Naar archief

UIT: Ravage #215/126 van 9 augustus 1996  

Bertus Lüske dwars gezeten door woningzoekenden 

Onlangs is het zwartboek De Lüske Brochure; Hoe Bertus de boel belazert uitgekomen. Het zwartboek moet ten overvloede aantonen dat achter de onroerend goed magnaat Lüske, ooit eigenaar van het roemruchte krakersbolwerk Lucky Luyk in Amsterdam, een ordinaire huisjesmelker schuil gaat.  

De brochure verschijnt vlak na de kraakactie van het pand Amstel 182 in Amsterdam. Lüske bezit veel van de woonpanden en uitgaansgelegenheden in de Rembrandtpleinbuurt. Zo ook dit bouwval, met uitzicht op de Stopera. Gezien de reputatie van de eigenaar - poogt dingen nog al eens op geheel eigen wijze op te lossen - is het pand onmiddellijk na de kraakactie geheel gebarricadeerd. 

H.J. Lüske is in onroerend goed-land geen onbekende. Hij onderhoudt banden met een groot aantal louche onroerend goed speculanten, zoals bijvoorbeeld tot voor kort met wijlen Jacob Kroonenberg, die één van de rijkste mensen van Nederland was. De kraak van Amstel 182 vormt voor de Werkgroep Lüske een mooie aanleiding de handel en wandel van Lüske onder de loep te nemen. Aan de hand van een aantal voorbeelden komen de auteurs tot een opzienbarende conclusie: Lüske is een speculant! 

Intussen heeft Lüske als reactie op de kraakactie aangifte gedaan bij de politiebureau op de Prinsengracht. Volgens hem maken de krakers van Amstel 182 zich schuldig aan overtreding van artikel 138 (huisvredebreuk) en artikel 429 strafrecht (het pand zou nog geen jaar buiten gebruik zijn). Volgens Lüske zou het pand per 1 juli verhuurd zijn. Er zou zich een kantoorbedrijf gaan vestigen.  

Een kijkje in het bestemmingsplan leert echter dat het creëren van kantoorruimte in het pand niet toegestaan is. De krakers vermoeden dat hier - mede gezien de recente datum van de huurovereenkomst - sprake is van een fake huurovereenkomst. Ze hebben de burgemeester van Amsterdam verzocht voor een eventuele ontruiming geen politiebijstand te verlenen. De burgemeester heeft nog niet gereageerd.  

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996