Naar archief

UIT: Ravage eXtra editie na inval, 8 mei 1996

Een spontane actie

De protestactie van de ongeveer 25 30 sympathisanten voor de deur van Ravage aan de Van Ostadestraat kwam spontaan tot stand. De meeste mensen hoorden het nieuws van de inval via het ANP. En van hen kwam uit "bewogen nieuwsgierigheid" en had verwacht dat de smeris het pand inmiddels al verlaten had. Hij had anders wel wat gereedschap meegenomen om de Bastionleden het pand uit te krijgen. "Het gaat niet alleen om Ravage, maar ook om de informatie over links Nederland die op de redactie voor handen is. Helaas hebben te weinig mensen dat beseft."

De twee gemaakte arrestanten werden een dag later vrijgelaten uit het hoofdbureau van politie aan de Marnixstraat. Aanvankelijk legde de officier van justitie hen 'wederrechterlijke vrijheidsberoving' (artikel 282) ten laste. Dat werd later veranderd in 'openlijke geweldpleging' (artikel 141). Uiteindelijk verlieten de twee het bureau zonder dagvaarding.

En van de arrestanten is het totaal niet eens met de versie van de Amsterdamse politie, die beweerde dat de rechercheurs van het Bastionteam gegijzeld werden door de demonstranten voor de deur. "Ze mochten er wel uit, maar dan wel met achterlating van de in beslag genomen spullen. Van gijzeling was geen sprake.

De rechercheurs voelden zich ook na het gebeurde niet op hun gemak. Ze lieten hun Amsterdamse collega's weten dat ze bang waren om onderweg naar Arnhem te worden overvallen... Die angst was drie dagen later nog niet weggebt, toen de computers van Ravage veiligheidshalve afgeleverd werden op het politiebureau aan de Pieter Aertzstraat in de Pijp.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996