Naar archief

UIT: Ravage #227 van 24 januari 1997

'Bestorm het hilton!'

De befaamde John & Yoko Suite in het Hilton hotel ligt er gewoonlijk vredig bij. De muziek van 'Give peace a change' staat in ieders geheugen gegrift, een oproep tot wereldvrede. John Lennon zal zich in z'n graf omdraaien zodra hij verneemt dat datzelfde Hilton komende week wapenproducenten de gelegenheid biedt een tweedaagse conferentie te beleggen over de verkoop van hun oorlogswaar. Ondertussen kondigen actiegroepen protest aan.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari komt een select gezelschap wapenhandelaren, topambtenaren en militairen in het Amsterdamse Hilton hotel aan de Apollolaan bijeen. Onder het motto 'Reshaping Business Strategies in the European Defence Industry' zullen de wapenexperts twee dagenlang de toekomst van deze industrie des doods bespreken.†

Sinds de val van de Muur is er wereldwijd aardig wat bezuinigd op de defensiebudgetten. Bedrijven worden meer en meer geprivatiseerd en vangen steeds vaker bot bij de staat wanneer het voortbestaan op de tocht komt te staan. Gekrompen orderportefeuilles en dalende overheidssteun hebben de wapenindustrie tot enige vorm van samenwerking genoodzaakt.†

Naast een stijgend aantal joint-ventures valt met name in de VS een heuse fusiegolf waar te nemen. De verwachting is dan ook dat binnen enkele jaren de wapenindustrie wereldwijd door een handjevol megabedrijven wordt gedomineerd. Zo is onze nationale trots, het Hengelose Hollandse Signaal Apparaten (HSA), sinds een paar jaar ondergebracht bij het Franse Thomson-CSF (denk aan de kernproeven), een van de grootste Europese wapenfabrikanten.†

Deze ontwikkelingen hebben de markt aardig veranderd, helaas maar in zeer beperkte mate ten goede. Zeg maar verder verziekt. Ondanks de dalende defensiebegrotingen in veel Westerse landen, wordt in het Midden-Oosten en Zuidoost-AziŽ de toegenomen economische welvaart doorgaans ook vertaald in de aankoop van nieuw of tweedehands legertuig. †

Top Tien

Het afgelopen jaar steeg de wereldwijde export van wapens weer voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog. Een betrekkelijk klein land als Nederland staat steevast in de top-tien. Desondanks is de wapenindustrie bezorgd over haar toekomst. De Amerikaanse industrie kaapt dikwijls orders weg onder de neus van Europa en langzaam maar zeker beginnen ook de Aziatische 'tijgers' zich een plek op de exportmarkt te verwerven.†

Het huidige Nederlandse voorzitterschap van de EU moet dan ook de aanleiding zijn geweest om de Europese wapenlobby juist in Amsterdam te laten neerstrijken. De EDIG, de belangenbehartiger van de Europese wapenindustrie, eist namelijk een soepeler Europees wapenexportbeleid en actieve exportpromotie door nationale overheden. Dit om de afnemende kooplust in het westen te kunnen compenseren door nieuwe orders in met name AziŽ.†

De conferentie wordt georganiseerd door Euromanagement, een bureau dat maandelijks gebruikt maakt van het Hilton om er voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor managers van diverse pluimage te houden. In een advertentie, geplaatst in het toonaangevende militaire tijdschrift Defence Weekly, zeg maar Oor voor de wapenproducenten, wordt een gastenlijst pepresenteerd van diverse topfunctionarissen van belangwekkende wapenproducenten. †

Bedrijven als het Russische Rosvooroezjenie (nagenoeg failliet), Britisch Aerospace (levert o.m. jachtvliegtuigen aan IndonesiŽ), Lockheed Martin ('s werelds grootste wapenproducent), Daimler-Benz en Saab zullen aanwezig zijn. Naast een programma met lezingen, geeft Euromanagement de bedrijven de gelegenheid hun oorlogswaar aan te bieden op een 'exclusieve tentoonstelling'. Opvallend genoeg ontbreken de Nederlands bedrijven op de gastenlijst.†

Bestorming

Voor wie het nog niet wist, de militaire wapenindustrie vormt de drijfveer voor vele oorlogen. Zonder oorlog geen wapenindustrie, en dat is slecht voor de economie. Desnoods worden er door de autoriteiten spanningsgebieden gecreŽerd, want het defensiegeld moet rollen. Een wapenconferentie in Amsterdam, dat moet toch gevoelig liggen zou je zeggen. †

Bij GroenLinks is niets bekend over de bijeenkomst. Volgens fractiemedewerker Klaas Breunissen valt er ook niets tegen te doen, daar het Hilton een particulier bedrijf is, hetgeen ook gesteld kan worden van de uitgenodigde bedrijven. "Pas als bijvoorbeeld een belangrijk gemeenteraadslid namens Amsterdam goede sier zou gaan maken op de conferentie, zouden wij vragen kunnen stellen", aldus Breunissen.†

De antimilitaristische groep AMOK-Noord organiseert in alle vroegte een picketline voor het Hilton. Men roept op om op 30 januari om kwart voor acht bij het Hilton, Apollolaan 138 (tram 16), met spandoeken e.d. te komen protesteren. De conferentie begint om 9.00 uur, zodat een aantal deelnemers hoogstwaarschijnlijk opgewacht zal worden door de demonstranten. AMOK-Noord roept tevens op om protestbrieven te faxen naar het Hilton (tel 020-6780780 fax 020-6626688) of naar Euromanagement (tel 040-2974941 fax 040-2974950).†

Naast dit intitiatief circuleert er in Amsterdamse autonome kringen een anoniem pamflet waarin wordt opgeroepen het Hilton 'te gaan bestormen'. Hiervoor wordt er op 30 januari om 16.00 uur onder meer verzameld op het plantsoen op de Apollolaan, tegenover het Hilton, en tevens op 'de bekende voorverzameladressen'. †

Het pamflet, ondertekend door de 'Autonome Beweging Wapens de Wereld Uit!', strijdt voor een wapenvrije wereld. 'Verjaag het oorlogstuig', daarmee doelend op de aanwezige topfunctionarissen uit de wapenindustrie. Met de toevoeging 'Remember John & Yoko' wordt de link gelegd naar de blijf-in-je-bed-actie voor de wereldvrede, die door John Lennon en Yoko Ono in het Hilton werd uitgevoerd uit protest tegen de Vietnam-oorlog in de jaren zeventig.†

Bij het Hilton horen ze op van de aangekondigde protestacties. Remko Norden, degene die namens Hilton gewoonlijk de contacten onderhoudt met Euromanagement, schrikt als hij ervan op de hoogte wordt gesteld. Nee, in het programma-aanbod dat Euromanagement eind komende week presenteert, had hij zich nog niet verdiept. Euromanagement zelf onthoudt zich vooralsnog van ieder commentaar op de acties, waar ook zij nog niet eerder van op de hoogte waren gesteld. (A)

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1997