Naar archief

UIT: Ravage eXtra editie na inval, 8 mei 1996

Repressie- of reclamecampagne?

Donderdag 9 mei: Manifestatie over de grenzen van journalistiek(e vrijheid) naar aanleiding van de justitiŽle inval bij Ravage v/h NN v/h BLUF!

Ook nooit gedacht dat die types van Ravage al die acties die ze aankondigen, beschrijven, bediscussiŽren en/of analyseren in hun blad gewoon zelf voorbereiden of uitvoeren? Zo'n inval van justitie zet je wel aan het denken!

Verschillende scenario's en vragen dringen om voorrang na de op Ravage buitgemaakte digitale en gedrukte informatie. Is justitie voor de zoveelste keer het spoor volledig bijster na aanslagen van radicale activisten en tracht ze met de moed der hoop bij de kleine linkse zelfstandige de gouden tip te vinden? Hier dringt zich de vergelijking op met de inval bij Opstand een jaar geleden op basis van een flinterdunne en reeds achterhaalde verdenking.

Of, heeft justitie het persbericht van het ELF zelf naar Ravage gestuurd om zich weer eens inzicht in de linkse netwerken te verschaffen?

Of, zijn de duizenden florijnen die Ravage van het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft gekregen voor een effectieve wervingscampagne al over de balk gesmeten en hebben ze het Bastionteam en de 'grote' media weten te verleiden tot een publiciteitsoffensief middels een gefingeerd persbericht? Tenslotte, in al deze gevallen blijft de prangende vraag of met een dergelijke inval en inbeslagname de journalistieke vrijheid niet met voeten is getreden?

Op deze avond zullen deze vragen zo niet beantwoord, dan wel aan de orde worden gesteld. Eerst zal een medewerker van Ravage een uiteenzetting geven over de inval en de stand van zaken. Daarna zal Jansen & Janssen ingaan op de bedoelingen van justitie op basis van eerdere invallen van justitie (o.m. bij BLUF! en Opstand). Vervolgens zal een kraker uit de Arnhem/Nijmeegse scene een impressie geven van de wijze waarop het Bastionteam deze scene in kaart tracht te brengen.

Na de pauze volgt een tweegesprek tussen een journalist (Renť Zwaap, De Groene Amsterdammer, of iemand van de NVJ) en een redacteur van Ravage over de grens tussen journalistiek en actievoeren. Tenslotte zal Ties Prakken (o.v.b.) aangeven welke juridische stappen tegen justitie kunnen worden ondernomen. Aan het einde van de avond zal een Steungroep RAVAGE worden gevormd die het blad in woord en daad gaat bijstaan bij verdere acties.

Programma

20.00 uur stand van zaken door een medewerker van Ravage

20.45 uur bericht van de Arnhems/Nijmeegse krakersscene door Louis

22.15 uur Vorming Steungroep Ravage

Aanvang 20.00 uur, zaal ZOZ, Frederik Hendrikstraat 111-115 (tramlijn 13 vanaf CS, halte Bilderdijkstraat).

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996