Naar archief

UIT: Ravage eXtra editie na inval, 8 mei 1996

Onderzoek naar de bomaanslagen

Het onderzoek naar de bomaanslagen in Arnhem is zeer traag op gang gekomen. Maar met de inval bij Ravage en de huisbezoeken bij 'bekende' actievoerders in Arnhem volgt het Bastionteam dezelfde lijn als het RaRa-team tegen Opstand.

Een aantal dagen na de laatste bomaanslag (die op BASF van 16 april jl.) maakte de Arnhemse politiewoordvoerder J. Rouwen duidelijk een lange weg voor zich te hebben. "Als ik nou eens concreet aan moet geven waar die verbanden zitten, dan kan ik alleen maar zeggen dat we ons nog buigen over die vraag. We lossen de zaak niet binnen afzienbare tijd op, maar we gaan door, ook al ziet het er verdomd slecht uit".

Toen op 2 januari dit jaar de bom ontplofte bij de Banque Paribas aan de Bastionweg te Arnhem stond de politie voor een raadsel. Geen claimbrief, geen telefonische opeisers en geen achtergelaten pamfletten. Er was zelfs niet van tevoren gewaarschuwd voor de bom. Maar echt verrassend was het eigenlijk ook weer niet.

In een pas in maart bekend gemaakt bericht verklaarde de politie dat al in oktober 1995 een zelfde soort bom geplaatst was bij de bank Credit Lyonnais. Het technisch onderzoek naar deze bom werd pas verricht na de aanslag in januari. Uit dit onderzoek concludeerde de politie dat haar eerder geuite vermoeden, dat de Arnhemse of Nijmeegse actiewereld achter de aanslag zat, terecht was. De bom was samengesteld uit een Hema-kookwekker en een door de plaatselijke Xenos verkochte voorraadbus.

Een groot verschil met andere aanslagen als die van RaRa, is dat deze niet met een claimbrief zijn opgeŽist. Hierdoor ontbreekt niet alleen elke politieke motivatie maar krijgt de politie ook geen typemachine om mee te vergelijken, geen per ongeluk achtergelaten vingerafdrukken of speeksel onder de postzegel of geen afzender van de fax. De inval bij Ravage is dan ook deels te verklaren door het grote belang dat de politie bij een 'originele' claimbrief heeft. Naast de gebruikte bommen zijn de brieven vaak het enige tastbare dat overblijft voor een onderzoek.

Ook in het onderzoek naar RaRa maakt het technisch onderzoek naar de typemachines en een bepaald soort vezels dat onder de postzegels was gevonden een belangrijk onderdeel uit van de mogelijkheden die de politie heeft. De invallen bij Opstand werden door de rechter-commissaris goedgekeurd omdat de politie beargumenteerde dat er wel eens spullen vernietigd konden worden na het overlijden van een bestuurslid van Opstand.

Maar net als de inval bij Opstand is Ravage 'interessanter' dan een claimbrief (die ondertussen natuurlijk al door tientallen handen is gegaan). Bij gebrek aan technische aanwijzingen is de politie afhankelijk van het verzamelen van inlichtingen. Al sinds de aanslag op Banque Parisbas richt de politie zich op de Arnhemse actiewereld. De mogelijkheid van een eenzame UNAbomber sluit men blijkbaar uit, iets wat in het verleden leidde tot een eindeloze speurtocht (de Heijn ontvoering).

Die behoefte aan inlichtingen over het actiewezen is bij Ravage, net als destijds bij Opstand, aardig aan te vullen. Het ELF vult met enige regelmaat de pagina's van het blad en is populair onder de radicale milieuactivisten. In de dubbele agenda van het Bastionteam stond in ieder geval het kraakpand Hotel Bosch vet onderstreept. Dat belooft niet veel goeds.

Buro Jansen & Janssen

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996