Naar archief

UIT: Ravage #227 van 24 januari 1997

Wat krijgen we nou? 

Ravage plaatst artikelen en illustraties die positieve en negatieve reacties kunnen uitlokken. De rubriek Wat krijgen we nou? biedt ruimte aan ingezonden brieven.   

Hallo Redactie!

Vriendelijk verzoek: nog eenmaal plaatsruimte voor mijn repliek op het tweede stuk van Herman de Tollenaere in Ravage # 226 van 10 januari 1997, dat wederom totaal ontbloot was van enig inzicht in psychisch leven.  

Hij kennie leze, die man! Nergens beweer ik dat "Ravage uitsluitend vuil spuit". En wat moet dat verschil tussen Jomanda-fans en Sai Baba devotees? Ten eerste was dat niet aan de orde en ten tweede maak ik zelf wel uit hoeveel schakel Jomanda voor mij is en hoeveel God Sai Baba.  

Een dikke dissertatie staat bepaald niet garant voor enig inzicht in psychisch leven: dat larmoyante geschrijf over seksueel misbruikten en een paar lijken wijst eerder op het tegendeel.  

En wat moet ik met ene Bon Giovanni (de Sai Baba-beweging heeft geen leiders, alleen coördinatoren) op de 2 miljoen Amerikaanse Sai Baba-volgelingen en een halve kolom vuilspuiterij met als uitsmijter aan het eind het Internet-bevel: "Trust in the LORD!". Welke lord? De Sai Baba-leer heeft ze allemaal in de aanbieding: Buddha, Allah, Jezus, Krishna, Guru Nanak of wie je maar wilt. Het achtervoegsel tussen haakjes "dus in Sai Baba" slaat DUS nergens op.  

Probeer ik de universaliteit van de Sai Baba-leer uit te leggen, verwijt de promovendus mij dat ik die religies - hier als bestaande cultuuruitingen, niet als theoretisch concept dat studenten voer biedt voor oeverloos gezwam en dikke, onleesbare dissertaties - niet uitputtend behandel. En het enige verweer dat onze promovendus heeft op Jung's opmerking over psychisch leven is...  vuilspuiterij: "de occulte psychiater met het nazi-verleden".  Ziehier dus de nutteloosheid van Jung.  

Deze reactie is even kleinzielig als het hele oeuvre van Rudolf Steiner af te wijzen vanwege diens verfoeilijke racistische uitspraken, of Mengelberg's muziek te boycotten vanwege diens lidmaatschap van de Kultuurkamer. Inzicht in psychisch leven? La-me-nie lache!  

De Tollenaere heeft geen idee hoezeer het Indiërs in het kruis grijpt als hun kastenstelsel wordt aangetast, daar kon Gandhi van meepraten. Suresh Prabhu en Radhakrishna zijn hartstikke dood, maar dat heeft eerder te maken met de Indiase woede over Baba's leer dan met "dodelijke afrekening met dissidenten," die stomweg niet bestaan - dat heb ik toch uitgelegd, zie je, die man kan écht niet lezen!.  

Misschien is het toch preferabeler blindelings volgeling te zijn dan zonder inzicht in het eigen, laat staan in andermans psychisch leven te moeten voortsukkelen. 

Daarom moeten zulke zelfingenomen Westerlingen geen dikke dissertaties schrijven over Oosterse heilige wijsheid... Ooit een Hollander iets zinnigs horen zeggen over Surinaamse Winti of Indonesische guna-guna? Alleen maar oppervlakkige betweterij, waar de niet-Westerse mensen òf niet meer van bijkomen, òf diep treurig van worden.

Groetjes,

Sophie van den Berg, Amsterdam

Discussie (of wat ervoor doorging) gesloten, de redactie.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997