Naar archief

Uit: Ravage #244 van 17 oktober 1997 

KRAAKNIEUWS   

DEN BOSCH 

Slecht nieuws voor de bewoners en gebruikers van het kraakpand Parallelweg 64/65 Een tijdens een kort geding op 23 september ingediende eis tot ontruiming werd door de rechter ingewilligd, de krakers moeten het pand voor 8 november verlaten. De nieuwe eigenaar, Lithos Bouw BV wil het pand slopen en er een kantoorkolos bouwen. De gemeente heeft inmiddels al een sloopvergunning afgegeven. De krakers hebben hoger beroep aangetekend en zijn in de weer met bezwaarschriften. In het pand treden regelmatig bands op en er is een eetcafé. 

KENNEMERLAND 

In Bloemendaal is alweer een tijdje geleden aan de Hartenlustlaan 1 een monumentale villa gekraakt. De vooruitzichten voor het pand, inmiddels omgedoopt in Villa Benvenuta, omdat zowel buurtbewoners als gemeente achter de nieuwe bewoners lijken te staan. Eigenaar Akkerman zou namelijk de villa willen slopen en er luxueuze blokkendoos-appartementen willen neerzetten. Daar zit niemand in Bloemendaal op te wachten. 

In september was het opnieuw raak. Een groep van 50 krakers nam bezit van een aantal gebouwen van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis aan de Brederodelaan in Bloemendaal. De eigenaar van de panden, de provincie Noord-Holland, heeft bekend gemaakt dat ze haar bezit aan een project-ontwikkelaar zal verkopen die de panden wil slopen voor nieuwbouw. 

In september vonden ook kraakacties plaats in Haarlem en Heemstede. Zowel het pand aan de Kleine Houtweg als aan de Binnenweg moesten vrij snel uit handen worden gegeven. Ook de kraak van een schoolgebouw in Driehuis verliep minder voorspoedig. De sloopplannen bleken verder gevorderd dan de krakers aanvankelijk dachten Ze verlieten het pand dan ook meteen. Eind september brandde een kraakpand in de Luzacstraat in Haarlem af. Naar alle waarschijnlijkheid is de brand door een molotov-cocktail veroorzaakt. (Bron: Haarlems Nagtblad) 

AMSTERDAM 

Naast de herkraak van de ADM (zie artikei over Groenoord) werden op zondag 13 oktober in Amsterdam de bovenver diepingen van het hoekpand Westeinde 2 gekraakt. Ook dit pand is, net als de ADM, eigendom van Bertus Lüske.

Met een kort geding heeft de eigenaar van de Houtkopersburgwal 14/15 een einde gemaakt aan 13 jaar kraakgeschiedenis. Vanaf 6 november staan dertien mensen en twee kinderen op straat. Dertien jaar kraakgeschiedenis is voldoende om een pagina Ravage te vullen. Hiervoor ontbreekt helaas de ruimte.  

Een korte opsomming van enige feiten. Al direct na de kraak in 1984 trachtten de krakers het pand te huren. Dit werd geweigerd, waarna aankoop van het pand een volgende optie was. Jarenlange onderhandelingen ketsten in 1994 uiteindelijk af, omdat de eigenaar ruim zeven ton vroeg, terwijl de krakers op basis van taxatierapporten niet verder wilden gaan dan een half miljoen. Na deze mislukte onderhandelingen vroeg de eigenaar, Evema BV, in 1994 een monumenten- en bouwvergunning aan. In eerste instantie werd deze geweigerd, waarna een gewijzigde aanvraag voor een bouwvergunning in 1997 uiteindelijk werd afgegeven.

Verschillende bezwaren van de bewoners en gebruikers van de Houtkopersburgwal zijn uiteindelijk niet eens behandeld, omdat de eigenaar plots een kort geding indiende. De rechter vroeg daarop inlichtingen aan de gemeente, die volop met de eigenaar meewerkte. De rechter vonniste daarop dat de Houtkopersburgwal vanaf 6 november ontruimd mag worden. De Amsterdamse kraakbe,weging verliest aldus een van haar oudste kraakpanden. 

Een ander symbool van de hoofdstedelijke kraakbeweging, de Silo aan de Westerdoksdijk, dreigt ook verloren te gaan. Op 3 oktober besliste de Amsterdamse rechtbank dat de krakers 60 dagen de tijd krijgen om hun pand te verlaten. Voor het nieuwe, betonnen deel van de Silo geldt 17 oktober als ontruimingsdatum. Net als bij de Houtkopersburgwal spelen ook bij de Silo nog allerlei juridische procedures. Zo is op 4 november nog een zitting bij de Raad van State over de totstandkoming van het bestemmingsplan. Meer nieuws in komende nummers. 

Ook Bankroet, het ontmoetingspunt van krakers uit oost, gevestigd aan de Linneausstraat 107, kan binnenkort de mannetjes in het blauw voor de deur verwachten. Waarschijnlijk zal het ME-leger op dezelfde dag ook hotel Fox (Weteringschans 67) aandoen. Of Herengracht565 dan, na ruim een jaar wachten op de uitvoering van een 429-ontruimingsvonnis, ook aan de beurt komt is nog onzeker. De bewoners hebben de zaak op nieuw bij de rechter aangekaart. 

In de nieuwste uitgave van het Hoofdstedelijk Kraaknieuws verder een hele rits verse kraakacties. Adresjes die in Ravage nog niet aan bod waren gekomen: Kinkerstraat 1 huis (Adams rent a Car, not a house), met riant uitzicht op het Hoofdbureau van Politie, Van Ostadestraat 120 huis (drie jaar leegstand), Van der Hoopstraatstraat 71 huis en een hoog (half uitgesloopt door de KRO voor eerdere TV-opnamen), Amstel 145 (veertig (I) Jaar achterstallig onderhoud) en Lange Leidsedwarsstraat 174 (kraak, knokploeg, herkraak, oprotbrief).

Met excuus voor de summiere berichtgeving. 

UTRECHT 

Op maandag 6 oktober kraakte een tiental mensen de grachtenpanden Weerdsingel O.Z. 5/6. De eigenaar, ene Van den Berg, wil de boel slopen en, hoe origineel, luxe appartementen gaan bouwen. Stom van hem om zijn bezit langer dan een jaar leeg te laten staan. Want de kraakwachtjes die er tot deze zomer woonden zijn volgens een uitspraak van de Hoge Raad niets meer of minder dan lucht. Overigens is het binnenkort wel afgelopen met het Duitse Huis. Daar komt een hotel. 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997