon, wat dus niets te maken heeft met een redactiestandpunt of iets van dien aard. Kan ook moeilijk anders, want een redactie hebben we niet. Af en toe loopt hier iemand binnen die verdwaald lijkt te zijn en schijnbaar dolend door het leven gaat. Ah, The Animals met teksten als 'girls, when I was young'.  

Wat staat er eigenlijk boven deze klojofon? 'Ravage is een onafhankelijk politiek-cultureel actieblad', toe maar. Dat 'cultureel' zal wel een tiepfout zijn, 'correct' lijkt me meer op z'n plaats. Maar 'onafhankelijk', wat bedoelen ze daar nou weer mee? Dat strookt toch niet met die uitkering waar we keurig ons handje voor ophouden? En dan dat 'actieblad', het aantal acties waaraan de gemiddelde Ravage-medewerker jaarlijks deelneemt is met één hand te tellen.  

'Verschijnt tweewekelijks', klopt ook al niet. In de zomer liggen die gasten zo vaak aan het strand of in hun nest dat Ravage dan om de maand verschijnt. 'Richt zich op progressieve mensen en groepen, met name niet partijgebonden actie- en pressiegroepen'. Pardon, u zei...? Laat me niet lachen! Je zal al die lui van justitie en politie (=repressiegroep) de kost moeten geven die dit blad in de bus krijgen. En is niet iedere actiegroep een pressiegroep, en tegelijkertijd ook partij en dus gebonden?  

'Relevante informatie voor deze groepen komt te weinig aan bod in de reguliere media'. Hangt er een beetje vanaf welke krant je leest. Het sportkatern van De Telegraaf is toch best wel te verhapstukken. 'Het gaat hierbij om informatie op het gebied van velerlei maatschappelijke thema's'. Dat loopt wel los, meestal milieu. 'Verder in Ravage (...) jouw mening'. Nou, ik kom anders meestal dezelfde meningen tegen, alsof het blad slechts een kleine schare aan lezers en schrijvers bezit.  

Achthonderd abonnees, zou het werkelijk? Misschien halen ze de postwikkel er niet eens vanaf. Lees jij Ravage wel eens? Ik niet, waarom zou ik. Het leven is al moeilijk genoeg. Het is nu donker en nat in de stad. De straten zijn verlaten, geel gekleurd van bladeren die het weer voor gezien houden. Wat een leven, het is voorbij voor je er erg in hebt. Een rode draad in de Van Ostadestraat.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997