Naar archief

UIT: Ravage #215/216 van 9 augustus 1996  

Buurtprotest tegen cityvorming wekt interesse geheime dienst 

De Binnenlandse Veiligheids Dienst laat, geheel buiten haar bevoegdheden om, een onderzoek uitvoeren naar een legaal opererend samenwerkingsverband van buurtbewoners en solidaire organisaties, die protesteren tegen het nieuwbouwproject Flash Gordon in Nijmegen. Dit blijkt uit een recentelijke benadering van een van de deelnemers, die werd gevraagd informatie door te spelen aan de geheime dienst.  

Links-radicaal en progressief Nijmegen heeft nooit te klagen gehad over belangstelling van de gevestigde orde, vaak in de vorm van infiltraties, informanten en anderszins gespit van veiligheids- en inlichtingendiensten. Eind 1990 kreeg de PID (Politie Inlichtingendienst) een koekje van eigen deeg. Middels de publicatie van het (al snel verboden) boekje De tragiek van een geheime dienst, werd de gehele Nijmeegse afdeling van de PID openbaar gemaakt. Duizenden mensen demonstreerden vervolgens onder het motto 'Stop de Snuffelstaat'.  

De uitschakeling van de gleufhoeden bleek maar van korte duur. Juni 1993 werd een student benaderd om te infiltreren in het militante studentenverzet van die tijd. Eveneens trachtte de PID in december van dat jaar via Infowinkel Assata lid te worden van de RARA. Ook recentelijk kwamen er weer enkele activiteiten van de geheime dienst boven water. 

Op 16 april jl. benaderde Rob Paulis, medewerker van de Regionale Inlichtingendienst (RID) een 19-jarige student. De jongen werd gevraagd te infiltreren in kringen van 'krakers en stenengooiers', die zoals bekend bijna dagelijks enorme rellen veroorzaken in grote delen van het centrum van Nijmegen. De student weigerde medewerking en stapte naar het Onderzoeksburo Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV).  

Het OBIV, dat de RID al jaren op kritische wijze volgt, bracht de benadering naar buiten. Burgemeester d'Hondt verklaarde vervolgens dat hij in maart opdracht had gegeven voor een onderzoek naar de nieuwe Nijmeegse kraakbeweging. De spionnen werden echter ook al eerder gesignaleerd. Zo observeerde genoemde RID'er Paulis in november vorig jaar en januari bij een tweetal kraakacties.  

Flash Gordon 

Eind mei kwam een andere zaak aan het licht. Als info-/actiecentrum is Assata nauw betrokken bij het verzet tegen diverse stadsvernieuwingsprojecten, zoals het Centrum 2000 plan. Voor de uitvoering van dit plan moet er onder andere een zesbaans-snelweg worden aangelegd en, ten koste van goede huisvesting, winkelgaleries worden gebouwd. Daarnaast dreigt een historisch stadspark te verdwijnen voor een kubistisch museum en een, als kasteel vermomd, commercieel conferentiecentrum met horeca. 

Tevens staat, tussen Hessenberg en Kroonstraat, het zogeheten Flash Gordon op stapel. Deze futuristische nieuwbouw bestaat uit een zestal space-torens met 175 dure voornamelijk koop-appartementen en parkeergelegenheid voor honderden auto's. Voor Flash Gordon wil de gemeente Nijmegen o.a. een monumentaal Weeshuis en een compleet met sociaal woningblok slopen. 

Van meet af aan rees er dan ook verzet tegen deze plannen, die tengevolge van bezwaarprocedures onlangs weer drie jaar uitgesteld konden worden. In maart van dit jaar organiseerde Assata, samen met enkele andere groepen, een druk bezochte buurtbijeenkomst over Flash Gordon. De Werkgroep Hessenberg werd opgericht, waarin omwonenden van het bouwterrein, de wijkraad, bewonersorganisaties, cultuurhistorische verenigingen en Assata samenwerken om de huidige plannen tegen te houden en te vervangen door alternatieven die beter bij de wijk passen.  

Het is door dit samenwerkingsverband dat een der buurtbewoners contact opnam met Assata en vertelde dat hij gedurende een jaar diverse malen in contact was geweest met ene Peter, werkzaam bij de RID. De smeris had hem daarvoor opgezocht in z'n privé-omgeving om vervolgens het gesprek op sociaal-politieke initiatieven te brengen. In alle oprechtheid had de buurtbewoner gemeend baat te hebben bij de informatie die hij wellicht uit de contacten kon halen. Tevens probeerde hij met de RID'er in discussie te gaan over diens visie op de alternatieve (actie-)beweging. Toen de informatie steeds persoonlijker werd verbrak de benaderde man het contact en stapte naar Assata.

Tijdens de gesprekken met de RID'er passeerden vele onderwerpen de revue, waaronder dag- & eetcafé De Klinker, woon-werkpand De Refter, Assata en recente kraakacties. De RID-er was met name geïnteresseerd in de activiteiten en belangstelling van de mensen die bij genoemde groepen actief zijn. Bij het laatste contact, op 23 mei jl., bracht de smeris het gesprek op het verzet tegen Flash Gordon. De RID'er stelde Assata verantwoordelijk voor de gevoerde acties tegen de bouwplannen en suggereerde dat de mensen van de infowinkel een leidende en dominante rol zouden spelen in het buurtverzet.  

Als 'bewijs' voor onze veronderstelde 'verborgen agenda' wist de RID'er diverse persoonsgegevens over een hun medewerkers uit z'n mouw te schudden. Behalve woonplaats en beroep, sprak hij over de politieke activiteiten uit diens heden en verleden, dit alles overgoten met een waarschuwing om op te passen voor die "gevaarlijke Assata-lui". Voor z'n klassieke 'verdeel en heers'-pogingen gaf de RID'er meerdere malen blijk van een rijke fantasie. Zo zouden in De Refter, een woon-werkpand nabij de grens, Duitse extremisten ondergedoken zitten cq. hun plannen smeden. Hij informeerde of de buurtbewoner als 'intermediar' bij toekomstige ontruimingen wilde optreden, teneinde "het politie-optreden op de wensen van de krakers af te kunnen stemmen". Verder wist hij te melden dat Assata sabotage-acties tegen Flash Gordon zou gaan ondernemen... 

Uitleg 

Samen met het Steunpunt Inzage PID-dossiers (SIP) is Assata met deze zorgvuldig opgebouwde benadering onlangs naar buiten getreden. De door de RID'er met name genoemde medewerker van Assata eiste op 10 juli tekst en uitleg van de burgemeester en verlangde inzage in z'n persoonsdossier. Burgemeester d'Hondt's bewering dat er in Nijmegen geen persoonsgegevens worden bijgehouden, maar slechts onderwerpdossiers over extreemrechts en voetbalvandalisme, zijn door deze zaak weerlegd.  

Terwijl in de regel weken gewacht moet worden op antwoord, kwam de burgemeester dit maal binnen een dag met een officiële reactie. Hij bevestigde dat de benaderingspogingen hadden plaatsgevonden, maar dat de opdracht daartoe niet van hem (als verantwoordelijke voor de RID) maar van de landelijke BVD afkomstig was. Hiermee speelde d'Hondt de bal maar weer eens door. De eisen van het SIP en Assata om uitleg en inzage zijn vervolgens doorgestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De fractie van GroenLinks is gevraagd schriftelijke Kamervragen te stellen. 

Als het klopt wat de burgemeester beweert, dan laat de BVD, geheel buiten haar bevoegdheden om, een onderzoek uitvoeren naar een legaal samenwerkingsverband van buurtbewoners en solidaire organisaties die protesteren tegen een verderfelijk nieuwbouwproject. Dat het doel van de Werkgroep Hessenberg de gevestigde orde niet aanstaat, maakt haar nog niet tot een gevaar voor de staatsveiligheid. Het lijkt er eerder op dat samenwerking tussen een radicale organisatie als Assata en andere groepen als dermate verontrustend wordt beschouwd, dat daartegen met dit soort suggestief gefok moet worden opgetreden.

Informatie- en Actiecentrum Assata

_________________________________________________

Assata-info,  Begijnenstraat 34,  6511 WP Nijmegen, The Netherlands

Phone: +31-80-238162   Fax: +31-80-231708   Email: assata@antenna.nl

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996