Naar archief

UIT: Ravage #224/225 van 20 december 1996

Rechter keurt huiszoeking bij ravage af

"Bij de huiszoeking in de redactieruimte van Ravage is de verhouding tussen doel en middelen uit het oog verloren. Het heeft er meer van weg dat de claimbrief een aanleiding vormde om maar eens een kijkje te nemen bij Ravage". Dit stelde de president van de Haagse rechtbank in z'n vonnis inzake het kort geding dat Ravage had aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. De rechter veroordeelde de Staat om op voorhand fl. 10.000 schadevergoeding uit te betalen aan Ravage.

Op 3 mei dit jaar viel een opsporingsteam van het disctrict Midden-Gelderland de redactieruimte binnen van het actieblad Ravage in Amsterdam. Men zei op zoek te zijn naar een claimbrief van het ELF, maar nam in werkelijkheid alle informatiedragers (pc's), de abonneeadministratie, notitieblokken, telefoonlijsten, e.d. in beslag.†

"De vraag dringt zich op of, indien de desbetreffende brief bij de redactie van een minder uitgesproken blad zou zijn binnengekomen, op soortgelijke wijze gebruik zou zijn gemaakt van het door de rechtbank verleende ruime verlof tot het doen van huiszoeking", zo stelde de president van de Haagse rechtbank, mr. A. van Delden in z'n vonnis van 4 december. †

"Dat in de kantoren gezocht werd naar de desbetreffende brief is niet onbegrijpelijk, maar dat abonneebestanden gekopieerd en meegenomen moesten worden lijkt niet in verhouding te staan met het primaire doel, het achterhalen van de claimbrief," aldus Van Delden. "Van een min of meer gerichte informatie die een zo ingrijpende zoeking als de onderhavige rechtvaardigde is niet gebleken. Indien de huiszoeking tot doel had relaties tussen de organisatie die de bomaanslag had opgeŽist en Ravage te ontdekken, had het meer in de rede gelegen om Ravage als verdachte aan te merken."†

In de ogen van de rechter heeft Ravage voldoende aannemelijk gemaakt dat de Staat inzake de huiszoeking en de inbeslagneming in strijd heeft gehandeld met het proportionaliteitsbeginsel en daarmee aan Ravage onrechtmatige schade heeft berokkend. †

Paal en perk

De uitspraak wordt door de redactie van Ravage als positief ervaren. "Met deze uitspraak wordt er eindelijk paal en perk gesteld aan justitiŽle acties die verdomd veel weg hebben van inkijkoperaties bij maatschappijkritische organisaties", aldus de redactie. Hiermee verwijst de redactie naar eerdere huiszoekingen die werden verricht bij stichting Opstand. Ook advocaat Michiel Pestman is in zijn nopjes. "Justitie is hiermee flink op haar vingers getikt", aldus Pestman.†

De raadsman van Ravage heeft inmiddels de landsadvocaat verzocht het verschuldigde bedrag van fl. 10.000 voor het einde van het jaar over te maken en hem de mogelijkheid geboden om te komen tot een regeling omtrent de vergoeding van de totale schadepost die het blad geleden heeft tengevolge van de inval. Mocht de Staat niets voelen voor een dergelijk gesprek, dan zal de advocaat van Ravage een bodemprocedure op starten.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996