Naar archief

UIT: Ravage eXtra editie na inval, 8 mei 1996

COLOFON

Ravage is een onafhankelijk politiek actieblad dat tweewekelijks verschijnt. Het blad richt zich op progressieve mensen en groepen, met name niet partijgebonden actie- en pressiegroepen. Informatie die relevant is voor deze groepen, komt weinig aan bod in de reguliere media. Het gaat hierbij om informatie en discussie op het gebied van velerlei maatschappelijke thema's. Verder in Ravage een gevarieerde agenda, culturele activiteiten, jouw mening...

"Hé Alex, even 'off the record'. Hebben jullie die brief echt niet?" Een verslaggeefster van een Nederlands persbureau hoopte zondagmiddag op een telefonische primeur. Het Bastionteam, de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Amsterdamse politie spitsten hun oren, deden radio 3 wat zachter, terwijl een kwebbelende secretaresse hardhandig de mond werd gesnoerd.

Zou hij het zeggen? Kon hij haar charmes weerstaan? Helaas, hij moest haar teleurstellen, ware het niet dat hij een lichte troost had. Enkele redactieleden waren zaterdagmiddag met schaar, lijm, plakband en krant tekeer gegaan en hadden zELF een brief gemaakt. Zodoende kreeg het ANP toch een brief, die door bijna alle media als echt werd beschouwd. En zo was iedereen tevreden.

Dankzij de inspanningen die het toffe Bastionteam zich heeft getroost, worden we bedolven onder een stroom van adhesiebetuigingen van sympathisanten, waarvoor dank. Tevens melden de nieuwe abonnees zich met bosjes aan. Wat dat aangaat kunnen we ons geen beter promotieteam bedenken dan het Bastionteam. Hulde!

DE BESTE MANIER OM ONS TE STEUNEN IS ALS OOK JIJ JE NU AANMELDT ALS ABONNEE OP HET TIJDSCHRIFT RAVAGE.

STORT FL. 25 (8 nrs.) of FL. 75 (24 nrs.) OP GIRO 5859751 t.n.v. Vereniging Ostadeblade o.v.v. 'Steunabo'. Hartelijk dank.

POSTADRES Van Ostadestraat 233n, 1073 TN Amsterdam.

TEL 020 - 6761773.

FAX 020 - 6730595.

E-MAIL ravage@nnmag.antenna.nl.

POSTGIRO 5859751 t.n.v. Ver. Ostadeblade te A'dam.

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1996