Naar archief

UIT: Ravage eXtra editie na inval, 8 mei 1996

NVJ tekent protest aan

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wenst opheldering van Justitie over het in beslag nemen van redactiemateriaal bij het actieblad Ravage. Het bevreemdt de journalistenorganisatie dat Justitie in haar speurtocht naar een bij Ravage bezorgde brief, mogelijk over de aanslag op de BASF vestiging in Arnhem, computers en ander redactioneel materiaal heeft meegenomen.

De NVJ wenst opheldering 'juist omdat de grens tussen actie-publiciteit en de professionele journalistiek niet altijd even scherp valt te duiden'. De NVJ is van mening dat ook bij Justitie het respect voor de vrijheid van meningsuiting en alle spelregels daar omheen, dient te prevaleren. Het lijkt er echter op dat Justitie in deze en vergelijkbare situaties in toenemende mate het zekere voor het onzekere wenst te nemen. Op zoek naar bewijsmateriaal laat men zo veel mogelijk redactiemateriaal, computers en dergelijke in beslag nemen.

De vraag of er hier daadwerkelijk sprake is van een ander justitieel beleid, zal de NVJ binnenkort voorleggen aan de minister van Justitie en aan de Vaste Commissie voor Justitie.

In de NRC van 6 mei stelt de voorzitter van de NVJ, A.I. Abram, "met grote zorg kennis genomen te hebben" van de huiszoeking en de inbeslagneming van goederen. "Wij vinden dat ver over de rand wat daar is gebeurd", aldus Abram.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996