Naar archief

UIT: Ravage #227 van 24 januari 1997††

Een plek waar je al doende kan leren

Radicale Internetwerkplaats opgericht

Hoewel de Internet-hype anders suggereert, is het Net meer dan een verzameling Web-etalages, postbussen en babbelboxen. Het Net is ook een machtig politiek medium, en niet te vergeten, zelf de inzet van politieke strijd. Internet is een uitstekend middel voor politieke campagnes, acties en tegengeluiden. Onlangs is in Amsterdam de Internet-werkplaats contrast.org opgericht om die zaken te stimuleren.

Vorig jaar is de lijst van spraakmakende Internet-initiatieven vanuit Nederland almaar langer geworden: de Scientology-acties, de online-uitgave van het Van Traa-rapport, het in de lucht brengen van een kritische anti-McDonald's-site en het online-asiel voor het in Duitsland verboden blad Radikal.†

Volgens Jolanda, een van de initiatiefneemsters van de radicale Internetwerkplaats contrast.org zal het bij die projecten niet blijven: "Er komen steeds vaker vanuit het buitenland vragen om aldaar gecensureerd materiaal op servers in Nederland te plaatsen. Die informatie op een zinvolle manier aanbieden is veel werk, en dat werd tot nu toe meestal door mensen thuis gedaan. Ons idee is dat een gezamenlijke ruimte waar gewerkt kan worden aan dit soort online-projecten, een 'online-werkplaats', uitkomst zou kunnen bieden. Daarom hebben we contrast.org opgericht."†

Contrast.org wil tegeninformatie op het Net brengen. Dat kan van alles zijn: databases, artikelen, mailinglists, WWW-pagina's, hele sites, en het liefst in combinatie. Contrast.org is geen provider - je kunt er geen account nemen - maar biedt een plek waar je naar toe kunt voor technische of inhoudelijke ondersteuning voor allerhande Net-actieplannen. †

Jolanda: "Veel groepen en individuen die bezig zijn met politieke campagnes weten vaak niet wat ze met Internet kunnen, wat de mogelijkheden zijn. Wij willen dat soort groepen technisch en inhoudelijk bijstaan. Naast de techniek van een pagina maken, is het belangrijk om over de vormgeving na te denken. Zo'n pagina moet overzichtelijk zijn en het moet niet uren duren voordat je een pagina hebt binnengehaald. Dat is ook een kunde en die willen wij bieden." †

Een geslaagd voorbeeld is www.mcspotlight.org, de anti-McDonald's-site die is opgericht met Nederlandse steun en advies. Jolanda: "Deze succesvolle site ziet er niet alleen erg mooi uit, maar er worden ook een aantal mogelijkheden van Internet op een mooie manier geÔntegreerd. Je vindt er heel veel informatie over het proces die bovendien heel gebruikersvriendelijk is geordend. †

Ook is er een mailinglist waardoor groepen contact met elkaar kunnen onderhouden en kun je vertaalde pamfletjes direct uitprinten. Als nieuwste snufje wordt er gebruik gemaakt van de zogeheten frame-techniek waarmee relevante tegeninformatie letterlijk naast de officiŽle McDonald's-site is geplaatst. Je krijgt een soort rondleiding door de pagina's van McDonald's met commentaar van McLibel. Op deze site vind je dus allemaal dingen die technisch kunnen maar heel weinig worden gebruikt."†

Bij zo'n groot project als de mcspotlight pagina komt meer kijken dan wat HTML-kennis. Contrast.org wil de kennis over deze 'hogere Net-technieken' vergroten. De online-werkplaats zal daartoe de expertise verzamelen, bundelen en verspreiden. Niet middels computercursussen maar op basis van zelfwerkzaamheid en samenwerking met een team techneuten. De werkplaats wordt dus tevens een bibliotheek met allerhande naslagwerken en online-handleidingen, een plek waar je al doende kan leren.†

Eurotop

Naast deze technische kant wil contrast.org inhoudelijk nadenken over de mogelijkheden van Internet. Daarvoor is er een redactieraad in het leven geroepen die zelf initiatieven neemt op het gebied van politieke campagnes. Als eerste grote project zal ze zich werpen op activiteiten rond de Eurotop in Amsterdam. †

Jolanda: "We zijn al gevraagd de web-site te maken. Maar het is voor ons een uitdaging na te denken wat je nog meer kunt doen rond zo'n top. Hoe kun je het contact tussen de verschillende groepen in Europa vorm geven? Hoe kun je een discussie over bijvoorbeeld neo-liberalisme starten? Verder willen we tijdens de Eurotop experimenten met real-audio en -video op het Net, onder andere in samenwerking met de Amsterdamse vrije radio's." †

Belangrijk is volgens Jolanda dat je in de gaten moet houden dat campagne voeren via het net geen doel op zich wordt. "Het gaat om een nieuwe manier van actievoeren. Je moet je goed afvragen wat Internet kan toevoegen. Het is niet zo dat Internet hťt nieuwe medium is en dat alle oude dingen voorbij zijn." †

Naast Europa is de toekomst van het Net een belangrijk inhoudelijk aandachtspunt. Jolanda: "Op dit moment hebben in Nederland nog niet zo heel veel mensen Internet. We lopen wel vijf jaar achter op de VS waar het al heel wijd verspreid is. Tegelijkertijd gaat het met de commercie op Internet heel hard waardoor het belangrijk is om de vrijruimtes die er nog zijn te claimen en uit te breiden. Daar willen we goed over nadenken en zo nodig acties ondernemen. Nederland hecht nog steeds aan vrijheid van meningsuiting, maar dat is wel iets wat voortdurend bevochten moet worden. Het is niet vanzelfsprekend dat in de lengte van dagen blijft. Onlangs moesten mensen die bij de Universiteit van Twente The Anarchist Cookbook op het net hadden gezet deze er nadat er een aantal klachten waren binnengekomen weer afhalen. Dus ook in Nederland wordt al censuur gepleegd."†

Contrast.org kan voor groepen die geen veilige Internet-toegang hebben - door censuur, overheidscontrole, intimidatie of andere blokkades - openbaar toegankelijke voorzieningen realiseren. Te denken valt aan het 'mirrorren' van sites op veilige servers, maar ook aan digitale postbussen of publieke terminals. Naast dit verlenen van asiel wil ze ook juridische kennis verzamelen. †

Bij de genoemde initiatieven als de Scientology-acties en het online uitbrengen van het Van Traa-rapport moest er beroep worden gedaan op advocaten. De juridische kanten van het Internet (privacy, censuur, auteursrechten) zijn echter complex en bovendien grotendeels onontgonnen. Advocaten, en niet te vergeten rechters, hebben daarover ook nog veel leren. Contrast.org wil voorkomen dat iedereen steeds opnieuw het wiel moet gaan uitvinden en deze juridische informatie verzamelen en verspreiden.†

Op dit moment is men druk bezig met het inrichten van de ruimte en het verzamelen van het benodigde geld. Ze hebben berekend dat ze van 12 duizend gulden een half jaar lang kunnen draaien, zonder direct betaalde opdrachten binnen te halen. Uiteindelijk zullen die betaalde opdrachten er wel moeten komen. Op dit moment is iedereen met goede ideeŽn, kritiek en aanvullingen welkom. Je kunt zitting nemen in de redactie of projecten aandragen. Vooral aan goede programmeurs is op dit moment grote behoefte. †

Freek Kallenberg

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997