Naar archief

Uit: Ravage #244 van 17 oktober 1997

NIEUWS

Dienstweigeraar ten onrechte in cel

AMSTERDAM - Dienstweigeraar Michel Bouwens zit sinds begin deze week een gevangenisstraf uit van zeven maanden in de gevangenis Maashegge in Overloon. Michel heeft zijn vervangende dienst geweigerd.

Michel Bouwens (30) werd na een jarenlange procedure opgeroepen zich op 13 oktober te melden bij de bajes in Overloon. Daarop hebben zowel Michel als de Vereniging Dienstweigeraars gratieverzoeken ingediend, waarin.ondermeer gesteld wordt dat er een rechtsongelijkheid is ontstaan doordat Michel in weerwil van het huidige beleid van minister Sorgdrager toch zijn volledige straf moet uitzitten.†

In de gratieverzoeken wordt bovendien betoogd dat bij iedere onvoorwaardelijke straf een rechtsongelijkheid ontstaat, aangezien vorig jaar enkele weigeraars van de vervangende dienst veroordeeld zijn tot voorwaardelijke straffen.†

De procureur generaal in Den Haag besloot de tenuitvoerlegging van de straf niet op te schorten, omdat hij daarvoor 'geen termen aanwezig acht'. Op 10 oktober diende∑een kort geding tegen deze beslissing. De uitspraak luidde dat in het uiterste geval Michels straf slechts omgezet zal worden in ťťn maand celstraf en 240 uur dienstverlening en dat Michel zich daarom op 13 oktober bij de gevangenis moest melden.†

De advocaat.van Michel en de Vereniging Dienstweigeraars hebben geen begrip voor het schenden van het juridische basisprincipe van rechtsgelijkheid en zijn ontstemd over het zwalkende beleid van 'de minister. Zij gaan dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak Behalve Michel zijn ook andere werkweigeraars tot de !loge straffen veroordeeld.††

Brand in woning asielzoekers

GOES - Twee branden in woningen van asielzoekers vorige week in Goes zijn volgens de politie aangestoken.

De politie sluit daarbij racistische motieven niet uit. Het gaat om woningen van een Iraakse en een SriLankese asielzoeker.††

Leuzen tegen komst zigeuners

TILBURG - Bewoners van de Veestraat in de Tilburgse wijk Oerle hebben twee weken geleden een woning beklad met racistische leuzen. Ook hebben zij spandoeken opgehangen die duidelijk maken dat een zigeunergezin uit het voormalig JoegoslaviŽ niet welkom is.

De bewoners hebben hun racistische daad ruiterlijk toegegeven in het lokale tv-programma van TV8. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Overigens krijgt het bewuste gezin de woning niet. In oktober 1993 vernielden bewoners van de Veestraat de ruiten en het interieur van een woning die aan een Antilliaans gezin was toegewezen.†

Het voorval in de Veestraat doet sterk denken aan de buurtprotesten in de Hugo Verriesthof in Den Bosch. Nadat in die straat een woning werd toegewezen aan een Somalisch gezin, bekladden buurtbewoners de bewuste woning met de leus 'Vol = Vol' en hingen er een spandoek op met de tekst 'Wij willen geen SomaliŽrs'. Het protest werd geÔnitieerd door leden van het extreem-rechtse Nederlands Blok. †

Zowel het Somalische als een Marokkaans gezin hebben de woning vervolgens geweigerd, waarna er nu een Nederlands gezin intrekt.

Hiermee heeft het racisme in dit woonblokje een ruime overwinning behaalt. Directeur Hobo van de woonstichting Hertoghuizen, dat de woondistributie verzorgt, vindt echter dat er op bepaalde onderdelen "winstpunten" zijn behaald dankzij het overleg dat men met de racistische buurtbewoners heeft gevoerd.†

"Als we voet bij stuk hadden gehouden, waren er ergere dingen gebeurd", meldde hij onlangs in NOVA. Hij doelde op calamiteiten als brandstichting in de woning of het wegpesten van andere allochtone gezinnen in dezelfde buurt. Zwichten voor racistisch geweld noemen we dat. En nu kraken die handel.† †

CP'86 criminele organisatie

DEN HAAG - Het heeft even geduurd maar de Hoge Raad heeft op 2 oktober in cassatie bevestigd dat het hoofdbestuur van de partij zich gedraagt als een criminele organisatie, met het plegen van misdrijven als oogmerk. De neonazi's stappen nu naar het Europese Hof om de veroordeling aan te vechten.

De misdrijven van de CP'85 bestaan uit het aanzetten tot vreemdelingenhaat en discriminatie van etnische minderheden via discriminerende pamfletten en tv-uitzendingen. Bij de tv-uitzendingen waren beelden te zien van een aanslag op asiel. zoekers in Duitsland, waarna de tekst: 'Voorkomen is beter, stop immigratie nu' volgde. Daarna werd de leuze 'Eigen volk eerst' vertoond.†

Het openbaar ministerie in Amsterdam dagvaardde het toenmalige hoofdbestuur (Beaux, Ruitenberg, Mordaunt, Mudde en Wijngaarden) in maart 1995. Rechtbank en Hof veroordeelden het vijftal tot celstraffen van een maand voorwaardelijk en geldboetes van 5000 gulden, waarvan de helft voorwaardelijk. Beide colleges kwamen tot het oordeel dat de bestuursleden onder het bereik van artikel 140 van het wetboek van strafrecht vallen. De Hoge Raad bekrachtigt deze opvatting en vindt dat daarvoor voldoende bewijzen zijn De Hoge Raad is wel van oordeel dat het openbaar ministerie de zaak te lang heeft laten slepen. De veroordeling van het gerechtshof dateert uit december 1995.

Pas in maart van dit jaar ontving het hoogste rechtscollege de relevante stukken. Volgens de Hoge Raad is daarmee de redelijke termijn overschreden. Dit is een mooi voorbeeld. van hoe minister Sorgdrager denkt 'haast te zullen maken met .de vervolging van extreem-rechts'. De minister deed deze toezegging nadat onder meer leden van Groenlinks op hun privť-adres werden bedreigd door extreem-rechts.† †

Stempel boycot in verwijdercentrum

TER APEL - Uit protest tegen het lange wachten in Verwijdercentrum Ter Apel op een verandering in hun situatie, had een twintigtal stateloze Palestijnen afgelopen maandag een stempelboycot willen beginnen. In plaats van de Palestijnen zijn maandag echter een grote groep Irakezen een soortgelijke actie begonnen.

Van bewoners van het verwijdercentrtum wordt verwacht dat zij twee maal per dag stempelen. Als sanctie op het verzuim hiervan staat het niet uitkeren van geld.

De beide groepen zijn geplaatst in een nood-opvangcentrum (het 'Schengen-OC'), gevestigd op het terrein van het VC Ter Apel. Naast gemeenschappelijke problemen die veroorzaakt worden door het Nederlandse vluchtelingenbeleid, hebben beide nationaliteiten een specifieke problematiek, wat voor de groep Palestijnen de reden 'was hun actie voor onbepaalde tijd op te schorten.† †

Autopyromaan wekt onrust

ZEVENAAR - In het Gelderse Zevenaar heerst grote onrust in de wijk Zonegge. Daar zijn sinds het Pinksterweekeinde nu in totaal twaalf auto's in brand gestoken.

Een speciaal opgezet politieteam is op zoek naar de pyromaan.

De politie laat zich bij het onderzoek mede leiden door de ervaringen die de politiekorpsen van Hengelo en Helmond hebben opgedaan met autopyromanen.†

Het vorige weekeinde ging de twaalfde auto in vlammen op. Net als de voorgaande elf was de auto aan de voorkant in brand gestoken. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk steeds om dezelfde dader, omdat de werkwijze elke keer hetzelfde"is. De pyromaan in Hengelo maakte gebruik van een aanmaakblokje voor de barbecue. Door dit op de bumper of op een autoband te leggen en vervolgens een te steken, vat de auto na een minuut of tien vanzelf brand.† †

Rotterdams politiekorps wil pepergas

ROTTERDAM - De politieleiding van Rotterdam/Rijnmond heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een aanvraag ingediend om het middel pepergas te gaan gebruiken. Men wil de surveillanten een jaarlang laten experimenteren met dit omstreden middel, dat als extra wapen de leemte moet gaan invullen tussen de wapenstok en het vuurwapen.

Het pepergas wordt reeds lange tijd in Amerika toegepast. Agenten spuiten het gas, dat in eerrbusje zit, in het gezicht van degene die mogelijk gevaar oplevert. Er zijn diverse gevallen bekend van personen die hierdoor deels het gezichtsvermogen zijn kwijtgeraakt of ernstige brandwonden hebben opgelopen. Het middel pepperspray is in Amerika dan ook een omstreden wapen. Vorige week werd bekend dat nu ook de postbodes in Engeland een busje pepergas in hun bagage hebben zitten. Dit om hinderlijke waakhonden tijdelijk te verdoven.† †

Zapatistas roepen autonome gemeente uit

Na een vergadering die door honderden mensen werd bijgewoond, hebben bewoners het gebied rond Ocosingo op 28 september uitgeroepen tot "Autonome gemeente Ernesto Che Guevara". Ze willen niet langer wachten tot onderhandelingen met de regering wat opleveren.

In een aantal andere gemeentes in het gebied dat als bolwerk van het EZLN geldt, zouden vergelijkbare plannen bestaan. Bij elkaar zouden de autonome gemeentes de "Autonome Zone Tzotzchoj" gaan vormen. Woordvoerders van de overheid hadden geen goed woord over voor de stap van de bewoners, maar wilden niet zeggen wat er tegen gedaan zou worden. (bron: America Ventana)† †

Sabotage genetisch gemanipuleerde gewassen

CARLOW (Ier) - Een actiegroep met de naam 'Gaelic Earth Liberation Front' zegt verantwoordelijk te zijn voor het saboteren van een veld genetisch gemanipuleerde suikerbieten in Ierland. In AustraliŽ werd een veld van gemanipuleerde canola vernield.

Meerdere actievoerders hebben zich in de ochtend van 28 september toegang verschaft tot het Amerikaanse chemische bedrijf Monsanto in het Ierse Carlow, waarna de meeste gemanipuleerde bieten zwaar werden toegetakeld. "Dit was het eerste genetisch gemanipuleerde gewas in Ierland, en h.opelijk ook het laatste", meldde het Earth Liberation Front telefonisch aan de organisatie Genetic Engineering Network.†

Een woordvoerder van Genetic Concern, een organisatie die dit voorjaar via een kort geding tevergeefs heeft getracht de veldproeven te voorkomen, zegt niets van doen te hebben met de actie. "Maar we zijn niet verrast dat het is gebeurd. Veel mensen in dit land zijn kwaad omdat de suikerbieten worden gemanipuleerd zonder dat hier een maatschappelijke discussie aan vooraf is gegaan." †

De Australische actiegroep 'Mothers Against Genetic Engineering' heeft op 1 oktober een veld van genetisch gemanipuleerd canola vernield. De canola, dat wordt gebruikt voor de produktie van olie en meel, bevond zich op het terrein van de Universiteit van Queensland Het uit protest tegen genetische manipulatie vernielen van gemanipuleerd gewas was nog niet eerder vertoond in AustraliŽ.† †

Dierenrechtenactiviste in hongerstaking

PENSYLVANIń - De Amerikaanse dierenrechtenactiviste Dawn Ratcliffe is sinds twee weken in hongerstaking uit protest tegen de traditionele duivenslachtpartij in de staat Pensylvania. Tijdens dit jaarlijkse evenement, op Labor Day gehouden in de plaats Hegins, schiet een groep jagers een zwerm duiven af die voor dat doel wordt losgelaten.

Waarnemers van het Fund for Animals houden ieder jaar bij hoeveel duiven er tijdens Hegins Labor Day (begin september) worden afgeschoten. Dit jaar wisten de 220 jagers 4.154 duiven te raken.

Mede doordat veel jagers traditioneel stomdronken aan de jachtpartij meedoen, waren "slechts" 540 duiven meteen dood. De overige dieren moesten creperen tot een van de "trappers" (jagersknechten) ze ophaalden om ze de nek om te draaien. Een paar jagers zijn door de politie bekeurd omdat ze nog levende duiven de kop afbeten. Activisten van het Fund for Animals wisten na de schietpartij meer dan 50 gewonde vogels rond het festivalterrein op te halen, waarvan ongeveer de helft kon overleven.†

Dit jaar werd door enkele tientallen dierenbeschermers actie gevoerd tegen de jachtpartij. Een dag voor het festival werden alle ruiten ingegooid bij een van de organisatoren van het schietfestijn. Tijdens de 'Labor Day Pigeon Shoot' zelf waar een 10.000 toeschouwers op afkwamen - werden tientallen auto's van jagers met priemen en verfafbladderaar bewerkt. Twee auto's werden door activisten in brand gestoken. †

Acht dierenbeschermers hielden de politie urenlang bezig door, met de armen in betonblokken gegoten, de toegangsweg tot het festivalterrein te blokkeren. Nadat agenten urenlang in de weer waren met snijbranders en zaagmachines, werden de acht met veel geweld gearresteerd. Gezien de lange reeks misdrijven waarvoor ze werden vastgehouden (variŽrend van het 'aanzetten tot ongeregeldheden' en 'verzet bij arrestatie' tot het 'in gevaar brengen van het wegverkeer') stelde de hulpofficier van justitie een borgsom vast van 50.000 dollar per activist. De acht zijn daarop in hongerstaking gegaan, tot ze drie dagen later op straat werden gezet.†

Een dierenrechtenactiviste, die wegens een andere actie 45 dagen cel uitzit in Pensylvania, is uit protest tegen de duivenjacht ook in hongerstaking gegaan. Dawn Ratcliffe weigert sinds 2 oktober alle voedsel en zegt hiermee door te zuilen gaan tot de plaatselijke autoriteiten de duivenslachtpartij verbiedt. Afgelopen vrijdag onderging Dawn een 'mental health hearing', waarbij een psycholoog moest,vaststellen of ze als 'ontoerekeningsvatbaar' kon worden bestempeld. In dat geval zou de gevangenisdirectie namelijk mogen overgaan tot het geven van dwangvoeding. †

Hierover is momenteel nog geen besluit genomen; de psycholoog waarmee Dawn moest praten gebruikte het drie uur durende gesprek alleen om te discussiŽren over haar anti-jachtopvattingen. Dawn zal zich zonodig op alle mogelijke manieren tegen dwangvoeding verzetten. "Mijn politieke statement tegen het afslachten van dieren heeft niets te maken met mentale gezondheid, maar alles met respect voor levende wezens. Ze zouden er beter aan doen psychologische tests af te leggen bij mensen die voor hun lol duiven afschieten en de koppen van levende dieren afbijten", aldus Dawn.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997