Naar archief

UIT: Ravage #227 van 24 januari 1997

Onderzoek bomaanslagen arnhem gaat door 

Formeel is het zogenaamde Bastionteam, het rechercheteam dat onderzoek doet naar een drietal bomaanslagen in Arnhem, augustus vorig jaar opgeheven. Maar in de praktijk duurt het onderzoek naar de daders voort. De afgelopen maanden zijn in Arnhem tientallen mensen benaderd, met de vraag of zij weten wie er achter de aanslagen zitten. Dit meldt het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV). 

Het Bastionteam, begin januari vorig jaar opgericht na de bomaanslag op de bank Paribas in Arnhem, bestond aanvankelijk uit 20 rechercheurs van de regiopolitie Midden-Gelderland. Na de aanslag op het gebouw van BASF werd het team uitgebreid tot 25 rechercheurs. Binnen of parallel aan het team wordt ook onderzoek verricht door de Regionale Criminele Inlichtingendienst en de Regionale Inlichtingendienst, dat beschouwd kan worden als het regionale verlengstuk van de BVD. 

Het onderzoek richtte zich aanvankelijk vooral op figuranten binnen de Arnhemse links-radicale actiebeweging. Daar werd een tiental mensen thuis bezocht. Nadat Ravage melding maakte van het feit dat de redactie een claimbrief had ontvangen die mogelijk iets te maken had met de bomaanslag bij BASF, vereerde het Bastionteam onder leiding van rechter-commissaris Vegter de redactie met een onverwacht huisbezoek. 

Klaarblijkelijk zonder resultaat want op 22 augustus meldde de regiopolitie Midden-Gelderland dat het Bastionteam zou zijn opgeheven. Er waren geen sporen meer die verder konden worden onderzocht. Het onderzoek zou worden heropend als zich nieuwe feiten zouden aandienen. Vanaf november echter zijn in Arnhem meer dan tien mensen benaderd met vragen over de bomaanslagen, zo zegt het OBIV.  

Het gaat hier om personen die betrokken zijn bij of werken voor het jongerencentrum Willemeen. De rechercheurs Peelen en Koopmans - van het Bastionteam en betrokken bij de inval bij Ravage - vroegen hen of zij van bepaalde mensen zouden verwachten of zij bommen kunnen maken en of ze sowieso mensen kennen die zich met dergelijke praktijken bezighouden. 

Bij deze (vrijwillige) verhoren werden foto's getoond en wordt er gewerkt aan de hand van printlijsten van de telefoonaansluitingen (ook mobiele) van mensen. Met een van de verhoorde personen werd door de politie zelfs contact gezocht via diens buzzer. Een deel van de door de rechercheurs gestelde vragen gaat over de drugsscene in Arnhem, maar de meeste aandacht gaat uit naar de bomaanslagen. Er worden vragen gesteld over Willemeen, het Katzhuis (kraakpand en kroeg) en Hotel Bosch.  

Het tijdelijke persoonsregister dat door het Bastionteam voor het onderzoek is aangelegd, wordt steeds verlengd. Volgens de politie omdat 'het Bastionteam nog steeds functioneert' en 'enkele openstaande lijnen nog onderzocht moeten worden'. Het OBIV adviseert de mensen die benaderd worden door de rechercheurs, niet op hun verzoek tot een gesprek in te gaan. Volgens het OBIV zijn tot op heden teveel mensen ingegaan op de vrijwillige verhoormethoden van de politie. Laat je niet gebruiken.  

OBIV, pb 1501, 6501 BM Nijmegen

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997