Naar archief

Uit: Ravage #246 van 14 november 1997††

NIEUWS

Autolozen blokkeren autoweg

AMSTERDAM - Vrijwel niets ging zoals het was gepland, toch werd de zeventiende editie van het trappersprotest der Autolozen een daverend succes. Het begin van de Gooiseweg nabij station Amstel, normaliter een drukke verkeersader op vrijdagnamiddag, werd door de actievoerders maar liefst een half uur lang geblokkeerd. Toegegeven, de politie hielp een handje.

Het waren deze keer naar schatting vijftig personen die op 7 november per fiets luidruchtig uiting gaven aan hun onvrede over de verkeersgekte in de stad. Het lag in de lijn der bedoeling om een Shellstation te gaan blokkeren (weet je nog wel oudje), maar op de een of andere manier kwam men uiteindelijk terecht bij een tankstation van Mobil aan de Gooiseweg. De pomphouder vond het spandoek 'Boycot Shell' natuurlijk wel tof en hoefde verder ook nergens bang voor te zijn. †

De actievoerders toverden vervolgens een ander nog niet eerder beproefd actiemiddel uit de hoge hoed. Men besloot dwars op de Gooiseweg een cursus 'fietsen voor automobilisten' te presenteren, waarvan de leiding in deskundige handen was van Fietsrijschool 'De Autolozen NV' (niet vermeld in de Gouden Gids). De politie was zo aardig om de geÔrriteerde automobilisten (het weekend wacht, niet waar) tegen te houden. Na een half uur trok de karavaan verder. †

Later op de Ceintuurbaan trad de politie aanmerkelijk minder cool op. Bereden politie liet de paarden op enkele bakfietsen trappen, terwijl enkele fietsagenten zich wat al te nadrukkelijk met de koers van de wielerbrigade bemoeiden door eigenhandig de bakfietsen een bepaalde richting op te duwen. Een verkeersopstopping op de Ceintuurbaan werd niet getolereerd. Rare jongens en meisjes, die smeris.††

Oorlog is geen speeltje

AMSTERDAM - Uit protest tegen de aanwezigheid van oorlogsspeelgoed in de speelgoedwinkels is de actiegroep 'De Spelbrekers' begonnen om gedurende de sinterklaastijd het omstreden speelgoed te beschadigen.

De actievoerders hebben al in diverse winkels met een stift de tekst 'Oorlog is geen spel!' op het oorlogsspeelgoed aangebracht, zo meldden ze in een persbericht. 'Met het oorlogsspeelgoed wordt bij kinderen, bewust of onbewust, de indruk gewekt dat oorlog iets is dat bij het leven hoort', aldus de actiegroep. ††

Schadevergoeding na mishandeling door politie

AMSTERDAM - Zes jaar na dato heeft de gemeente Amsterdam alsnog een schadevergoeding uitgekeerd aan de familie Candemir, wiens geestelijk gehandicapte minderjarige zoon zwaar werd mishandeld door agenten van het wijkteam Balistraat. De schadevergoeding volgde na een jarenlange juridische strijd. Disciplinaire maatregelen jegens de agenten zijn uitgebleven.

De geestelijk gehandicapte Turkse jongen was mei 1991 aan het spelen met een speelgoedpistool. Agenten van het wijkteam Balistraat verkeerden aanvankelijk in de veronderstelling dat het hier om een vuurwapen ging. De jongen werd op hardhandige wijze overmeesterd, waarbij hij met de kolf van een politiewapen op het hoofd werd geslagen en wild aan zijn haren werd getrokken. Vervolgens werd hij in de boeien geslagen en opgesloten op het bureau.†

Dit voorval leidde tot veel commotie in de Indische Buurt en binnen het Amsterdamse korps. Ten gevolge van het Javaplein-incident is de jongen volgens een psychiatrisch rapport dertig procent in z'n ontwikkeling achteruit gegaan. Het wijkteam heeft nooit willen erkennen dat het fouten heeft gemaakt. Volgens de Commissie voor Politieklachten hadden de agenten de aanhouding moeten onderbreken toen het hen duidelijk was dat het om een speelgoedwapen ging en dat de jongen geestelijk gehandicapt was. †

In 1992 verontschuldigde toenmalig burgemeester Van Thijn zich tegenover de familie over het politieoptreden. Op het wijkteam Balistraat was men hier zo ontstemd over, dat vijf agenten de burgemeester voor de ambtenarenrechtbank daagden. Van Thijn diende zich publiekelijk te distantiŽren van zijn verontschuldiging aan de familie, wat hij weigerde. Januari 1996 stelde de rechtbank de agenten in het ongelijk.†

Na zes jaar moeizaam procederen, waarbij de familie Candemir werd ondersteund door het Platform tegen Racisme en Fascisme A'dam Oost, is het uiteindelijk tot een schadevergoeding gekomen. De familie begrijpt echter niet waarom er na het verkeerde handelen van de agenten nooit disciplinaire maatregelen zijn genomen door de korpsleiding.††

Neonazi's vereren Hitler in Rotterdam

ROTTERDAM - Zeventig Duitse en Nederlandse neonazi's hebben zaterdag 8 november in Rotterdam de mislukte staatsgreep van Adolf Hitler herdacht. De omstreden bijeenkomst vond onder valse voorwendselen plaats in een zaaltje van de Gereformeerde kerk in de wijk Charlois. De politie trad niet op, omdat het volgens hen om een besloten bijeenkomst ging.

De Antifascistische Aktie (AFA) afdeling Rotterdam is woedend dat de bijeenkomst door kon gaan en vreest dat de Maasstad in de toekomst het middelpunt zal worden van een jaarlijks terugkerende internationale neonazi-bijeenkomst. 'Blijkbaar kan een actie van extreem-rechts alleen maar gestopt worden wanneer antifascisten besluiten er tegen te gaan demonstreren', zo meldt AFA in een persbericht. Zowel de zaaleigenaar als de politie en de voorzitter van de deelgemeente Charlois werden door AFA-Rotterdam tijdig verwittigd over de komst van de neonazi's. ††

IraniŽrs opgelucht, nog niet gerustgesteld

ROTTERDAM - Alle 1300 uitgeprocedeerde IraniŽrs in dit land hebben recht op een nieuw, zorgvuldig en uitgebreid verhoor door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit stelt het Steunpunt Kerkasiel Iraanse Asielzoekers (SKIA) naar aanleiding van de nieuwe informatie zoals die beschikbaar is gekomen tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer.

De overheid stuurt binnenkort een ambtelijke commissie naar Iran, om de mogelijkheden van monitoring te onderzoeken en om ervoor te zorgen dat de Iraanse ambassade in Nederland weer <MI>laissez-passez's<D> (eenmalige reisdocumenten) gaat uitgeven. In december volgt er waarschijnlijk een nieuw ambtsbericht.

Het SKIA zegt bezorgd te zijn over het bezoek van de commissie aan Iran. †

'We weten niet of de commissieleden in staat zullen zijn in contact te komen met de oppositie. Immers, oppositieleden maken zich in dat geval schuldig aan spionageactiviteiten waarop de doodstraf staat in Iran', stelt het SKIA. Verder heeft staatssecretaris Patijn al aangegeven dat het opzoeken van de door Nederland uitgezette IraniŽrs door de Iraanse overheid beschouwd zal worden als vergaande bemoeienis met interne zaken, hetgeen consequenties kan hebben voor het Nederlandse ambassadepersoneel in Iran.†

Het SKIA zegt bereid te zijn het kerkasiel op te heffen als de uitgeprocedeerde IraniŽrs een hernieuwde asielprocedure in het vooruitzicht wordt gesteld. 'We willen voor de IraniŽrs veiligheid, zekerheid en waardigheid. Alleen al op grond van de nieuwe informatie die vrij is gekomen door de hoorzitting in de Tweede Kamer hebben de 1300 uitgeprocedeerden recht op een nieuwe kans', aldus het SKIA.††

Commotie rond komst asielzoekers op Vlieland

VLIELAND - De komst van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in hotel De Vliestroom op het Friese eiland Vlieland houdt de gemoederen danig bezig. Nadat eerst de gemeente de plannen voor de opvang dwarsboomde en de extreem-rechtse CD het gemeentebesluit prees in een huis-aan-huis bezorgde brief, mengt nu ook aan aantal antiracisme-organisaties zich in de strijd.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil op het eiland honderd asielzoekers onderbrengen in hotel De Vliestroom. Dit voornemen stuit op grote weerstand van de gemeente Vlieland en van veel van de elfhonderd eilandbewoners. Bij de VVV zijn 400 protestbrieven binnengekomen tegen het opvangcentrum. De burgemeester en wethouders en een meerderheid van de gemeenteraad heeft tegen het opvangcentrum gestemd. De Centrumdemocraten hebben vervolgens huis-aan-huis een brief verspreid waarin men het standpunt van de gemeenteraad huldigt. Het COA gaat ondertussen onverminderd door met de huisvestingsplannen van asielzoekers.†

Een groot aantal instellingen, bedrijven en organisaties toont zich met een advertentie in de Harlinger Courant verontrust over de afwijzende houding op Vlieland. De negentien adverteerders, waaronder het LBR en FAFK, beschouwen de brievencampagne van de CD als een logisch gevolg van de intolerante uitspraak van de gemeenteraad.

'Intolerantie en onverdraagzaamheid zijn immers de belangrijkste pijlers van racisme', zo meldt men in de advertentie. 'Deze intolerantie staat in schril contrast met het gastvrije karakter dat het eiland gedurende de zomermaanden uitstraalt wanneer duizenden toeristen (ook buitenlanders) worden ontvangen'. Men eindigt met een uitsmijter: 'Gastvrijheid is pas gastvrijheid als deze niet berust op winstbejag maar op menselijkheid.' Als het aan het Frysk Anty Fassisme Komitee (FAFK) ligt worden er binnenkort ook antiracismeposters verspreid op Vlieland.

Voorlichtingstoer over genetisch gemanipuleerde soja

AMSTERDAM - Greenpeace is deze week begonnen met een landelijke voorlichtingstoer over genetisch gemanipuleerde soja (gentech-soja). Bij supermarkten zal aan consumenten 'zwarte' en 'witte' lijsten worden verstrekt: levensmiddelen met en zonder gentech-soja.

Deze lijsten zijn het antwoord van de Stichting Natuur en Milieu (SNM), de Alternatieve Konsumentenbond (AKB) en Greenpeace op het achterwege blijven van duidelijke informatie van de voedingsindustrie. De consument tast volgens de milieuclubs volledig in het duister over het gebruik van gentech-soja in levensmiddelen. De Greenpeace-toer zal de komende drie weken vijftien steden aandoen, waaronder Rotterdam, Leiden, Utrecht, Nijmegen en Leeuwarden.†

Gentech-soja levert risico's op voor de menselijke gezondheid en het milieu, terwijl er geen voordelen zijn. De 'witte' lijst bevat tientallen levensmiddelen waarvan de producent garandeert dat deze geen gentech-soja bevatten. Hierbij gaat het om levensmiddelen met het EKO-keurmerk en producten van bijvoorbeeld Nutricia, Mars, Avico, Johma en Koopmans. Er is ook een 'zwarte' lijst opgesteld met producten van onder andere Albert Heyn, Mona, Verkade en Bolletje die gentech-soja kunnen bevatten. †

Beide lijsten zijn samengesteld op basis van informatie van de producenten. Tijdens de voorlichtingstoer kunnen consumenten bij de supermarkten kaarten ondertekenen waarmee de supermarktleiding gevraagd wordt geen producten met gentech-soja te verkopen. Deze kaarten zullen door Greenpeace ter plekke aan de supermarkt worden aangeboden.††

KruŽmelen met Castoren

KRUEMEL (D) -† Terwijl in Duitsland de transporten van eeuwig afval van La Hague naar zwischenlagers door massaal verzet van de bevolking steeds duurder worden, verbreed het verzet zich. Ook transporten in de richting van de opwerkingsfabrieken worden nu belaagd door actievoerders.

Op een schiereiland in de schuimende warmwaterrivier Elbe vond van 1 tot 5 november een actiekamp plaats. Doel was om vanuit het kamp het transport van 32 uitgewerkte brandstofstaven van de KKK (KernKraftwerk KruŽmel) per trein en boot naar Sellafield te vertragen, zoniet onmogelijk te maken. Het kamp werd gedurende vijf dagen bewoond door ongeveer 150 actievoerders.†

Demonstraties, directe acties en uiteindelijk een spoorwegblokkade hebben het voor maandag geplande transport pas op dinsdag doorgang kunnen laten vinden. De eerste vijftien kilometer van het transport hebben werkgelegenheid gecreŽerd voor ruim 700 kikkers (blauw is groen in de BRD en 'stieren' (Bullen) zijn niet blauw, kikkers wel). Er zijn gedurende de dagen ongeveer zeventig actievoerders op basis van vage, waarschijnlijk niet rechtsgeldige (de rechter genoot een lang weekeinde), noodverordeningen gearresteerd. Zij werden dan ook in de loop van dinsdag, nadat het transport de deelstaat verlaten had, vrijgelaten.†

Ook verder langs het spoor in de richting van de Franse grens zijn in verschillende steden min of meer geslaagde acties gevoerd om de trein verder te vertragen. Over de treinenloop in Frankrijk richting Duinkerken is nog niets bekend. (Jan Thomas)††

Lustobject in de strijd tegen bont

NEW YORK (VS) - Pamela Lee (Pamela Wie?) in haar blote kont in de strijd tegen bont. Wederom heeft de dierenrechtenorganisatie PETA een sekssymbool zover gekregen dat ze voor het goede doel uit de kleren gaat. Alsof een zielig wasbeertje dat gevild dreigt te worden niet afdoende is om de consument over de streep te trekken.

De afgelopen winters heeft PETA diverse topmodellen bereid gevonden om mee te doen aan de postercampagne 'Liever Bloot dan in Bont'. Nu is Pamela Lee, 'actrice' in de soapserie Baywatch, te bewonderen op een enorm billboard op Times Square in New York. De afgelopen week vond de zogenaamde 'Fashion Week' plaats, waar bont meer dan ooit weer in de mode raakt.† †

Succes voor anti-EU Denen

KOPENHAGEN - Een groep Denen die een rechtszaak voert tegen het Deense lidmaatschap van de Europese Unie, moet toegang krijgen tot vertrouwelijke regeringsdocumenten. Dat heeft het opperste gerechtshof in Kopenhagen onlangs bepaald.

In Denemarken wordt deze uitspraak van het hof als een groot succes gezien voor de groep tegenstanders van het Deense EU-lidmaatschap, die zich het Grondwetscomitť noemt. Volgens het comitť is het lidmaatschap in strijd met de Deense grondwet en moet de regering in Kopenhagen daarom met de EU gaan onderhandelen over een nieuw toetredingsverdrag. De Deense premier ziet vooralsnog geen reden om het referendum over het Verdrag van Amsterdam, dat voor 28 mei volgend jaar op de agenda staat, uit te stellen.† †

Turkse dienstweigeraar weer gevangen

AMSTERDAM - De Turkse dienstweigeraar Osman Murat UElke is op 23 oktober door het militair gerecht in Eski ehir tot tien maanden cel veroordeeld voor herhaalde bevelsweigering en desertie. Voor dezelfde feiten bracht hij al vijf maanden door in de gevangenis. Het samenwerkingsverband Stop de Oorlog in Turkije is inmiddels een briefkaartenactie gestart.

Na zijn vrijlating in december vorig jaar had UElke zich moeten melden bij zijn eenheid. Dit deed hij niet, ging daarentegen naar huis, maar dook niet onder. Osman had na de laatste veroordeling vrij moeten komen vanwege zijn al doorgebrachte tijd in de gevangenis. De militaire aanklager kondigde echter een nieuwe aanklacht wegens herhaalde desertie aan waardoor hij vast blijft zitten. Momenteel zit hij in de militaire gevangenis van Eski ehir. †

Delegaties van Amnesty International en de Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegdienstgegnerinnen (DFG-VK) mochten niet bij het proces aanwezig zijn. Turkije kent geen recht op dienstweigering. Honderdduizenden Turkse staatsburgers ontduiken de dienstplicht. Osman is een van de weinigen die openlijk weigert in dienst te gaan.†

Osman zegt over zijn herhaalde veroordeling voor dezelfde daad het volgende: "Omdat er geen regels zijn om dienstweigering te bestraffen, wordt mijn daad met verschillende aanklachten benaderd die er niet op van toepassing zijn. Ik blijf bij mijn gewetensbesluit en daarom heb ik in mijn ogen dit proces van tevoren al gewonnen".††

A12 niet breder

UTRECHT - Rijkswaterstaat weigert de door Milieudefensie Utrecht geopperde milieuvriendelijke oplossingen voor het fileprobleem op de A12 te onderzoeken. Deze weigering toont aan dat deze desastreuze wegverbreding er koste wat het kost doorheen geduwd wordt.

Onlangs zijn de richtlijnen opgesteld voor de studie die zal onderzoeken hoe de fileproblemen op de A12 kunnen worden opgelost en wat de milieugevolgen zullen zijn. Er worden in deze studie verschillende ingrepen bekeken om de doorstroming op de A12 te vergroten. Bijna alle ingrepen gaan over een verbreding van de A12. Hierdoor zal het autoverkeer alleen maar toenemen.

Milieudefensie Utrecht zegt ook geen files te willen omdat "de A12 een achterlandverbinding is, een verbinding waarmee we onze exportproducten naar Duitsland en Oost-Europa brengen". Als alternatief stelt zij voor dat het aantal opritten beperkt wordt, de maximumsnelheid wordt verlaagd, er rekeningrijden wordt ingevoerd en het parkeerbeleid in de steden er op gericht is de auto te weren zodat men wordt gedwongen meer van het openbaar vervoer gebruik te maken.†

MD Utrecht heeft Rijkswaterstaat gevraagd om bij de studie deze maatregelen te onderzoeken. Rijkswaterstaat weigert dit. De uitkomst van de studie staat dus al vast. Niet verbreden leidt tot files, dus verbreden is de enige oplossing. Volgens MD Utrecht is de achtergrond voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat duidelijk: studies die aantonen dat dergelijke grootse, dure projecten nodig zijn voor de bereikbaarheid leggen een claim op de begroting. Meer geld voor het ministerie en dus meer macht. ††

Croeselaan ontruimd

UTRECHT - Maandagochtend zijn drie panden aan de Croeselaan in Utrecht ontruimd. Een kraker werd gearresteerd, en 's middags weer vrijgelaten.

Zes krakers verschansten zich achter een stevige barricade, toen om 09:00 uur de ME in vijf busjes kwam opdraven. De BraTra viel binnen en veroorzaakte een gaslek, zodat er ontploffingsgevaar ontstond. Daarop werd de Croeselaan afgezet en verlieten omwonenden hun huizen. Rond 12 uur werden de panden overgedragen aan de slopers (Venus) die meteen graafmachines inzetten. (Bron: Springstof 829).†

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997