Naar archief

Uit: Ravage #244 van 17 oktober 1997   

Aanstootgevend kunstwerk verwijderd 

Tijdens de opbouw van de expositie 'Niemand vlucht vrijwillig' werd de installatie van Bert Boomsma met de titel 'Yllegale Flechtlingfrou' (illegale vluchtelinge) door de facilitaire dienst van het Stadskantoor te aanstootgevend bevonden en zonder overleg met de kunstenaar verwijderd. Uit solidariteit hebben de vijf andere kunstenaars waarvan werk op de expositie te zien is, op donderdag 9 oktober de hele expositie in een demonstratieve optocht verplaatst naar het kantoor van het Frysk Anti Fassisme Komitee.

Met de expositie 'Niemand vlucht vrijwillig' die nog wel op maandag 6 oktober in het Stadskantoor te Leeuwarden werd geopend, willen de exposanten opnieuw de aandacht vestigen op het wanbeleid ten aanzien van vluchtelingen en met name de situatie in het verwijdercentrum Ter Apel.  

Bert Boomsma vraagt met zijn kunstwerk 'Yllegale Flechtlingfrou' de aandacht voor illegale vrouwen die noodgedwongen in de prostitutie belanden. Zijn installatie bestaat uit een bed, een kleed en een nachtkastje met toebehoren. Op het bed ligt een textielobject met nadrukkelijk aanwezig genitaliën. Zowel de pop als de geslachtsdelen zijn echter niet realistisch, en de censuur wordt door een medewerker van het organiserend Frysk Anti Fassisme Komitee (FAFK) dan ook aangeduid als zeer overdreven. 

Na tussenkomst van een wethouder werd het kunstwerk weer teruggezet maar dan wel met een lap over de geslachtsdelen. Boomsma was het hier echter niet mee eens, hij wil geen censuur op zijn werk, zeker niet als de betekenis van het kunstwerk hierdoor niet duidelijk meer is. Zelf staat hij niet bepaald versteld van de door de gemeente opgelegde censuur, het is immers diezelfde gemeente die het probleem van illegale prostitutie het liefst zou ontkennen en als enige 'oplossing' het houden van razzia's ziet om de illegale vrouwen uit te zetten.  

In hun persbericht stellen het FAFK en mede-organisator Werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV) uit Groningen: "Terwijl het in de media de normaalste zaak van de wereld is om dergelijke beelden te gebruiken, met geen ander doel dan louter seksistische bedoelingen, wordt hier een politiek bedoelde boodschap gecensureerd omdat het 'niet passend' zou zijn in het Stadskantoor. Blijkbaar wil men niet graag geconfronteerd worden met het feit dat er een hele grote groep illegale vrouwen gedwongen wordt tot prostitutie, onder andere via vrouwenhandel. Het wegcensureren van deze situatie, is het ontkennen van de realiteit!"  

In het boekje dat bij de tentoonstelling hoort, staat een artikel waarin de specifieke problemen waar vrouwelijke vluchtelingen mee te maken krijgen worden belicht. Zo worden sekse-specifieke vluchtmotieven, zoals verkrachting, bruidsschatverbranding, gedwongen abortus, genitale verminking, uithuwelijking of geweld in de privésfeer, niet erkend. Zonder verblijfsstatus is prostitutie voor vrouwen vaak de enige mogelijkheid een inkomen te verdienen en een bestaan in Nederland op te bouwen. Maar ook worden er vrouwen met valse beloftes naar Europa gelokt en hier gedwongen in de prostitutie te werken. Met het criminaliseren en uitzetten van de vrouwen gaan de pooiers vrijuit. 

Volgens een artikel uit de nieuwsbrief van het WVV van mei 1997, is een afspraak tussen politie en justitie een belangrijke oorzaak van de jacht op illegalen. Per gemeente is bepaald hoeveel illegale vluchtelingen er per jaar door de politie uitgezet moeten worden. Wordt dit streefcijfer niet gehaald, dan kunnen de politiekorpsen gekort worden op het personeelsbudget. In 1995 zijn er in de noordelijke provincies dertig extra medewerkers ingezet die elk geacht werden dat jaar 17 illegalen uit Nederland te verwijderen.

Rinske Bijl

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997